Aabenraa by

Aabenraa, der er beliggende ved den 10 kilometer lange og tre-fire kilometer brede Aabenraa Fjord, blev købstad i 1200-tallet, men forblev af beskeden størrelse omkring den ældste, kendte bykerne ved gaderne Søndergade med Søndertorv, Skibbrogade, Gildegade og Vestergade med Store Torv samt den østlige del af Slotsgade. Aabenraa var en forholdsvis lille og fattig by, indtil byens storhedstid lagdes i slutningen af 1600-tallet, hvor søfart og skibsbygning begyndte at vokse og blev bærende for byens økonomi.

Cirka fem kilometer fra Tour de France-ruten ligger Kunst Museum Panbo, der rummer 30 unikke værker af Aabenraa-maleren Christoffer Wilhelm Eckersberg. Museet rummer endvidere nogle af skagensmalernes malerier, 11 unikke værker af Christiansfeld-maleren Jeppe Madsen Ohlsen, ét værk af Picasso samt værker malet af Dronning Margrethe II.

I midten af 1800-tallet var byen dog udviklet til en betydelig søfartsby, mens der senere hen i slutningen af 1800-tallet var kommet en vis industri i form af jernstøberier og maskinfabrikker. Efter Genforeningen i 1920 skete der en kraftig byudvikling i Aabenraa, hvor havnen blev udbygget, og det blev en uddannelsesby, hvor der udover danske uddannelsesinstitutioner også kom skoler og gymnasium til det tyske mindretal. Byens centrale beliggenhed i Sønderjylland har fremmet en vis lokalisering af regionale institutioner såsom sygehuset, Sønderjyllandshallen, det tidligere Sønderjyllands Amt og DR P4 Syd samt institutioner for det tyske mindretal.

Stednavnets betydning: Navnet kendes fra 1257, hvor det optræder i formen Obenroe. I senere kilder findes det som Øpneræ (1259), Opneraa (1355) og Apenra (1436). Navnet er sammensat af landsbynavnet Opnør (1231) og substantivet å, med den samlede betydning ”åen ved (landsbyen) Opnør”. Åen er rimeligvis den nuværende Mølleå. Det inkluderede landsbynavn Opnør er sammensat af det gammeldanske adjektiv opæn (åben) og substantivet ør (gruset strandbred), med betydningen ”den åbne, gruse strandbred”; landsbyen, der er nedlagt til fordel for købstaden, forsvinder ud af kilderne i 1300-tallet (1335 Gamel Opner; 1352 silva Opner).

Læs mere om Aabenraa på Visit Aabenraa eller Shop i City Aabenraa