Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

 

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 - Teknisk anlæg ved Mølleåens udløb
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 46, i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar 2021 til den 7. april 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 – Teknisk anlæg på Tågholmvej
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 – Teknisk anlæg på Tågholmvej, i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar 2021 til den 7. april 2021.
I forbindelse med forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 er der udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 134 samt miljøvurdering af planerne, der ligeledes er i høring i denne periode.
Miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
Der er endvidere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af selve projektet.
Læs miljøkonsekvensrapport for Biogasanlægget på Tågholmvej.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 - Rugkobbelcenter
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 - Rugkobbelcenter, i offentlig høring i 8 uger fra den 20. januar 2021 – 17. marts 2021.
Byrådet har besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget.
Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering, kan inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 - Del af centerområde i Rødekro
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 i offentlig høring i 8 uger fra den 13. januar 2021 – 10. marts 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 - Stubbæk Bymidte
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 for Stubbæk Bymidte i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 – 3. marts 2021.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget
Kommunen har efterfølgende besluttet at forlænge høringen af kommuneplantillægget med 6 uger til den 14. april 2021.

 

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 20 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 24. februar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle endeligt.
Planen er offentliggjort d. 10. marts 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 7 endeligt.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup, samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 - Teknisk anlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 23 for et teknisk anlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11. november 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 33 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 33 og Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund, endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 4. november 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole
Aabenraa Byråd har den 26. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 9. september 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 32 - Aabæk Efterskole
Aabenraa Byråd har den 26. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole, endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 9. september 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 35 – Favsbjerg
Forvaltningen, Plan, Teknik & Miljø har den 19. august 2020 på vegne af Aabenraa Byråd vedtaget Kommuneplantillæg nr. 35 – Favsbjerg endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 26. august 2020.

 

Lokalplaner 

Ophævelse af lokalplan

Ophævelse af Lokalplan nr. 111 - Bøgelund ved Gl. Tøndervej 
Planklagenævnet har den 10. februar 2021 truffet afgørelse i klage over at Lokalplan nr. 111 - Bøgelund ved Gl. Tøndervej, er endelig vedtaget og at der ikke er foretaget miljøvurdering. Lokalplanen gav mulighed for etablering af et nyt boligområde i Aabenraa.

Planklagenævnet har ophævet lokalplanen.

 

Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan 1-2 - Udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at sende et forslag til tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 1 – udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær (Lokalplan nr. 1-2) i offentlig høring. Forslag til Lokalplan nr. 1-2 sendes i offentlig høring i 2 uger fra den 3. marts 2021 til den 17. marts 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Lokalplan nr. 98-1 - Sluse og Pumpestation ved Mølleåens udløb
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at sende et forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 98 - Skibbroen/Sønderjyllandskajen i offentlig høring.
Forslag til Lokalplan nr. 98-1 – Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar 2021 til den 7. april 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Lokalplan nr. 134 – Biogasanlægget på Tågholmvej
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at sende et forslag til– Biogasanlægget på Tågholmvej, i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar 2021 til den 7. april 2021.
I forbindelse med forslag til Lokalplan nr. 134 er der udarbejdet miljøvurdering af planerne, der ligeledes er i høring i denne periode.
Miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
Der er endvidere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af selve projektet.
Læs miljøkonsekvensrapport for Biogasanlægget på Tågholmvej.

Forslag til Lokalplan nr. 137 - Del af centerområde i Rødekro
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 137 - Del af centerområde i Rødekro, i offentlig høring i 8 uger fra den 13. januar 2021 – 10. marts 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Lokalplan nr. 135 - Stubbæk Bymidte

Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 135 - Stubbæk Bymidte i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 – 3. marts 2021.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget.
Kommunen har efterfølgende besluttet at forlænge høringen af lokalplanforslaget med 6 uger til den 14. april 2021.
Der afholdes virtuelt borgermøde om lokalplanen den 7. april 2021, kl. 19:00.
Tilmelding er nødvendig og foregår på https://aabenraa.nemtilmeld.dk/500/

 

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 21 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 24. februar 2021 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 21 - Krusmølle endeligt.
Planen er offentliggjort d. 10. marts 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 96 - Ensted havn, endeligt.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 136 – Solenergianlæg ved Bjerndrup 
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at vedtage Lokalplan nr. 136 - Solenergianlæg ved Bjerndrup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 131 - Boliger ved Vibevej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 25. november 2020 vedtaget Lokalplan nr. 131 – Boliger ved Vibevej, Kollund, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 13. januar 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 121 – Solenergianlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 121 for et solenergianlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11 november 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 33 og Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 4. november 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 115 - Boligområde ved Vennersminde
Aabenraa Byråd har den 29. april 2020 vedtaget Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 17. juni 2020.