Felsted by

Felsted by ligger velplaceret midt mellem Aabenraa, Sønderborg, Gråsten og Flensborg. Felsteds historie går langt over 1.000 år tilbage, hvor Felsted oprindeligt var en landsby, hvor gårdene lå tæt op ad hinanden på begge sider af byens dengang to eneste gader. Sådan var landsbyen helt frem til 1784, hvor jorden blev udskiftet, og hvor langt de fleste gårde blev flyttet ud på de omkringliggende marker.


I midten af byen er medborgerhuset Damms Gård, som tidligere har fungeret som smedje og kro. Felsted fik trinbræt med sidespor på Aabenraa Amts Jernbaners linje Aabenraa-Gråsten 1899-1926, hvor perronen blev lagt over for Damms Gård. Det betød, at gårdens stråtag blev skiftet ud med fast tag på grund af brandfaren fra damplokomotivets flyvende gnister. Som del af fornyelsen i Felsteds bymidte blev Damms Gård købt af Aabenraa Kommune. Udhusene bagved blev fjernet, og hovedbygningen blev gennemgribende restaureret med støtte fra Mærskfonden, EU-midler til udvikling i landdistrikter og kommunen selv. Gården blev taget i brug som medborgerhus i marts 2014.


Felsted Kirke er indviet til helgenen Sankt Dionysius, der led martyrdøden på Montmartre i Paris. Et sagn fortæller, at kirken oprindeligt skulle have ligget på Kirkebjerg, cirka to kilometer østligere i sognet, hvor der fundet flere urnegrave. Kirken er opført omkring 1250 på et sikkert og strategisk sted, omgivet af vandløb på alle sider. Den har sandsynligvis afløst en eller to tidligere trækirker. I dag er kirkens sognepræst, Theresia Treschow-Kühl, som er kendt fra TV 2-programmet ”Årgang 0” som mor til Rachel.


Stednavnets betydning: Navnet kendes fra 1287-1307, hvor det optræder i den latinske akkusativform Felstedensem. I senere kilder findes det som Veddelsted (1436), Veddelstede (1462) og Feelstede (1543). Navnet er sammensat af et gammeldansk substantiv fætil (vadested) og substantivet sted (bebyggelsessted), med den samlede betydning ”bebyggelsesstedet ved vadestedet”. Navnet kan dog også simpelthen bestå af et tilsvarende sammensat gammeldansk substantiv fætilstath i betydningen ”vadested. Der refereres formentlig til en passage over Tumbøl Mose.

Der planlægges landart af både den danske og tyske skole i Felsted:

Dansk skole: Gult banner på skolens tag
Tysk skole: Det franske flag, Eiffeltårnet, Den Lille Havfrue og en gul cykel