Område syd

Aabenraa Kommune- vedligeholdelsesarbejder for håndværkerne i lokalområderne

Tinglev Skole, Hovedgaden 78 - Tinglev. Udskiftning af tagbelægninger, ovenlys,  m.v.  

Aabenraa Kommune ønsker i hovedentreprise at udbyde nedenstående renovering- og vedligeholdelsesopgaver.

Den samlede opgave udbydes i underhåndsbud i henhold til lov om indhentning af tilbud. Tildelingskriteriet vil være laveste pris. Efter tilkendegivelsesperioden forventes det at der udvælges 3 tilbudsgivere til at afgive pris. Arbejdet forventes udført i perioden uge 33 – 43, 2023.

DER GØRES OPMÆRKSOM PÅ AT DER KUN ER AFTALE OM EN TILKENDEGIVELSE AF, AT MAN ER INTERESSERET I AT AFGIVE TILBUD PÅ OVENNÆVNTE.