Genforeningspuljen Aabenraa

Pulje til borgerarrangementer under markeringen af Genforeningen 2020 - information om kriterier og ansøgningsfrister.

Til eventarrangører, der har fået tilskud fra Genforeningspuljen 2020

Statsministeriets forbud mod afholdelse af store arrangementer fra 13. marts 2020 til og med august 2020, samt yderligere forsamlingsforbud som følge af Covid-19, kan have afgørende betydning for om jeres arrangement kan afholdes som planlagt.

Det Sønderjyske Præsidium har pr. 07. april 2020 derfor besluttet at udvide Genforeningen 2020 frem til november 2020 og udvider derefter sæsonen med seks uger fra 01. maj 2021 til og med 10. juni 2021.

Økonomiudvalget har pr. 21. april 2020 truffet beslutninger, der skal sikre at så mange genforeningsarrangementer som muligt kan afholdes.

Dette betyder følgende:

 • I beholder jeres tilskud hvis jeres event udskydes til afholdelse inden 30. november 2020 som følge af Covid-19. Dog skal I orientere herom via mail til asmf@aabenraa.dk.
 • Såfremt I ønsker, og har praktisk/økonomisk mulighed for at rykke (Eventnavn) til perioden 01. maj til 15. juni 2021, kan I ansøge om at få flyttet tilskuddet med over i 2021. Ansøgningen afgøres i Økonomiudvalget den 18. august 2020.

Ansøgningen sendes via Aabenraa Kommunes ansøgningsportal

Ansøgningsfrist var 16. juni 2020, der vil komme svar på ansøgningerne d. 1. oktober 2020.

Ansøgningskriterier og retningslinjer kan tilgås i kassen herunder.

 • Er I nødsaget til at aflyse, pålægges I at tilbagebetale et restbeløb der svarer til jeres tilskud minus de faktisk afholdte udgifter og udgifter omfattet af kontraktslige forpligtelser. En skriftlig aflysning sendes til asmf@aabenraa.dk, med en oversigt over det brugte og det resterende beløb, hvorefter I vil modtage et brev med krav om tilbagebetaling.

Genforeningspuljen Aabenraa 2020  er en eventpulje, som borgere og eventmagere kan søge for økonomisk tilskud til aktiviteter og arrangementer, der finder sted i Aabenraa Kommune i forbindelse med Genforeningen 2020. Genforeningspuljen kan kun benyttes til arrangementer, der løber i en bestemt periode; nemlig hele året 2020.

Puljen henvender sig til enkeltpersoner, foreninger, institutioner og andre eventmagere i Aabenraa Kommune med gode idéer og bidrag til fejringen af Genforeningen2020.

Herunder kan du klikke dig igennem informationerne i puljebeskrivelsen for ansøgning af Genforeningspuljen Aabenraa 2020.

Her finder du en printvenlig version af puljebeskrivelsen for ansøgning af Genforeningspuljen Aabenraa 2020.

 

Genforeningspuljen Aabenraa 2020 er afsluttet.

Alle tilskudsmodtagere bedes udfylde nedenstående evalueringsskema og indsende det til asmf@aabenraa.dk. For eventarrangører, der har haft sidste afviklingsdato bedes skemaet være udfyldt og indsendt senest 23. december 2020. For arrangører der har flyttet events til 2021 skal skemaet være udfyldt og indsendt tre uger efter eventafvikling. Skemaet anvendes til Aabenraa Kommunes egen statistik og rapportering.

Her finder du en printvenlig version af evalueringsskemaet.

 

Ofte stillede spørgsmål

 • I alt 500.000 kr. (udbetalt i perioden 2019-2020). Der kan søges op til 50.000 kr. pr. projekt.

 • I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark, og den dansk/tyske grænse blev flyttet fra Kongeåen, til hvor den løber i dag.

  Formålet med Genforeningspuljen er at understøtte foreninger og andre lokale aktørers bidrag til den festlige markering.

 • Genforeningspuljen retter sig mod projekter og arrangementer, som kan have svært ved at blive afviklet uden støtten. Med Genforeningspuljen leder vi efter nye, skæve indgangsvinkler på Genforeningen og lægger især vægt på, om projektet falder inden for de tre temaer, som byrådet har besluttet at holde fokus på i Aabenraa Kommune; Folkemødet og Folkefesten, De Sønderjyske Særtræk samt Den Lokale og Personlige Fortælling.

  Jo flere af nedenstående ambitioner, der er tænkt ind i projektet, desto større er sandsynligheden for, at eventen opnår støtte.

  • Vise ejerskab til Genforeningen2020: Events eller arrangementer, der tydeligt arbejder med Genforeningen og et af de ovenstående temaer.
  • Samarbejde på tværs:Events og arrangementer, der udføres i samarbejde med flere aktører og foreninger på tværs af byer, sprog og kultur.
  • Styrke frivillighed: Events og arrangementer, der bæres frem af og engagerer frivillige ildsjæle i alle aldre.
  • Genfortolker traditionen: Events og arrangementer, der genfortolker genforeningstematikker og giver dem et twist, der gør dem relevante for nye målgrupper.
  • Samle lokalsamfund: Events og arrangementer, der synligt samarbejder med kommunens mange lokalsamfund.
  • Være åbent for alle: Alle events bør som udgangspunkt være tilgængelige for alle kommunens borgere.
 • Genforeningspuljen støtter som udgangspunkt alt fra indkøb af udstillingsmateriel til leje af lydudstyr og hyre af kunstnere/foredragsholdere, markedsføring og opsætning af festpladser/lokaler. Der er stor forskel på, hvad man som arrangør har behov for, og det skal der være mulighed for at imødekomme. Dog støtter Genforeningspuljen ikke med midler til almen foreningsdrift/vedligehold, løn til projektmagerne, udgifter til præmier, legater og lignende.

  Der kan kun søges støtte til projekter, der løber af stablen i kalenderåret 2020.

 • Puljen har i udgangspunktet tre ansøgningsfrister:

  1. februar 2019 (behandles af Kultur- og Fritidsudvalget 26. marts 2019) –
  2. maj 2019 (behandles af Kultur- og Fritidsudvalget 25. juni 2019) –
  3. oktober 2019 (behandles af Kultur- og Fritidsudvalget 26. november 2019)

   

 • Ansøger udfylder og indsender ansøgningsskemaet, som findes til højre på hjemmesiden, elektronisk samt vedhæfter et indtægts- og udgiftsbilag. Det skal gøres uanset, hvilket beløb der ansøges om. Når ansøger har sendt sin ansøgning, kan vedkommende efterfølgende blive kontaktet med henblik på et sparringsmøde, så det er en god idé at være i god tid. Dette gælder særligt for ansøgninger på beløb over 20.000 kr.

  • Genforeningen 2020 og Aabenraa Kommunes logoer skal være synlige i al markedsføring.
  • Eventen skal annonceres via kultunaut.dk og dk
  • Aabenraa Kommune skal orienteres om, hvordan I markedsfører eventen.
  • Eventarrangørens hjemmeside/facebookgruppe, genforeningen2020.dk og lokale medier skal som udgangspunkt benyttes i markedsføringen.
  • Aabenraa Kommune vil ligeledes annoncere eventen i sit overordnede program for Genforeningen 2020.
  • Aabenraa modtager gerne dokumentation i form af digitale fotos, videomateriale og lyd.
  • Der skal for hvert event, der afholdes, laves et regnskab samt en evaluering, der laves i evalueringsskemaet på denne side. (Evalueringsskema vil være tilgængelig fra januar 2020).
  • Har ansøger modtaget støtte for under 25.000 kr. skal regnskabet ikke medsendes, der vil i stedet blive foretaget stikprøvekontroller.
  • Forvaltningssekretariatet skal modtage regnskabet (beløb over 25.000 kr.) og evalueringen senest tre måneder efter, eventen er gennemført.