Kommunen har et rigt foreningsliv, og der er i kommunen mulighed for at finde en eller flere foreninger, som tilbyder aktiviteter inden for langt de fleste aktivitetsgrene.

Herunder kan du se en oversigt over foreningerne i kommunen. Du kan også finde hjemmesideadresse, telefonnr. m.v. på foreningerne. 

Ønsker du at starte en ny foreninger under Folkeoplysningsloven, kan du her finde reglerne for frivillige foreninger og voksenundervisning. 

Kontaktpersoner

Lone Fiil Fritidskonsulent
lfi@aabenraa.dk tlf. 7376 7469
Pia Ingerslev Sørensen Fritidskonsulent
pia@aabenraa.dk tlf. 7376 7595
Stine Hegner Ellesgaard Kulturkonsulent
shell@aabenraa.dk tlf. 7376 7184