Byg, Natur og Miljø

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Kystbeskyttelse

Aabenraa Kommune meddeler kystbeskyttelsestilladelse til etablering pumpe-/pumpestation ved Slotsmølleåens udløb i Aabenraa Fjord. Tilladelsen meddeles d.d. med en klagefrist, der udløber den 31. august 2021.

Tilladelse til kystbeskyttelse af pumpe-/slusestation, Sønder Havnevej 2, 6200 Aabenraa (matr. nr. 3393a, Aabenraa)

Industri

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde for Biogas Tågholm P/S, Tågholmvej 1, 6230 Rødekro

 

Friluftsbad

Godkendelse af Ravsted Friluftsbad, Ravsted Hovedgade 58, 6372 Bylderup-Bov

 

Spildevand

Tilslutningstilladelse til Danish Crown A/S, Kilen 10, 6200 Aabenraa
(Klagefristen udløber den 30. juli 2021)

 

Dambrug

Miljøgodkendelse af Krusmølle Natur dambrug v/Uffe Hans Hansen Møller Krusmøllevej 8, 6200 Aabenraa, matr.nr. 101, Felstedskov, Felsted.
(Klagefristen udløber den 29. juli 2021)

Fornyet vandindvindingstilladelse og VVM-screeningsafgørelse ifm. indvinding af overfladevand fra Rudbæk til dambrugsdrift på Krusmølle Dambrug, Krusmøllevej 8, 6200 Aabenraa, matr. nr. 101 Felstedskov, Felsted
(Klagefristen udløber den 10. august 2021)

 

Indvinding af overfladevand

Tilladelse til etablering og periodevis drift af sluse-/pumpestation ved Slotsmølleåens udløb i Aabenraa Fjord - Søndre Havnegade 2, 6200 Aabenraa (matr. nr. 3393a, Aabenraa)
Klagefristen udløber den 26. juli 2021.

 

Vvm-screening

Afgørelse om at skovrejsningsprojekt på del af matr. 362 og del af matr. 376 Bylderup Ejerlav, Bylderup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt)
(Klagefrist udløber 1. september 2021) 

Afgørelse om at projekt for etablering af motorikpark og hytte på Kelstupgaardvej, matr.nr. 374 Holbøl Ejerlav, Holbøl ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM).
(Klagefrist udløber 10. august 2021)

Afgørelse om at projekt for sluse og pumpestation ved Slotsmølleåen på del af matr.nr. 3393a Aabenraa, Mellemgade 25, 62  Aabenraa ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (vvm-pligt).
(Klagefristen udløber den 23. juli 2021)

Afgørelse om at projekt for lysmaster på Genner Sportsplads, beliggende Genner Bygade 3, matr.nr. 490 Genner, Ø. Løgum, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM).
(Klagefrist udløber 27. juli 2021)

 

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse - 12 ugers offentlig høring (15. juli til 7. oktober 2021)

Høringsmateriale: Forslag til ni indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Høringsmaterialet fremgår nedenfor via de forskellige links. Fristen for indsigelser og bemærkninger er den 7. oktober 2021. Du kan læse mere om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse på kommunens hjemmeside via dette link: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

 • Ordforklaring
  Til brug for forståelsen er der udarbejdet en Ordforklaring, der kan tilgås via dette link: Bilag 1: Ordforklaring 
 1. Forslag til Hovedplan for grundvandsbeskyttelse 2021
  Forslag til Hovedplan for grundvandsbeskyttelse 2021
  Bilag 2: Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af sektorplan

 2. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Genner-Løjt Kirkeby
  Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Genner Løjt Kirkeby
  Bilag 2: Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af sektorplan
  Bilag 3: BNBO-datablade

 3. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Hovslund-Rugbjerg
  Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Hovslund-Rugbjerg
  Bilag 2: Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af sektorplan
  Bilag 3: BNBO-datablade

 4. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Tinglev-Ravsted
  Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Tinglev-Ravsted
  Bilag 2: Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af sektorplan
  Bilag 3: BNBO-datablade

 5. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Felsted-Rønshoved
  Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Felsted-Rønshoved
  Bilag 2: Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af sektorplan
  Bilag 3: BNBO-datablade

 6. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Rens
  Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Rens
  Bilag 2: Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af sektorplan
  Bilag 3: BNBO-datablade

 7. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Barsø
  Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Barsø
  Bilag 2: Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af sektorplan
  Bilag 3: BNBO-datablade

 8. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Rødekro-Aabenraa-Kliplev (RAaK)
  Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Rødekro-Aabenraa-Kliplev (RAaK)
  Bilag 2: Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af sektorplan
  Bilag 3: BNBO-datablade

 9. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Padborg-Bølå
  Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Indsatsplanområde Padborg-Bølå
  Bilag 2: Miljøscreeningsafgørelse (SMV) af sektorplan
  Bilag 3: BNBO-datablade