Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Kommuneplan og lokalplan

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 - Søndertorv - Nyvej
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 i offentlig høring i 4 uger fra den 9. oktober 2019 til den 6. november 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 6.november 2019.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 7, i høring i 8 uger fra den 2. oktober 2019 til den 27. november 2019. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter samme område som forslag til Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn.
Der er fremlagt en miljøvurdering af forslag til kommuneplan nr. 7.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 samt miljøvurdering

Aabenraa Byråd har 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli 2019 til den 3. september 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med forslaget til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan nr. 109 - Ejendom ved Storetorv, Aabenraa.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19
Aabenraa Byråd har den 22. maj 2019 besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 19 i offentlig høring fra den 4. juni 2019 og frem til den 6. august. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 2. juli 2019.

FORLÆNGET HØRING: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen er forlænget til den 1. september. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26
Aabenraa Byråd har den 27. marts 2019 besluttet, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 26 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. april 2019 til den 4. juni 2019.
Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med kommuneplantillægget og forslag til lokalplan nr. 122 - Jollehavn og strand ved Loddenhøj.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til kommuneplan-tillæg nr. 25 i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11
Aabenraa Byråd har den 28. august 2019 vedtaget tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2015 endeligt.
Kommuneplantillæg nr. 11 omhandler ændrede rammeområder og an-vendelsesbestemmelser for disse i forbindelse med Lokalplan nr. 107 - Padborg Transportcenter. Kommuneplantillæg nr. 11 er offentliggjort den 25. september 2019.

Kommuneplantillæg nr. 29 - Erhverv vest for Hjordkær
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 29 - Erhverv vest for Hjordkær med tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvurdering endeligt. Lokalplanen er offentliggjort den 24. september 2019.

Kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2015 - udvidelse af rammeområde 1.1.124.D Birkelund
Forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv besluttede på vegne af Aabenraa byråd den 18. juni 2019 at vedtage kommuneplantillæg nr. 28.
Kommuneplantillægget angår alene udvidelse af rammeområde 1.1.124.D Birkelund.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 25. juni 2019.

Kommuneplantillæg nr. 18 – Sandskær
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 18 endeligt (rammeområde 1.7.002.S).
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 15. maj 2019.

 

Lokalplaner  

Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7, i offentlig høring i 4 uger fra den 9. oktober 2019 til den 6. november 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 6.november 2019.

Forslag til Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget, at sende forslag til Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn, i høring i 8 uger fra den 2. oktober 2019 til den 27. november 2019.
Der er fremlagt en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 96.
Der afholdes borgermøde om lokalplanen i byrådssalen den 22. oktober 2019, kl. 18.00-19.00. Alle er velkommen.

Forslag til Lokalplan nr. 120 - Tinglev Midt
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget, at sende forslag til Lokalplan nr. 120 - Tinglev Midt, i høring i 4 uger fra den 2. oktober 2019 til den 30. oktober 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 30. oktober 2019.

Forslag til Lokalplan nr. 109 - Ejendom ved Storetorv, Aabenraa samt miljøvurdering

Aabenraa Byråd har 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 109 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli 2019 til den 3. september 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med forslaget til Lokalplan nr. 109 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 30. 

Forslag til Lokalplan nr. 100 - Nygade- og Pottergadekvarteret, Aabenraa
Aabenraa byråd har den 22. maj 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 100 - Nygade- og Pottergadekvarteret i offentlig høring fra den 4. juni og frem til den 6. august 2019. Lokalplanforslaget vedrører bevaring og udvikling af et område med værdifulde bymiljøer.  Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 2. juli 2019.

I forbindelse med høringen bliver der afholdt et informationsmøde den 12. juni kl. 17 på Nygadehuset. Tilmelding er nødvendig og kan ske ved at følge linket her  

FORLÆNGET HØRING: Forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål, i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen er forlænget til den 1. september. 
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. 
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

Forslag til Lokalplan nr. 122 – Jollehavn og strand ved Loddenhøj
Aabenraa Byråd har den 27. marts 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 122 – Jollehavn og strand ved Loddenhøj i offentlig høring i 8 uger fra den 9. april 2019 til den 4. juni 2019.
Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 26. 

Forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 20. marts 2019.
Der afholdes borgermøde om planerne den 6. marts 2019 kl. 16.00 – 17.00 på Aabenraa Rådhus, lokale 412. Alle er velkommen.

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 107 - Padborg Transportcenter
Aabenraa Byråd har den 28. august 2019 vedtaget Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 25. september 2019.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 125 - Erhverv vest for Hjordkær
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget Lokalplan nr. 125 - Erhverv vest for Hjordkær med tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvurdering endeligt. Lokalplanen er offentliggjort den 24. september 2019.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 90-1 Hærvejsskolen
Aabenraa Byråd har den 26. juni 2019 vedtaget lokalplan nr. 90-1 Hærvejsskolen endeligt. Lokalplanen er offentliggjort den 23. juli 2019.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 39-1 - Sygehusområdet i Aabenraa
Forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv besluttede på vegne af Aabenraa byråd den 18. juni 2019 at vedtage Lokalplan nr. 39-1 (Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 39). Lokalplantillægget angår alene udvidelse af lokalplanområdet med mulighed for anvendelse af det inddragede areal til parkering.
Lokalplanen er offentliggjort den 25. juni 2019.

Lokalplan nr. 123 – Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadehuset
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Lokalplan nr. 123 – Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadehuset endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. maj 2019.

Lokalplan nr. 88-1 Erhvervsområde nord for Hjordkær
Vækstudvalget for Land og By har den 14. juni 2019 vedtaget Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 88-1 endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 19. juni 2019.

Lokalplan 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. maj 2019.

Lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gamle Tøndervej, Aabenraa Kommune
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gamle Tøndervej endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. maj 2019.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid