Høring - Administrationsgrundlag for grøn pulje

Administrationsgrundlaget for grøn pulje er i høring frem til den 2. oktober 2022

Aabenraa Kommune har udarbejdet et forslag til administrationsgrundlag for grøn pulje, som er sendt i fire ugers offentlig høring.

Grøn pulje er de midler, som opstillere af vedvarende energianlæg (solenergianlæg og vindmøller) skal indbetale til en pulje i kommunen.

Administrationsgrundlaget for grøn pulje, som er i høring kan læses her i linket

Sagen vedrørende Administrationsgrundlaget for grøn pulje har været politisk behandlet i august 2022 i Udvalget for Bæredygtig Udvikling, Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, samt Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet besluttede i den forbindelse at sende administrationsgrundlaget i offentlig høring i fire uger inden der træffes endelig beslutning om administrationsgrundlaget for grøn pulje.

Sagen vedrørende grøn pulje og de politiske bemærkninger kan læses under: Byrådsmødet den 31.8.2022 sag nr. 156

Fristen for høringssvar er søndag den 2. oktober 2022 og fremsendes til plan@aabenraa.dk