Jørgensgaard Skov

Jørgensgård Skov lige øst for Aabenraa er del af Aabenraaskovene med det imponerede skovlandskab med stejle skrænter, dybe slugter, rislende bække og kildevæld, som er en seværdighed i sig selv. Det hørte i sin tid til spedalskhedshospitalet, som lå i det kvarter, der hedder Jørgensgård i dag.


På sydsiden af Jørgengård Skov går de stejle skrænter helt ned til Aabenraa Fjord. Ved Åbæk i skovens sydøstlige hjørne er der en fin badestrand med flot udsigt tværs over fjorden, hvor træskulpturen “Vikingen”, som er udført i 1995 af den litauiske billedkunstner Julius Urbanavicius, skuer ud over vandet. Nord for skoven kan man følge Knapstien til landsbyen Stollig og restauranten ”Æ Knapp”. Den kombinerede cykel- og gangsti følger sporet fra den gamle Kleinbahn, den smalsporede jernbane, som blev anlagt, mens Sønderjylland var under tysk styre 1864-1920.

 

Den fredede Bjergsalamander

I Danmark findes bjergsalamanderen i omkring 150 vandhuller lige nord for Aabenraa-Rødekro-vejen, dels i skovene omkring Aabenraa, der er den nordligste forekomst af arten i verden. Bjergsalamanderen blev opdaget nær Aabenraa i 1948, men først i 1975 blev dens danske udbredelse grundigt kortlagt. I 1987 iværksatte man et program til forbedring af dens levesteder, blandt andet med gravning af nye vandhuller.

Bjergsalamanderen kan kendes fra andre danske salamandre på den helt ensfarvede mørkegule eller røde bug i kontrast til den mørke overside. Desuden har den et stort og bredt hoved. Hannen har et hvidt bånd langs kroppens siden med mange sorte, runde pletter. I parringstiden har den en kam på ryggen, der er lysegul med sorte pletter. Hannen bliver op til 9 centimeter, hunnen op til 12 centimeter. Bjergsalamanderen er fredet i Danmark.