Andre myndigheders høringer og bekendtgørelser

Havplan

Kommunen gør opmærksom på, at Søfartsstyrelsen har sendt Danmarks første Forslag til havplan og miljørapport i offentlig høring frem til 30. september 2021.
Alle med interesse i sagen kan komme med høringssvar.
Havplanen kan ses på havplan.dk.

I dag anvendes havet bl.a. til søtransport, fiskeri, energi- og råstofindvinding og naturbeskyttelse samt rekreative aktiviteter tæt ved kysten.

Med havplanen indføres for første gang i Danmark en helhedsorienteret planlægning for det samlede danske havareal. Danmark går således fra en tilgang, hvor havet er blevet anvendt ud fra et først-til-mølle princippet til en langsigtet, tværsektoriel helhedsplanlægning for udvikling på havet, der gælder i de kommende 10 år.