Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægning af ny integreret daginstitution, Aabenraa Syd
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af ejendommen på Sandved 45, Aabenraa. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 21. december 2022.

 

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 69 
Aabenraa Byråd har den 30. november 2022 besluttet at offentliggøre et forslag til Kommuneplantillæg nr. 69 til Kommuneplan nr. 2015 for et teknisk område i form af et solenergianlæg ved erhvervsområde, nord for Hjordkær. Planforslaget er i offentlig høring i 4 uger fra den 5. december 2022 til den 4. januar 2023. Bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 4. januar 2023.

Aabenraa Kommune har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 10. januar 2023.
 Se screeningsafgørelse. 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50
Aabenraa Byråd har den 29. juni 2022 besluttet at offentliggøre et forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan nr. 2015 for et teknisk anlæg i form af et solenergianlæg vest for Ravsted. Planforslaget er i offentlig høring i 10 uger fra den 20. juli til 28. september 2022. Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt. Bemærkninger til planforslaget samt Miljøvurderingen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 22. september 2022.
Der afholdes et borgermøde om projektet den 30. august 2022 kl. 17:00-19:00 i Ravsted Forsamlingshus, Ravsted Storegade 2, Ravsted 6372 Bylderup-Bov.

 

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 59
Aabenraa Byråd har den 30. november 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 59 for et erhvervsområde vest for Hjordkær endeligt samt en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. Kommuneplantillæg nr. 59 og den tilhørende sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 7. december 2022.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 55
Aabenraa Byråd har 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 55 endeligt. Planen er offentliggjort den 26. oktober 2022.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 61 for Møllegården 25, Kruså
Aabenraa Byråd har den 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 61 endeligt. Planen er offentliggjort den 19. oktober 2022.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 41 Udsigten – et nyt boligområde i Aabenraa
Aabenraa Byråd har den 27. april 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 41 endeligt. Planen er offentliggjort den 11. maj 2022.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 38
Aabenraa Byråd har den 30. marts 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 38 endeligt.
Planen er offentliggjort den 27. april 2022.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 20 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 24. februar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle endeligt.
Planen er offentliggjort d. 10. marts 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup, samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 - Teknisk anlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 23 for et teknisk anlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11. november 2020.

 

Lokalplaner 


Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 165 - Solenergianlæg ved erhvervsområde, nord for Hjordkær  

Aabenraa Byråd har den 30. november 2022 besluttet, at offentliggøre et forslag til Lokalplan nr. 165 i høring i 4 uger. Lokalplanen skal give mulighed for etablering af et solenergianlæg ved erhvervsområde, nord for Hjordkær.

Bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 4. januar 2023.

Aabenraa Kommune har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 10. januar 2023.
Se screeningsafgørelse. 

 

Endelig vedtagelse af lokalplan

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 155 – Erhvervsområde vest for Hjordkær
Aabenraa Byråd har den 30. november 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 155 for et PtX-anlæg vest for Hjordkær endeligt samt en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen. Lokalplanen og den tilhørende sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 7. december 2022.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 151 Boliger ved Lergård
Aabenraa Byråd har 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 151 Boliger ved Lergård endeligt. Planen er offentliggjort den 26. oktober 2022.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 141 for Hærvejshuset
Aabenraa Byråd har 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 141 Hærvejs-huset endeligt. Planen er offentliggjort den 19. oktober 2022.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 157 for Møllegården 25, Kruså
Aabenraa Byråd har 12. oktober 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 157 for Mølle-gården 25, Kruså endeligt. Planen er offentliggjort den 19. oktober 2022.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 138
Aabenraa Byråd har den 27. april 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 138 Boligområdet Udsigten endeligt. Planen er offentliggjort den 11. maj 2022.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 135 Stubbæk bymidte
Aabenraa Byråd har den 30. marts 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 135 Stubbæk bymidte endeligt.
Planen er offentliggjort den 27. april 2022.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 136 – Solenergianlæg ved Bjerndrup 
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at vedtage Lokalplan nr. 136 - Solenergianlæg ved Bjerndrup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 121 – Solenergianlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 121 for et solenergianlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11 november 2020.

 

Ophævelse af lokalplan

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 39 for et område på Høje Kolstrup mellem stamvej 3 og Hovedstien
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 1. februar 2022 besluttet at ophæve Byplanvedtægt nr. 39 for den gamle fjernvarmecentral på Høje Kolstrup. Ophævelsen er offentliggjort den 15. februar 2022.