Udeservering på vejareal

I Aabenraa Kommune kan restauranter, cafeer og andre beværtninger få tilladelse til, at benytte vejarealet foran deres restauration til udeservering, såfremt de fysiske rammer muliggør det. Restaurationer, der har beliggenhed i umiddelbart nærhed af Storetorv, har mulighed for at få tildelt et udeserveringsareal på fællesarealet (sort belægning)

Ansøgning

Du kan søge om tilladelse til udeservering ved at benytte ansøgningsblanketten. Sørg for, at have en målfast plan klar med angivelse af det ønskede udeserveringsområde, samt foto eller anden beskrivelse af møblementet.

Du har mulighed for, at benytte kortfunktionerne på kommunens hjemmeside

Ansøgningsfrist på fællesarealet ved Storetorv

Ansøgningsfristen for at få tildelt et udeserveringsareal på fællesarealet ved Storetorv er den 31. oktober, forud for en ny udeserverings periode. Vejmyndigheden vil umiddelbart efter ansøgningsfristen fordele pladserne i forhold til de indkommende ansøgninger og meddele den enkelte restauration en udeserveringstilladelse på det tildelte areal.

Priser og gyldighed

Det er som udgangspunkt gratis, at benytte et offentligt vejareal til udeservering i Aabenraa Kommune.
Dette gælder dog ikke for fællesarealet ved Storetov i Aabenraa. Her vil der blive opkrævet en takst, som dækker udgifterne til administration af fordeling af pladserne. Taksten vil blive indeksreguleret hvert år og taksten udgør i år til 510 kr.

Tilladelsen på øvrigt vejareal er gældende indtil den opsiges af vejmyndigheden eller af den enkelte restauration. Tilladelsen er personlig og ophører automatisk, når restaurationen lukker eller der sker et ejerskifte.

Tilladelsen på fællesarealet ved Storetorv er gældende for en sommerperiode ad gangen.

Tidspunkt og perioder for udeservering

Udeserveringen skal ophøre senest kl. 22.00 af hensyn til, at mindske støjgenerne for beboerne i midtbyen. Ved Open By Night og andre fælles arrangementer gælder tilladelsen dog frem til kl. 24.00.

  • Sommerperiode for fællesarealet ved Storetorv (fra den 1. april til den 1. oktober) og sommerperiode for øvrigt vejareal (fra den 1. april til den 31. oktober)
    Borde og stole kan få lov at blive stående på udeserveringsarealet uden for restaurationens åbningstid, såfremt de er aflåste med stålwire. Der må ikke være mulighed for, at kunne benytte møblerne uden for restaurationens åbningstid.

  • Vinterperiode for øvrigt vejareal (fra den 1. november til den 31. marts)
    Borde og stole skal fjernes helt fra udeserveringsarealet uden for restaurationens åbningstid.

Udeserveringsmøbler – Valg af farver og design

Kvaliteten af inventar (borde, stole, læskærme, plantekummer o.l.) der opstilles på Aabenraa Kommunes arealer, skal godkendes af Aabenraa Kommune med hensyn til valg af udseende, design, størrelse, fastgørelse med mere. Der skal indsendes billedmateriale med beskrivelse samt mål af det inventar, der ønskes anvendt.

Tjek derfor at nedenstående beskrivelse af farver, design, størrelser og materialer overholdes, inden du investerer i nyt inventar.

- Plantekummer skal være uden reklametryk, ensfarvede og enten sorte, mørkegrå eller mørkebrune. Beplantningen inklusiv kumme må ikke overstige 120 cm, og må ikke være til gene for gående.

- Borde og stole skal være skal være uden reklametryk, ensfarvede og enten sorte, mørkegrå eller mørkebrune.

- Parasoller skal være ensfarvede og enten sorte, mørkegrå eller mørkebrune. Skelettet skal være coatet sort eller i hårdttræ. Monteret på fod i sort beton eller granit. Det anbefales parasoller uden reklametryk, men et mindre diskret reklametryk er dog tilladt.

- Opstilling af læskærme kræver særlig tilladelse, og der skal altid søges ved kommunen med hensyn til valg af udseende, design og fastgørelse. Der må ikke reklameres for tredjepart på læskærme.

Spørgsmål til udeserveringsmøbler sendes til planafdelingen:
Janni Kollerup, Koordinator
Tlf. 7376 6314 - jkla@aabenraa.dk