Brundlund Slot

Har sønderjysk kunst en helt særlig regional karakter? Det spørgsmål undersøges i samlingerne på Kunstmuseet Brundlund Slot, hvor man kan opleve Sønderjyllands kunst fra slutningen af 1700-tallet til i dag. I de rige samlinger indgår både store kunstnere som C.W. Eckersberg (Blåkrog, 1783-1853) og Franciska Clausen (Aabenraa, 1899-1986), men også en lang række andre spændende kunstnere, der har haft deres kunstneriske liv og virke i grænselandet eller en stærk relation hertil. De tegner et billede af en kunstnerisk varieret og pulserende landsdel, der dog til alle tider også har forholdt sig til de nationale og internationale kunstscener og deres altid skiftendeismer og genrer.

Franciska Clausen, der voksede op i Aabenraa, er en af de mest kendte sønderjyder. Hun viste tidligt talent for tegning og maleri og søgte undervisning i København, Berlin og Paris, hvor hun mødte store personligheder fra den spændende kunstneriske periode efter 1. verdenskrig, for eksempel franskmanden Fernand Leger, som hun i Paris var elev under og havde et nært forhold til og var hans elskerinde. Hun var medlem af den internationale kunstnergruppe Cercle et Carré og har blandt andet malet portrætter af Dronning Margrethe og Dronning Ingrid.

I forbindelse med Margrethe 1.s overtagelse af Aabenraa fra de holstenske grever i 1411 sikrede hun sig ret til at opføre en ny borg til erstatning for den gamle. Det var dog antagelig kong Erik af Pommern, der i tiden efter 1411 anlagde den stor borgbanke Brundlund vest for byen og omgav den med voldgrave. Det vides intet om Erik af Pommerns borg. Det nuværende slot er opført af Frederik 1. som en kombineret port- og hovedbygning omkring 1530. Samtidigt hermed byggedes Slotsvandmøllen, der var en kombination af en mølle, sluse til voldgraven og en del af forsvaret af slottet. På samme tid blev den sydligste del af Nybro samt den vestligste del af Slotsgade etableret for at skaffe direkte adgang fra byen til slottet.

Omkring 1590 under gottorperne blev slottet ombygget til et renæssanceanlæg af Hercules von Oberberg med tilføjelsen af to diagonalt anbragte ottekantede hjørnetårne, et mindre trappetårn samt et åbent galleri på sydsiden. Slottet blev ændret til en nyklassicistisk bygning af C.F. Hansen 1805-1807. Slottet ligger smukt og frit i det store naturprægede område, der når næsten helt ind til Aabenraas bykerne, dog afbrudt af vejen Møllemærsk. Både holmen, hvor der tidligere har været anlagt have, og engarealet præges af mange gamle, store træer. En dæmning fra 1744, flankeret af træer, fører over slotsgraven, og dele af de tidligere voldgrave er omdannet til søområde.

Siden 1998 har slottet huset Kunstmuseet Brundlund Slot, der i 2006 blev en del af Museum Sønderjylland. Museets samling og udstillinger udgøres i dag af kunstnere fra Sønderjylland og Hertugdømmerne fra 1700-tallet og frem. Bemærkelsesværdig er især en stor samling af avantgardekunstneren Franciska Clausen, cirka 2.500 værker i alt, som kom til museet i 2011 efter at have været en årrække på kunstmuseet Trapholt i Kolding. Hertil kommer en guldaldersamling, hvor særligt C.W. Eckersberg og C.A. Jensen er velrepræsenterede.

Læs mere om Brundlund Slot

Cirka fem kilometer fra Tour de France-ruten ligger Kunst Museum Panbo, der rummer 30 unikke værker af Aabenraa-maleren Christoffer Wilhelm Eckersberg. Museet rummer endvidere nogle af skagensmalernes malerier, 11 unikke værker af Christiansfeld-maleren Jeppe Madsen Ohlsen, ét værk af Picasso samt værker malet af Dronning Margrethe II.