Ansøgning om tilskud til køb af teaterforestillinger til børn og unge - børneteaterpuljen 2023

Inden I udfylder ansøgningsskemaet, skal I overveje følgende:
Kan I fylde en forestilling op - eller vil I kunne gå sammen med naboskolen eller -institutionen?
Har jeres skole/institution/bibliotek lokaler, der er velegnede til at vise teater i?