Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af ideer og forslag for område ved Nørreport og H.P. Hanssens Gade i Aabenraa
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et område ved Nørreport og H.P. Hanssens Gade. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.
I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag m.v. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er tirsdag den 24. marts 2020.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 35 – Rekreativt område ved Favsbjerg
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning for et rekreativt område ved Favsbjerg i forbindelse med udvidelser af faciliteterne på Favsbjerg Naturhostel. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag m.v. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er den 17. marts 2020.

 

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32
Aabenraa Byråd har den 26. februar 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 for Aabæk Efterskole i offentlig høring i 6 uger fra den 11. marts 2020 til den 22. april 2020.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 8. april 2020.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24
Aabenraa Byråd har den 29. januar 2020 besluttet, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 24 i offentlig høring i 8 uger fra den 7. februar til den 7. april 2020.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 6. marts 2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 7, i høring i 8 uger fra den 2. oktober 2019 til den 27. november 2019. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter samme område som forslag til Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn.
Der er fremlagt en miljøvurdering af forslag til kommuneplan nr. 7.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 samt miljøvurdering
Aabenraa Byråd har 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli 2019 til den 3. september 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med forslaget til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan nr. 109 - Ejendom ved Storetorv, Aabenraa.

FORLÆNGET HØRING: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen er forlænget til den 1. september. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til kommuneplan-tillæg nr. 25 i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.

 

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 31
Aabenraa Byråd har den 18. december 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 31 endeligt.
Kommuneplantillægget omfatter rammeområde 1.1.011.C Søndertorv - Nyvej.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 15. januar 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26
Aabenraa Byråd har den 30. oktober 2019 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 26 med tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvurdering. Kommuneplantillægget er offentliggjort den 12. november 2019.

 

Lokalplaner  

Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 131 - Boligområde ved Vibevej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 26. februar 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 131 – Boligområde ved Vibevej, Kollund, i offentlig høring i 5 uger fra den 17. marts til den 21. april 2020.

Planforslaget er screenet efter miljøvurderingsloven. Se screeningen her.
Byrådet har på baggrund af screeningen besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klage over denne beslutning skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af beslutningen, det vil sige senest den 14. april 2020.

Forslag til Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole
Aabenraa Byråd har den 26. februar 2020 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole, i offentlig høring i 6 uger fra den 11. marts 2020 til den 22. april 2020.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 8. april 2020.

Lokalplan nr. 124 - Integreret daginstitution og Lyreskovskolen i Bov 
Aabenraa Byråd har den 29. januar 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 124 - Integreret daginstitution og Lyreskovskolen i Bov, i offentlig høring i 8 uger fra den 7. februar til den 7. april 2020.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 6. marts 2020.

Lokalplan nr. 127 - Dagligvarebutik ved Løgumklostervej 
Aabenraa Byråd har den 18. december 2019 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 127 - Dagligvarebutik ved Løgumklostervej, i offentlig høring i 4 uger fra den 15. januar 2020 til den 12. februar 2020.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 12. februar 2020.

Forslag til Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget, at sende forslag til Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn, i høring i 8 uger fra den 2. oktober 2019 til den 27. november 2019.
Der er fremlagt en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 96.
Der afholdes borgermøde om lokalplanen i byrådssalen den 22. oktober 2019, kl. 18.00-19.00. Alle er velkommen.

Forslag til Lokalplan nr. 109 - Ejendom ved Storetorv, Aabenraa samt miljøvurdering
Aabenraa Byråd har 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 109 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli 2019 til den 3. september 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med forslaget til Lokalplan nr. 109 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 30. 

FORLÆNGET HØRING: Forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål, i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen er forlænget til den 1. september. 
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. 
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

Forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 20. marts 2019.
Der afholdes borgermøde om planerne den 6. marts 2019 kl. 16.00 – 17.00 på Aabenraa Rådhus, lokale 412. Alle er velkommen.

Forslag til Lokalplan nr. 118 For et område ved Arnsbjerg
Aabenraa Byråd har den 27. november 2019 vedtaget, at sende et forslag til Lokalplan nr. 118 For et område ved Arnsbjerg i høring i 5 uger fra den 3. december 2019 til den 7. januar 2020. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 31. december 2019.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan 6.02-1 - Rekreative formål ved Uge Hulvej, Uge
Aabenraa Kommune har den 10. december 2020 vedtaget Lokalplan 6.02-1 for rekreative formål ved Uge Hulvej, Uge, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 22. januar 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 120 – Tinglev Midt
Aabenraa Byråd har den 18. december 2019 vedtaget Lokalplan nr. 120 - Tinglev Midt, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. januar 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7
Aabenraa Byråd har den 18. december 2019 vedtaget Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. januar 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 122 - Jollehavn og strand ved Loddenhøj
Aabenraa Byråd har den 30. oktober 2019 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 122 – Jollehavn og strand ved Loddenhøj, med tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvurdering.
Lokalplanen er offentliggjort den 12. november 2019.