Område midt

Aabenraa Kommune udsender hermed interesse tilkendegivelse for udvendige vedligeholdelsesarbejder for håndværkerne i lokalområderne - på arbejder op til 50.000 kr.
Der er i 2021-2022 tale om murer, tømrer og tagarbejder for samlet ca. kr. 1.000.000 kr, i hvert af de 3 områder

 Mu, Tø og Pap – Aabenraa Kommune - mindre vedligeholdelsesopgaver

Bemærk ved at logge ind i iBinder via ovenstående link er der afgivet tilkendegivelse - hvis arbejdet ikke har interesse skal dette afkrydses i iBinder.