Byg, Natur og Miljø

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Midlertidig aktivitet

Accept af anlægsarbejde på den sydøstlige rundkørsel ved Aabenraa N, Matr. nr. 7000c Rise-Hjarup, Rise
(Klagefristen udløber den 20. december 2021)

 

Spildevandsplanlægning

Offentlig høring af Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2022 – Kloakering af enkelte ejendomme i Nørre Hostrup og ved Genner samt etablering af ny trykledning ved Brøde Renseanlæg.
Plantillægget beskriver kloakering af 3 ejendomme og etablering en trykledning til spildevand.
Høringssvar sendes til spildevand@aabenraa.dk.
(Høringsfrist 13. januar 2022)

Afgørelse om at Tillæg nr. 7 til Spildevandplan 2018-2022 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)
(Klagefristen udløber 16. december 2021)

Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2022

Screeningsafgørelse af Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2022

 

Industri

Miljøgodkendelse inkl. screeningsafgørelse (VVM) af karteringsplads drevet af Arwos Spildevand A/S, på arealet bag Kilen 15, 6200 Aabenraa, matr.nr. 3395 Aabenraa
(Klagefristen udløber den 3. december 2021)

Miljøgodkendelse inkl. screeningsafgørelse (VVM) af Norrecco, Friisvej 11, 6392 Bolderslev, matr.nr. 413 Uge Ejerlav, Uge
(Klagefristen udløber den 22. november 2021)

 

Natur

Høring af indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

Aabenraa Kommune har besluttet at fremlægge et forslag til indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i 8 ugers offentlig høring.

Indsatsplanen har til formål at sikre bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo både på offentlige og private arealer i hele kommunen, således at yderligere spredning af planten forhindres.

Kæmpe Bjørneklo er uønsket, fordi det er en invasiv art. Den spreder sig meget hurtigt, er kraftigt voksende og fortrænger hjemmehørende plante- og dyreliv. Desuden er plantens saft giftig at komme i berøring med for mennesker og udgør således en trussel mod både natur og folkesundhed.

Udkast til indsatsplanen og bekæmpelsesvejledningen er udlagt til offentlig høring i 8 uger fra den 5. november 2021. Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal være skriftlige kan fremsendes kommunen på mail: natur@aabenraa.dk, senest den 31. december 2021.

Forslag til indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo 2022-2032

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

 

VVM-screening

Screeningsafgørelse (VVM) for gyllebeholder på matr. nr. 15 Burkal Ejerlav, Burkal
(Klagefristen udløber den 24. november 2021)

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse – screeningsafgørelser efter Miljøvurderingslovens § 10

Klagefristen for alle afgørelser er den 10. december 2021

Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af Hovedplan for grundvands-beskyttelse i Aabenraa Kommune 2021

Miljøscreeningsafgørelse for indsatsplanområde Genner-Løjt Kirkeby, Aabenraa Kommune 2021

Miljøscreeningsafgørelse for indsatsplanområde Hovslund-Rugbjerg, Aabenraa Kommune 2021

Miljøscreeningsafgørelse for indsatsplanområde Tinglev-Ravsted, Aabenraa Kommune 2021

Miljøscreeningsafgørelse for indsatsplanområde Felsted-Rønshoved, Aabenraa Kommune 2021

Miljøscreeningsafgørelse for indsatsplanområde Rens, Aabenraa Kommune 2021

Miljøscreeningsafgørelse for indsatsplanområde Barsø, Aabenraa Kommune 2021

Miljøscreeningsafgørelse for indsatsplanområde Rødekro-Aabenraa-Kliplev, Aabenraa Kommune 2021

Miljøscreeningsafgørelse for indsatsplanområde Padborg-Bølå, Aabenraa Kommune 2021