Børneteater for skoler og institutioner

Inden I udfylder ansøgningsskemaet for midler til 2023, skal I overveje følgende:

 • Kan I fylde en forestilling op - eller vil I kunne gå sammen med naboskolen eller -institutionen?
 • Har jeres skole/institution/bibliotek lokaler, der er velegnede til at vise teater i?

Krav:

 • Der kan alene tildeles midler til institutioner, der har søgt inden for ansøgningsfristen.
 • Der kan alene tildeles midler til forestillinger, der er refusionsgodkendte af Statens Kunstråd. Refusionsgodkendte forestillinger kan findes i "Den røde brochure" fra Teatercentrum eller på www.drb.teatercentrum.dk/
 • Tildelte midler skal være anvendt inden for indeværende regnskabsår.
 • Forvaltningen skal have besked senest den 1. september i indeværende år, om hvordan institutionen vil anvende deres bevilling inden årets udløb, så eventuelle restmidler kan anvendes til formålet. Hvis dette ikke overholdes frafaldes tilskuddet.

Hvad lægger Børneteaterudvalget vægt på?

 • Der tildeles først midler til motiverede ansøgninger, der angiver en konkret forestilling og/eller pædagogisk/didaktisk formål.
 • Dernæst tildeles midler til ansøgninger hvori det er specificeret, hvordan det maximale antal publikumspladser til en forestilling udnyttes.
 • De resterende midler fordeles mellem de uspecificerede ansøgninger. Disse behandles ud fra en vejledende fordelingsnøgle: Dagtilbud: 90 kr. pr barn / Skoler: 50 kr. pr. barn.

Frister

 • Børneteaterudvalget skal have jeres ansøgning senest 3. oktober kl. 12.00
 • I kan forvente at få svar på jeres ansøgning senest i uge 41.

 

Informationer og deadlines for midler tildelt i 2022

Kultur og Fritid skal have besked senest den 1. september 2022, hvis I ikke kan nå at bruge jeres bevilling inden årets udløb.

Undlader I at give besked, udløser det karantæne og dermed ingen mulighed for tilskud det efterfølgende år.

Hvis der ikke er søgt refusion på teaterrefusion.dk og indgået penge på Aabenraa Kommunes konto bortfalder tilsagnet om støtte.

 

Midler til børneteater i 2023

Ansøgning om midler til 2023 åbner i august 2022 - du finder linket her på siden, når der åbnes for ansøgninger.

Det bliver samtidig den sidste omgang med Børneteaterpuljen, som vi kender den. Kultur- og Fritidsudvalget har 31. maj 2022 godkendt en ny model for Børneteaterpuljen, hvor forestillinger til alle aldersgrupper indkøbes centralt og udbydes til dagtilbud og skoler. I den nye model er princippet fortsat, at forestillingerne kommer ud til jer i institutionerne, så kommunens børn og unge får et nært møde med teater i deres vante rammer. 

Det vil fortsat være frivilligt at benytte sig af ordningen. Alt det praktiske med kontrakter, fakturaer og indhentning af refusion vil ligge hos Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Det vil fortsat være muligt at indkøbe yderligere teater for skoler og dagtilbud, dette vil blot være for egen regning. 

 

Hjælp til dig der har modtaget tilskud i 2022

 

Tilsagn - er det med eller uden moms, og hvad med refusionen?

Det tildelte beløb er inkl. moms og indregnet statsrefusion.

Får I tildelt f.eks. 5.000 kr. kan I altså "købe" en forestilling, der koster 5.000 kr. inkl. moms. og I skal ikke selv ansøge om refusion efterfølgende.

 

Hvad dækker tilsagnet ikke

Pengene kan ikke bruges til transport, undervisningsmaterialer og lignende.

 

Hvad skal I gøre når I har fået tildelt midler

Når I har fået tilsagn, skal I:

 • Træffe konkret aftale med det ønskede teater (tjek krav til strøm, mørklægning m.v.)
 • Bede teatret sende regningen til jeres eget EAN-nummer, således I kan betale regningen 
 • Når teaterforestillingen er afviklet skal I ansøge om refusion på teaterrefusion.dk senest 30 dage efter afviklingen (hvis I ikke har en bruger, så skal I skrive til teater@aabenraa.dk)
  • Det er vigtigt, at brugeren er oprettet som tilknyttet til Aabenraa Kommune, så pengene kommer ind på kommunens konto. Det er den eneste måde Børneteaterpuljen kan støtte forestillinger hos jer.
 • Derefter skal I sende en mail til teater@aabenraa.dk indeholdende:
  • For kommunale institutioner: navn på institution og hvem der skal bogføre pengene hos jer. Så overføres pengene i 2. og 4. kvartal.
  • For eksterne ansøgere: angive navn på institution og cvr nr. så midlerne kan overføres til jeres NemKonto. Så overføres pengene i 2. og 4. kvartal.

Afslag:

Får I afslag, kan I stadig få 50% af udgifterne til forestillinger fra "Den røde brochure" refunderet fra staten.

Så skal I blot:

 • træffe aftale med teatret og selv afregne i første omgang
 • indsende ansøgning om refusion på teaterrefusion.dk senest 30 dage efter afviklingen (hvis I ikke har en bruger, så skal I skrive til teater@aabenraa.dk) 
  • Det er vigtigt, at brugeren er oprettet som tilknyttet til Aabenraa Kommune, så pengene kommer ind på kommunens konto. Det er den eneste måde Børneteaterpuljen kan støtte forestillinger hos jer.
 • sende en mail til teater@aabenraa.dk der indeholder
  • For kommunale institutioner: navn på institution og hvem der skal bogføre pengene hos jer. Så overføres pengene i 2. og 4. kvartal.
  • For eksterne ansøgere:  angive navn på institution og cvr nr. så midlerne kan overføres til jeres NemKonto. Så overføres pengene i 2. og 4. kvartal.

 

 

 

Børneteaterudvalget hjælper gerne med at vælge den helt rigtige forestilling.

 •  

  Medlem

  Tlf

  Mail

  Repræsenterer

  Eva Skov Hansen

  (vikar for Karina Ejsing Kuta)

   

  emha@aabenraa.dk

  Kommunale vuggestuer

  Johanne Lene Hjort Petersen

  30546718

  jlp@aabenraa.dk

  Kommunale børnehaver

  Tina Johansen

   

  tmj@aabenraa.dk

  Kommunale SFO´er

  Inger Overbeck

   

  Inger.Reimers.Overbeck@skolekom.dk

  Skolerne

  Lene Pagh

  7376 8035

  lhp@aabenraa.dk

  Kommunale skoler/PUC

  Uffe Iwersen

   

  iwersen@bdn.dk

  Tyske institutioner – både skoler og daginstitutioner

Kontaktpersoner

Pernille Knudsen Kulturkonsulent
pknu@aabenraa.dk tlf. 7376 7184
Teater Aabenraa Postkasse
teater@aabenraa.dk tlf. 7376 7184
Trine Rosenberg Fynbo Kontorelev
trf@aabenraa.dk tlf. 7376 6358