Haus Lensnack

Haus Lensnack blev opført 1909-10 for skibsreder Michael Jebsens søn Jacob Jebsen. Michael Jebsen var en markant personlighed i området: Driftig skibsreder, kosmopolitisk erhvervsleder og samfundsengageret i tidens identitetsspørgsmål. Han var tillige senator i Aabenraa, der i denne periode var en del af Slesvig-Holsten og dermed hørte under Tyskland indtil genforeningen i 1920.

I 2018 blev den over hundrede år gamle ejendom Haus Lensnack i Aabenraa fredet. I sin afgørelse understregede Slots- og Kulturstyrelsen, at Haus Lensnack er "et fremtrædende og velbevaret eksempel på en herskabelig villa i Sønderjylland fra den tyske periode".

Haus Lensnack er beliggende centralt på en stor kuperet grund med udsigt over Aabenraa Fjord nær byens nordøstlige overgang til naturområder. Haven omkring Haus Lensnack er anlagt samtidig med villaens opførelse i 1909, og nærmest bygningen har denne karakter af et formelt anlæg (bl.a. en rosenhave) med både barokke træk øst for og ned mod vandet syd for bebyggelsen.