Formålsbeskrivelse for Genforeningen 2020

Her kan du læse Det Sønderjyske Præsidiums formålsbeskrivelse for Genforeningen 2020

 

Genforeningen i 1920 skabte Danmarks landegrænse mod syd. Det eneste sted Danmark er landfast med kontinental Europa, og hvor to befolkninger, to sprog og to kulturer sameksisterer side og side.  At grænsen, selv efter Tysklands nederlag i 1. verdenskrig, blev trukket med respekt for de to befolkningers kulturelle og nationale tilhørsforhold via en folkeafstemning, er en begivenhed som også i dag bør kunne tjene som forbillede for, hvordan grænsedragningsproblematikker kan finde en løsning.

Samtidig er den nuværende grænse en så rodfæstet del af den danske nationalstats identitet, at det næsten er umuligt at forestille sig andet. En identitet der på en række områder blev yderligere forstærket i tiden før genforeningen, hvor der både på tysk og dansk side i Slesvig blev kæmpet om den nationale identitet.

Der er derfor flere gode grunde til at vi i 2020 markerer genforeningen. Præsidiet har  besluttet at lægge særlig vægt på aktiviteter som 

 • Synliggør jubilæet i hele Danmark
 • Kan samle aktører og deltagere på tværs af landsdelen og i hele landet
 • Appellerer, involverer og formidler til nye målgrupper
 • Bidrager til en fremadrettet profilering af landsdelen
 • Fortæller den fascinerende lokale eller personlige historie
 • Har en troværdig historisk forankring
 • Tydeliggør grænselandets stærke indflydelse på hele Danmarks kunst og kultur
 • Bekræfter det gode naboskab til Slesvig- Holsten og Tyskland
 • Skaber national og international opmærksomhed om det europæiske perspektiv i grænsedragningen og de efterfølgende ordninger for begge nationale mindretal
 • Kombinerer traditionelle tiltag med nyskabende aktiviteter og partnerskaber
 • Formidler Sønderjyllands helt særlige kulturelle præg
 • Påskønner det frivillige engagement, bl.a. i foreningslivet