Genforeningsparken

I forbindelse med genforeningsmarkeringen har Det Sønderjydske Præsidium mulighed for at godkende særligt udvalgte projekter til såkaldte fyrtårnsprojekter. Typisk vil det være større projekter, som også kan være af mere permanent karakter.  
Aabenraa Kommunes præsidiegodkendte fyrtårnsprojekt er en Genforeningspark, som skal etableres foran Folkehjem på Haderslevvej i Aabenraa.

Visionen for Genforeningsparken, der åbnes for offentligheden i 2020, er, at det skal være en attraktion og et grønt åndehul i Aabenraa. Parken skal danne ramme om større arrangementer og begivenheder både i forbindelse med Genforeningen 2020 og efterfølgende.

Anlægsarbejdet er planlagt til at begynde i august 2019 og forventes åbnet for offentligheden i pinsen 2020.