Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af solenergianlæg nordvest for Torp
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et solenergianlæg på 36,5 ha nordvest for Torp. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende idéer og forslag er mandag den 31. januar 2022.

Der har tidligere været indkaldt til idéer og forslag for planlægningen, men da bygherre ønsker at udvide området med 0,26 ha, sendes projektet i en fornyet høring. Se mere i det tidligere høringsmateriale.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning ved Gl. Tøndervej, Aabenraa
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et område ved Gl. Tøndervej, Aabenraa. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.

Frist for at indsende idéer og forslag er onsdag den 22. december 2021.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for optagelse af nye bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2015
Aabenraa Kommune har i 2017 gennemført en SAVE-registrering af samtlige bygninger opført før 1950 i 6 større byer i den tidligere Tinglev Kommune. Se registreringerne her. Samtidigt er enkelte andre bygninger rundt om i kommunen blevet SAVE-registreret. Disse registreringer kan ses på FBB. Det er disse bygninger som nu ønskes optaget som bevaringsværdige i kommuneplan 2015. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 5. januar 2022.

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 - Vestvejen
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 - Vestvejen (nyt rammeområde 1.1.239.M), i offentlig høring i 8 uger fra den 5. oktober 2021 til den 30. november 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Se screeningsafgørelse.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 - "Udsigten"
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 i offentlig høring i 8 uger fra den 29. september 2021 til den 24. november 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 27. oktober 2021.
Se screeningsafgørelse.

 

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1.15.a-1 Erhvervsområde Nordøst, Tinglev
Aabenraa Byråd har den 22. december 2021 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 1.15.a-1 Erhvervsområde Nordøst, Tinglev endeligt.
Planen er offentliggjort den 12. januar 2022.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 20 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 24. februar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle endeligt.
Planen er offentliggjort d. 10. marts 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup, samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 - Teknisk anlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 23 for et teknisk anlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11. november 2020.

 

Lokalplaner 


Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 138 - ”Udsigten” et nyt boligområde i Aabenraa
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 138 i offentlig høring i 8 uger fra den 29. september 2021 til den 24. november 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 27. oktober 2021.
Se screeningsafgørelse.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde
Aabenraa Byråd har den 22. december 2021 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde med tilhørende sammenfattende redegørelse jf. miljøvurderingslovens § 13 stk. 1 og 2 endeligt.
Planen er offentliggjort den 23. december 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 148 Område til erhverv, idræts- og fritidsformål ved Vestvejen
Aabenraa Kommune har den 15. december 2021 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 148 Område til erhverv, idræts- og fritidsformål ved Vestvejen endeligt.
Planen er offentliggjort den 15. december 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan M90-1 - Sønderstrand
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 vedtaget Lokalplan M90-1 Sønderstrand endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 5. oktober 2021.

Endelig vedtagelse Lokalplan nr. 143 – Boligområde ved Kempesteens Vej, Bov
Aabenraa Byråd har den 25. august 2021 vedtaget Lokalplan nr. 143 - Boligområde ved Kempesteens Vej, Bov endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 7. september 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 134 – Biogasanlæg på Tågholmvej
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 134 – Biogasanlæg på Tågholmvej med tilhørende sammenfattende redegørelse af miljøvurdering endeligt.
Planen er offentliggjort den 8. juni 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 136 – Solenergianlæg ved Bjerndrup 
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at vedtage Lokalplan nr. 136 - Solenergianlæg ved Bjerndrup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 121 – Solenergianlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 121 for et solenergianlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11 november 2020.

 

Ophævelse af lokalplan

Forslag til ophævelse af Byplanvedtægt nr. 39

Aabenraa Kommune har den 28. september 2021 modtaget anmodning fra grundejer om ophævelse af Byplanvedtægt nr. 39 for et område på Høje Kolstrup mellem stamvej 3 og Hovedstien. Kommunalbestyrelsen kan ophæve en lokalplan, når udviklingen ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af forbud og dispensationer. Ved en eventuel ophævelse vil Byggeloven regulere mulighederne for ejendommens udvikling. Forud for beslutning om ophævelse af lokalplanen, bedes eventuelle høringssvar sendt til Aabenraa Kommune senest den 12. januar 2022 til plan@aabenraa.dk.

 

Ophævelse af Lokalplan nr. 3.08
Vækstudvalget for Land og By har den 3. juni 2021 besluttet, at ophæve Lokalplan nr. 3.08 - Idræts- og fritidsfaciliteter Bovvej, Bylderup-Bov lokalplan.