Bevarings­vær­dige byg­ninger

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende bevaringsværdige bygninger.

Kontaktperson

Frederikke Skovbo Winther, bevaringsarkitekt
Tlf.: 7376 8805 - fsw@aabenraa.dk