Byg, Natur og Miljø

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Screeningsafgørelse (VVM)

Screeningsafgørelse (VVM) for Kejsergadens krydsning af Sønderjyske motorvej nord for Padborg – forlængelse mellem omfartsvejen og Skandinavienvejen. Omkring Europavej 5, 6300 Padborg, matr. nr. 5a, 180a, 180m, 180n, 180p, 1413, 1471, 1474, 1476, 1478, 1482, 7000ag, 7000c, Bov Ejerlav, Bov
Klagefristen udløber den 28. juni 2023

Screeningsafgørelse (VVM) for Padborg Fjernvarm A.m.b.a., Spølbækvej 9, 6330 Padborg, matr. nr. 661a, Bov ejerlav, Bov
Klagefristen udløber den 19. juni 2023

Screeningsafgørelse (VVM) vedr. ansøgning om indvinding af grundvand fra DGU nr. 160.1641 beliggende på matr.nr. 140 Sdr. Ønlev, Hjordkær
Klagefristen udløber den13. juni 2023

Screeningsafgørelse (VVM) for Hærvejshuset, Vestergade 14, matr.nr. 94 Lunderup, Rise
Klagefristen udløber den 1. juni 2023

 

Spildevand

Tilladelse til udledning af overfladevand fra byområde i det nordlige Aabenraa til Svejstbæk
Klagefristen udløber den 14. juni 2023

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra byggemodning ved Tværgade i Padborg
Klagefrist udløber den 8. juni 2023

Screeningsafgørelse (VVM) for etablering af nedsivningsbassin ved Tværgade i Padborg
Klagefrist udløber den 8. juni 2023


Industri
Miljøgodkendelse af IBF Aabenraa, Bladknæk 17, 6200 Aabenraa, matr.nr. 753, Stubbæk Ensted
Klagefristen udløber den 13. juni 2023

Vandindvinding
Tilladelse til indvinding af grundvand fra driftsboring DGU nr. 160.1641 beliggende på matr.nr. 140 Sdr. Ønlev, Hjordkær
Klagefristen udløber den 13. juni 2023

Tillæg til tilladelse til indvinding af grundvand fra driftsboring DGU nr. 160.1105 beliggende på matr.nr. 164 Hjolderup, Hjordkær 
Klagefristen udløber den 13. juni 2023