Vandscotere og jetski

Sejlads med vandscootere og jetski er tilladt udenfor en afstand på 300 m fra kysten.

Der er forbud mod sejlads i Natura 2000-områder, vildtreservater og fredede områder.

Transport ud til 300 meter zonen skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på max 5 knob

Kommunen videregiver henvendelser om ulovligheder til politiet.

Man kan også henvende sig direkte til politiet.
Hastende henvendelser om farlige situationer forårsaget af vandscootere eller jetski kan rettes til politiet på tlf. 114.

Henvendelser om andre problemer med vandscootere eller jetski, kan rettes til Aabenraa Lokalpoliti på tlf. 114 (bed om ekspeditionen i Aabenraa), meget gerne med angivelse af konkrete steder eller tidspunkter.

 

Kort med Natura 2000-områder