Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Ekspropriationer

ÅSTEDSFORRETNING - Gammel Ribevej

Det annonceres herved, at Aabenraa Kommune i medfør af bestemmelserne i kap. 10 i Lov om Offentlige Veje m.v. (Lov nr. 1520 af 1. juli 2015, med senere ændringer) afholder åstedsforretning i anledning af beslutning om at erhverve de fornødne rettigheder til etablering af cykelsti langs del af Gammel Ribevej, således at der skabes bedre trafikale forhold for cyklisterne på den pågældende strækning.

Følgende matr.nr. berøres: Matr.nr. 174a, 174b, 251 og 6 Rise-Hjarup, Rise

Åstedsforretningen afholdes: Mandag, den 29. april 2019, kl. 09.00

Ejerne indvarsles ved anbefalet brev.

Det påhviler ejeren at tilsige eventuelle brugere, hvis interesser berøres af anlægget.

Denne annoncering tjener til underretning af enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen, og disse opfordres til at give møde ved forretningen.

Såfremt De lader en anden repræsentere Dem ved åstedsforretningen, skal den pågældende medbringe skriftlig fuldmagt.

Med hensyn til ekspropriationens omfang henvises til ekspropriationsplan og arealfortegnelse der er fremlagt i tiden frem til den 29. april 2019 i informationen på Aabenraa Kommune, Rådhuset, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa og på Aabenraa.dk

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854

Borgerservice - bestil tid