Aabenraa Havn

Aabenraa Havn er en erhvervshavn med to kilometer kajanlæg, stor krankapacitet og en vanddybde op til 11 meter samt en lystbådehavn. I foråret 2021 købte Aabenraa Kommune området Nord for Kilen af Aabenraa Havn med henblik på byudvikling, mens Aabenraa Havn købte den tidligere kraftværksblok 3 på Ensted Havn – EV3 – med henblik på fortsat at udvikle fremtidens havn. Der kan på området Nord for Kilen blive plads til flere hundrede boliger samt caféer, restauranter, specialbutikker, grønne opholdsarealer, åløb og bassiner til opsamling af regnvand – og ikke mindst et nyt museumsbyggeri med fokus på sønderjysk kunst- og søfartshistorie.


Aabenraa Havn har frem til nu været kendetegnet af traditionel havnedrift, hvor det primære fokus er på gods over kaj, altså los og lastning af gods. Denne traditionelle havnedrift er en livsnerve for sønderjysk erhverv og landbrug, der både modtager og afskiber råstoffer og produkter fra havnen. Aabenraa Havn er den eneste tilbageværende erhvervshavn i Sønderjylland og nu suppleres den traditionelle havnedrift med nye former for havnedrift på Ensted Havn, hvor der kommer til at foregå egentlig produktion på havnens arealer. For eksempel har Nordeuropas førende industrigasselskab, Linde Gas, planer om at opføre et stort Power-to-X-anlæg på Ensted Havn. Her kan der produceres klimavenlig brint, som andre nye virksomheder på havnen skal bruge til produktion af grønne, brintbaserede produkter.


Aabenraa Havn har siden den tidlige middelalder været porten til den store verden.
Første gang Aabenraa Havn nævnes i litteraturen er den 3. maj 1257, hvor kong Christoffer Den Første gav cisterciensermunkene i Løgumkloster toldfrihed, når de anløb skibbroen i Aabenraa. Den 1. maj 1335 fik Aabenraa by købsrettigheder og i de efterfølgende 500 år udviklede havnen sig med tilhørende opture og nedture. Efter afslutningen af krigen mod England i 1814 skete der en betydelig vækst i byens handelsflåde. Det var først og fremmest de store skibsredere med tilknytning til Hamborg og handlen på Kinakysten, der skabte aktivitet og velstand. Fra 1800-tallet og frem udviklede havnen sig til det, vi i dag kalder Aabenraa Havn.

I 1889 blev der ført jernbanespor til havnen, så tømmer og andre varer kunne fragtes direkte til og fra Gammelhavn. Sydhavn blev anlagt i 1899 for at imødekomme behovet for yderligere kajplads, og herefter blev Gammelhavn moderniseret, og Nyhavn blev indviet i 1925 på Kilen. Senere blev vanddybden forøget flere af stederne, og tankskibsbroerne kom til. Sønderjyllandskajen med en vanddybde på 11 meter blev anlagt i 1983, og i 1996 blev Ro-Ro terminalen taget i brug.

 

Læs mere om Aabenraa Havn