Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Aabenraa Kommune har opsat  seks LED-skærme, som hver dag bliver set af flere tusinde trafikanter.

Skærmene er placeret i:

 • Kruså, efter grænseovergangen
 • Rødekro, ved Hærvejen/ Superbrugsen
 • Rødekro, ved Ribevej
 • Tinglev, ud mod Hovedgaden
 • Aabenraa, ved Løgumklostervej, indfaldsvej fra Nord
 • Aabenraa ved Flensborgvej, ud for strandområdet 

Oversigt af placering findes her. 

Infotavlerne skal være med til at markedsføre større events og aktiviteter i Aabenraa Kommune, og er primært tænkt som information til forbipasserende trafikanter. Skærmene kan desuden anvendes af kommunen selv til oplysning og kampagner. Ambitionen er, at indholdet på infotavlerne er med til at tegne et billede af Aabenraa Kommune som et attraktivt sted at bo og besøge.

Driften af infotavlerne varetages af : Tinglev Bogtrykkeri, Tlf. 7464 4038

 

Yderligere informationer

 • Annoncerne vises enkeltvis i 30 sekunder ad gangen. Skift mellem annoncerne sker ved langsom op- og nedblænding. 

  Der vil være op til 8 aktive annoncer af gangen. 

  Der vises som udgangspunkt det samme budskab på alle 6 info tavler samtidigt

  Info tavlerne slukkes i tidsrummet kl. 01.00 og 06.00 hver dag.

  Der tages forbehold for tekniske nedbrud, som kan medføre, at skiltene er ude af drift i kortere perioder. Dette betragtes som force majeure.

 • Man kan booke annoncer på info tavlerne som omhandler

  • Kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og lignende
  • Events og oplevelser
  • Store handelsarrangementer – Ikke enkelte virksomheder
  • Generel borgerinformation og offentlige kampagner
  • Trafikinformation

  Der lægges vægt på, at arrangementer og begivenheder er væsentlige og har bred almen interesse og offentlig adgang.

  Indhold der må vise på Aabenraa Kommunes info tavler

  • Fokus skal være på eventen og ikke på arrangøren
  • Større events (Kulturelle arrangementer eller sportsbegivenheder) der er med til at brande kommunen, og styrke sammenhængskraften i hele kommunen
  • Profilering af undervisningsaktiviteter, der har et bredt offentligt formål
  • Kommunale, regionale og statslige informationer
  • Der må bruges virksomhedsnavne, hvis det indgår som del af eventtitel
  • Logoer for sponsorer må være på annoncer, men må ikke tage fokus fra selve eventen

  Hvad kan der ikke vises

  • Reklamer og kommercielle budskaber med henblik på salg af fysiske produkter eller reklamer for kommercielle virksomheder.
  • Politiske eller religiøse budskaber
  • Stødende billeder eller tekst
  • Levende billeder (Video/ flash animationer mv.)
  • Annoncerne må ikke indeholde telefonnumre, grundet af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

  Desuden

  • Arrangementer der afvikles uden for kommunegrænsen vil som udgangspunkt blive afvist
  • Aabenraa Kommune har ret til at afvise annoncer, hvor det vurderes at de ikke lever op til kriterierne
  • Aabenraa Kommune forbeholder sig ret til at vurdere, hvor lang tid en annonce skal vises på infotavlerne. Perioden skal svare til begivenhedens aktualitet
 • Bestilling / Forespørgsel:

  Du kan bestille din annonce eller sende en forespørgsel  her,  hvor du også kan vedhæfte relevant billedmateriale.

  Bestillingen skal indsendes senest to uger før annoncen skal på info tavlen. 

  Du skal selv sørge for opsætning af annoncen. Kan du ikke selv dette, anbefaler Aabenraa Kommune at du tager kontakt til en grafiker der kan gøre det. Annoncen sættes op som et helt billede.

   

  Vær opmærksom på følgende:

  Du kan ikke bare tage en plakat og ukritisk overføre den til info tavlen. Indholdet skal tilpasses tavlen og være opsat af en grafiker.

  • Du kan sende en billedfil i JPEG eller PNG.

  Opløsning: 240 x 360 pixels.

   

  Annoncen skal have et helt kort og enkelt budskab – mere kan de forbipasserende biler ikke nå at se.

  Ved dit valg af billede, farver og budskab opnås den bedste annonce hvis du tænker på at den skal have:

  • Korte budskaber
  • Store letlæselige skrifttyper – minimum punktstr. 30. Der kan ikke stå en masse med lille tekst
  • Enkelt layout – men undgå store lyse felter
  • Lys tekst som fungerer godt på mørk/farvet baggrund. Helt hvid tekst fungerer ikke godt
  • Klare farver
  • Høj kontrast – Fordel at farver har stor kontrast
  • Let afkodelige billeder og grafik 

   

  Vi anbefaler ikke annoncer med helt hvid baggrund. Det vil lyse så kraftigt, at teksten bliver meget utydelig, uanset hvor stor skrift der anvendes.

  Vi forbeholder os ret til at bede om ændringer i layout eller billedvalg, som forudsætning for at et spot kan blive vist.

   

  Find eksempler på visuelle opsætning af gode og dårlige annoncer her. 

 • En uge koster 1.750 kr.
  To uger koster 3.000 kr.

  Priser er eksklusiv moms.

  Priserne er for aktører med et forretningsmæssigt øjemed. Aabenraa Kommune og ikke kommercielle aktører kan i visse tilfælde benytte info tavlerne uden beregning, dette sker efter aftale med Aabenraa Kommune.

  OBS. For både kommercielle og ikke kommercielle aktører skal man være opmærksom på, at der vil være en udgift til en grafiker. 

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer