Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med et nyt hotel i Fiskergade
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et nyt hotel i Fiskergade. I den forbindelse indkalder kommunen ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er den 10. juli 2019.

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 samt miljøvurdering

Aabenraa Byråd har 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli 2019 til den 3. september 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med forslaget til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan nr. 109 - Ejendom ved Storetorv, Aabenraa.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19
Aabenraa Byråd har den 22. maj 2019 besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 19 i offentlig høring fra den 4. juni 2019 og frem til den 6. august. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 2. juli 2019.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29
Aabenraa Byråd har 22. maj 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 i offentlig høring i 8 uger fra den 28. maj 2019 til den 23. juli 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med forslaget til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan nr. 125 - Erhvervsområde vest for Hjordkær.

FORNYET HØRING - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11
Aabenraa Byråd har 27. marts 2019 besluttet, at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 i fornyet offentlig høring i 4 uger fra 8. maj 2019 til 5. juni 2019.
Baggrunden er, at byrådet har besluttet, at indarbejde mulighed for et streetsportscenter (skaterbane) på adressen Lejrvejen 8b, Padborg, hvilket kræver fornyet høring af planforslaget.
Høringen vedrører kun rammeområde 3.1.034.E.

FORLÆNGET HØRING: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen er forlænget til den 1. september. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26
Aabenraa Byråd har den 27. marts 2019 besluttet, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 26 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. april 2019 til den 4. juni 2019.
Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med kommuneplantillægget og forslag til lokalplan nr. 122 - Jollehavn og strand ved Loddenhøj.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til kommuneplan-tillæg nr. 25 i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2015 - udvidelse af rammeområde 1.1.124.D Birkelund
Forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv besluttede på vegne af Aabenraa byråd den 18. juni 2019 at vedtage kommuneplantillæg nr. 28.
Kommuneplantillægget angår alene udvidelse af rammeområde 1.1.124.D Birkelund.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 25. juni 2019.

Kommuneplantillæg nr. 18 – Sandskær
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 18 endeligt (rammeområde 1.7.002.S).
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 15. maj 2019.

 

Lokalplaner  

Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 109 - Ejendom ved Storetorv, Aabenraa samt miljøvurdering

Aabenraa Byråd har 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 109 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli 2019 til den 3. september 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med forslaget til Lokalplan nr. 109 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 30. 

Forslag til Lokalplan nr. 100 - Nygade- og Pottergadekvarteret, Aabenraa
Aabenraa byråd har den 22. maj 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 100 - Nygade- og Pottergadekvarteret i offentlig høring fra den 4. juni og frem til den 6. august 2019. Lokalplanforslaget vedrører bevaring og udvikling af et område med værdifulde bymiljøer.  Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 2. juli 2019.

I forbindelse med høringen bliver der afholdt et informationsmøde den 12. juni kl. 17 på Nygadehuset. Tilmelding er nødvendig og kan ske ved at følge linket her  

Forslag til Lokalplan nr. 125 - Erhvervsområde vest for Hjordkær
Aabenraa Byråd har 22. maj 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 125 i offentlig høring i 8 uger fra den 28. maj 2019 til den 23. juli 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med lokalplanforslaget og forslag til Kommuneplantillæg nr. 29.

FORNYET HØRING - Forslag til Lokalplan nr. 107 – Padborg Transportcenter
Aabenraa Byråd har 27. marts 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 107 - Padborg Transportcenter, i fornyet offentlig høring i 2 uger fra 8. maj 2019 til 22. maj 2019.
Baggrunden er, at byrådet har besluttet, at indarbejde mulighed for et streetsportscenter (skaterbane) på adressen Lejrvejen 8b, Padborg, hvilket kræver fornyet høring af planforslaget.

FORLÆNGET HØRING: Forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål, i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen er forlænget til den 1. september. 
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. 
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

Forslag til Lokalplan nr. 122 – Jollehavn og strand ved Loddenhøj
Aabenraa Byråd har den 27. marts 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 122 – Jollehavn og strand ved Loddenhøj i offentlig høring i 8 uger fra den 9. april 2019 til den 4. juni 2019.
Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 26. 

Forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 20. marts 2019.
Der afholdes borgermøde om planerne den 6. marts 2019 kl. 16.00 – 17.00 på Aabenraa Rådhus, lokale 412. Alle er velkommen.

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 90-1 Hærvejsskolen
Aabenraa Byråd har den 26. juni 2019 vedtaget lokalplan nr. 90-1 Hærvejsskolen endeligt. Lokalplanen er offentliggjort den 23. juli 2019.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 39-1 - Sygehusområdet i Aabenraa
Forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv besluttede på vegne af Aabenraa byråd den 18. juni 2019 at vedtage Lokalplan nr. 39-1 (Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 39). Lokalplantillægget angår alene udvidelse af lokalplanområdet med mulighed for anvendelse af det inddragede areal til parkering.
Lokalplanen er offentliggjort den 25. juni 2019.

Lokalplan nr. 123 – Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadehuset
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Lokalplan nr. 123 – Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadehuset endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. maj 2019.

Lokalplan nr. 88-1 Erhvervsområde nord for Hjordkær
Vækstudvalget for Land og By har den 14. juni 2019 vedtaget Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 88-1 endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 19. juni 2019.

Lokalplan 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. maj 2019.

Lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gamle Tøndervej, Aabenraa Kommune
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gamle Tøndervej endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. maj 2019.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854

Borgerservice - bestil tid