Bevarings­vær­dige byg­ninger

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende bevaringsværdige bygninger.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger på Nørballe 6, Felsted, 6200 Aabenraa

 

Høring - Nørballe 6, Felsted 6200 Aabenraa - anmodning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Materialet er offentligt fremlagt i perioden fra den 11. juli 2022 til 8. august 2022.
Hvis De har synspunkter eller indsigelser til bekendtgørelsen, bedes disse sendes til Plan, Teknik & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller som e-mail til
plan@aabenraa.dk senest den 8. august 2022.

 

Bevaringsværdig bygning på Barsmark Bygade 149, 6200 Aabenraa kan nedrives

Aabenraa Kommune, Plan, Teknik & Miljø har besluttet, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Der kan således gives tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning på Barsmark Bygade 149, 6200 Aabenraa, matr.nr. 105 Barsmark, Løjt. Beslutningen er truffet med baggrund i, at bygningen i mange år har stået ubeboet og bærer præg af kraftig forfald både ind- og udvendig. Meddelelse om tilladelse til nedrivning kan først udnyttes når Byg, Natur & Miljø har udstedt nedrivningstilladelse. Hvis du ønsker at klage over retlige forhold ved kommunens afgørelser vedrørende denne sag, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 5. maj 2022.

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Frederikke Skovbo Winther, bevaringsarkitekt
Tlf.: 7376 8805 - fsw@aabenraa.dk