Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af ideer og forslag for sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af en sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb i Aabenraa. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for området.
I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag m.v. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 2. december 2020.

Indkaldelse af ideer og forslag for Rugkobbelcenter, Aabenraa
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af Rugkobbelcenter, Aabenraa. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for området.
I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag m.v. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 4. november 2020

 

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 - Del af centerområde i Rødekro
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 i offentlig høring i 8 uger fra den 13. januar 2021 – 10. marts 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 - Stubbæk Bymidte
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 for Stubbæk Bymidte i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 – 3. marts 2021.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle i offentlig høring i 4 uger fra den 11. november 2020 – 9. december 2020.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 – Solenergianlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Byråd har den 16. september 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 – Teknisk anlæg ved Bjerndrup i offentlig høring i 8 uger fra den 30. september 2020 til den 25. november 2020.
I forbindelse med forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 er der udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 136 samt miljøvurdering af planerne, der ligeledes er i høring i denne periode. Miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
Der er endvidere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af selve projektet.

Læs miljøkonsekvensrapport for Solenergianlæg ved Bjerndrup.

Der afholdes borgermøde om planen den 27. oktober 2020, kl. 16.30 i Bjerndrup Forsamlingshus.
Tilmelding skal ske til opstiller på mail: cni@betterenergy.dk eller telefon 60 14 02 56 senest den 23. oktober 2020 pga. COVID-19 sikkerhed.
Der opfordres til, at der kun deltager 1 person pr. husstand. Såfremt mødet overtegnes, vil der blive afholdt et ekstra møde kl. 19.00.

Fornyet høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 24. juni 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 – Ensted Havn i fornyet offentlig høring i 10 uger fra den 2. september 2020 til den 11. november 2020.
Der er udarbejdet en miljøvurdering, der er fremlagt sammen med Kommuneplantillæg nr. 7.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 - Teknisk anlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 23 for et teknisk anlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11. november 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 33 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 33 og Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund, endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 4. november 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole
Aabenraa Byråd har den 26. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 9. september 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 32 - Aabæk Efterskole
Aabenraa Byråd har den 26. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole, endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 9. september 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 35 – Favsbjerg
Forvaltningen, Plan, Teknik & Miljø har den 19. august 2020 på vegne af Aabenraa Byråd vedtaget Kommuneplantillæg nr. 35 – Favsbjerg endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 26. august 2020.

 

Lokalplaner  

Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 137 - Del af centerområde i Rødekro
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 137 - Del af centerområde i Rødekro, i offentlig høring i 8 uger fra den 13. januar 2021 – 10. marts 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Lokalplan nr. 135 - Stubbæk Bymidte
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 135 - Stubbæk Bymidte i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 – 3. marts 2021.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Lokalplan nr. 21 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 21 for Krusmølle i offentlig høring i 4 uger fra den 11. november 2020 – 9. december 2020.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Lokalplan nr. 136 – Solenergianlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Byråd har den 16. september 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 136 – Solenergianlæg ved Bjerndrup i offentlig høring i 8 uger fra den 30. september 2020 til den 25. november 2020.
I forbindelse med forslag til Lokalplan nr. 136, er der udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 samt miljøvurdering af planerne, der ligeledes er i høring i denne periode. Miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
Der er endvidere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af selve projektet.

Læs miljøkonsekvensrapport for Solenergianlæg ved Bjerndrup.

Der afholdes borgermøde om planen den 27. oktober 2020, kl. 16.30 i Bjerndrup Forsamlingshus.
Tilmelding skal ske til opstiller på mail: cni@betterenergy.dk eller telefon 60 14 02 56 senest den 23. oktober 2020 pga. COVID-19 sikkerhed.
Der opfordres til, at der kun deltager 1 person pr. husstand. Såfremt mødet overtegnes, vil der blive afholdt et ekstra møde kl. 19.00.

Fornyet høring af forslag til lokalplan nr. 96 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 24. juni 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 96 – Ensted Havn i fornyet offentlig høring i 10 uger fra den 2. september 2020 til den 11. november 2020.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 131 - Boliger ved Vibevej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 25. november 2020 vedtaget Lokalplan nr. 131 – Boliger ved Vibevej, Kollund, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 13. januar 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 121 – Solenergianlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 121 for et solenergianlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11 november 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 33 og Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 4. november 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 115 - Boligområde ved Vennersminde
Aabenraa Byråd har den 29. april 2020 vedtaget Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 17. juni 2020.