Børneteater for skoler og institutioner

Inden I udfylder ansøgningsskemaet for midler til 2021, skal I overveje følgende:

 • Kan I fylde en forestilling op - eller vil I kunne gå sammen med naboskolen eller -institutionen?
 • Har jeres skole/institution/bibliotek lokaler, der er velegnede til at vise teater i?

Krav:

 • Der kan alene tildeles midler til institutioner, der har søgt inden for ansøgningsfristen.
 • Der kan alene tildeles midler til forestillinger, der er refusionsgodkendte af Statens Kunstråd. Refusionsgodkendte forestillinger kan findes i "Den røde brochure" fra Teatercentrum eller på www.drb.teatercentrum.dk/
 • Tildelte midler skal være anvendt inden for indeværende regnskabsår.
 • Forvaltningen skal have besked senest den 1. september i indeværende år, om hvordan institutionen vil anvende deres bevilling inden årets udløb, så eventuelle restmidler kan anvendes til formålet. Hvis dette ikke overholdes frafaldes tilskuddet.

Hvad lægger Børneteaterudvalget vægt på?

 • Der tildeles først midler til motiverede ansøgninger, der angiver en konkret forestilling og/eller pædagogisk/didaktisk formål.
 • Dernæst tildeles midler til ansøgninger hvori det er specificeret, hvordan det maximale antal publikumspladser til en forestilling udnyttes.
 • De resterende midler fordeles mellem de uspecificerede ansøgninger. Disse behandles ud fra en vejledende fordelingsnøgle: Dagtilbud: 90 kr. pr barn / Skoler: 50 kr. pr. barn.

Frister

 • Børneteaterudvalget skal have jeres ansøgning senest - dato kommer senere
 • I kan forvente at få svar på jeres ansøgning senest i uge 47.

 

Informationer og deadlines for midler tildelt i 2020

Kultur og Fritid skal have besked senest den 1. september 2020, hvis I ikke kan nå at bruge jeres bevilling inden årets udløb.

Undlader I at give besked, udløser det karantæne og dermed ingen mulighed for tilskud det efterfølgende år.

Modtager Kultur & fritid ikke regning og kontrakt senest den 31.12.2020, bortfalder tilsagnet om støtte. 

 

Midler til børneteater i 2021

Ansøgning om midler til 2021 åbner medio august 2020 - du finder linket her på siden, når der åbnes for ansøgninger.

 

 

Hjælp til dig der har modtaget tilskud i 2020

 

Tilsagn - er det med eller uden moms, og hvad med refusionen?

Det tildelte beløb er inkl. moms og indregnet statsrefusion.

Får I tildelt f.eks. 5.000 kr. kan I altså "købe" en forestilling, der koster 5.000 kr. inkl. moms. og I skal ikke selv ansøge om refusion efterfølgende

 

Hvad dækker tilsagnet ikke

Pengene kan ikke bruges til transport, undervisningsmaterialer og lignende.

 

Hvad skal I gøre når I har fået tildelt midler

Når I har fået tilsagn, skal I:

 • Træffe konkret aftale med det ønskede teater (tjek krav til strøm, mørklægning m.v.)
 • Bede teatret sende regningen til Aabenraa Kommune, Kultur og Fritid, EAN. nr. 579 800 510 0812
 • Sende kopi af kontrakten til teater@aabenraa.dk

 

Afslag:

Får I afslag, kan I stadig få 50% af udgifterne til forestillinger fra "Den røde brochure" refunderet fra staten.

link i toppen af siden

Så skal I blot:

 • træffe aftale med teatret og selv afregne i første omgang
 • sende kopi af kontrakten til teater@aabenraa.dk
 • sende dokumentation for betaling til teater@aabenraa.dk
 • For kommunale institutioner:
  • anføre hvilken kontostreng midlerne skal overføres til. Så overføres pengene i andet halvår, året efter.
 • For eksterne ansøgere:
  • angive cvr nr. så midlerne kan overføres til jeres NemKonto. Så overføres pengene i andet halvår, året efter

 

 

 

Børneteaterudvalget hjælper gerne med at vælge den helt rigtige forestilling.

 •  

  Medlem

  Tlf

  Mail

  Repræsenterer

  Eva Skov Hansen

  (vikar for Karina Ejsing Kuta)

   

  emha@aabenraa.dk

  Kommunale vuggestuer

  Bente Bracht

   

  bbr@aabenraa.dk

  Kommunale børnehaver

  Tina Johansen

   

  tmj@aabenraa.dk

  Kommunale SFO´er

  Inger Overbeck

   

  Inger.Reimers.Overbeck@skolekom.dk

  Skolerne

  Lene Pagh

  7376 8035

  lhp@aabenraa.dk

  Kommunale skoler/PUC

  Uffe Iwersen

   

  iwersen@bdn.dk

  Tyske institutioner – både skoler og daginstitutioner

  Stine Ellesgaard

  7376 7184

  shell@aabenraa.dk

  Øvrige

Kontaktpersoner

Stine Hegner Ellesgaard Kulturkonsulent
shell@aabenraa.dk tlf. 2131 3924
Teater Aabenraa Postkasse
teater@aabenraa.dk tlf. 7376 7184
Susanne Lassen Petersen Kontorelev
slas@aabenraa.dk tlf. 7376 7337