Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af område ved Vestvejen, Aabenraa
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af ejendommen Vestvejen 174, Aabenraa. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 28. juli 2021.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af Vestergade 14, Rødekro
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af ejendommen på Vestergade 14, Rødekro. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 16. juni 2021.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af solenergianlæg nord for Fogderup
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et solenergianlæg på 118 ha nord for Fogderup. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende idéer og forslag er tirsdag den 27. juli 2021.
Der udarbejdes en miljøvurdering for planlægningen.
Forslag til afgrænsningsrapporten for hvilke miljøparametre, som skal indgå, sendes i høring til tirsdag 27. juli 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet mandag den 21. juni 2021, kl. 16:30 i Hjordkærhallen.
Tilmelding sker her.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et solenergianlæg på 320 ha ved Svejlund, vest for Hellevad. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er tirsdag den 27. juli 2021.
Der udarbejdes en miljøvurdering for planlægningen.
Forslag til afgrænsningsrapporten for hvilke miljøparametre, som skal indgå, sendes i høring til tirsdag 27. juli 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet mandag den 28. juni 2021, kl. 16:30 i Hjordkærhallen.
Tilmelding sker her.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af solenergianlæg vest for Ravsted
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et solenergianlæg på 141 ha vest for Ravsted. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er tirsdag den 27. juli 2021.
Der udarbejdes en miljøvurdering for planlægningen.
Forslag til afgrænsningsrapporten for hvilke miljøparametre, som skal indgå, sendes i høring til tirsdag 27. juli 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet mandag den 28. juni 2021, kl. 19:00 i Hjordkærhallen.
Tilmelding sker her.

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 - Stubbæk Bymidte
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 for Stubbæk Bymidte i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 – 3. marts 2021.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget
Kommunen har efterfølgende besluttet at forlænge høringen af kommuneplantillægget med 6 uger til den 14. april 2021.

 

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 46 – Teknisk anlæg ved Mølleåens udløb
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 46 for teknisk anlæg ved Mølleåens udløb endeligt.
Planen er offentliggjort den 9. juni 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 37 - Teknisk anlæg ved Tågholm
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 37 for et teknisk anlæg ved Tågholm med tilhørende sammenfattende redegørelse af miljøvurdering endeligt.
Planen er offentliggjort den 8. juni 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 45 – Rugkobbelcenter
Aabenraa Byråd har den 28. april 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 45 for Rugkobbelcenter endeligt.
Planen er offentliggjort den 26. maj 2021.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 - Rødekro Bymidte
Aabenraa Byråd har den 28. april 2021 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 40 endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 12. maj 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 20 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 24. februar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle endeligt.
Planen er offentliggjort d. 10. marts 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 7 endeligt.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup, samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 - Teknisk anlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 23 for et teknisk anlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11. november 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 33 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 33 og Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund, endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 4. november 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole
Aabenraa Byråd har den 26. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 9. september 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 32 - Aabæk Efterskole
Aabenraa Byråd har den 26. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole, endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 9. september 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 35 – Favsbjerg
Forvaltningen, Plan, Teknik & Miljø har den 19. august 2020 på vegne af Aabenraa Byråd vedtaget Kommuneplantillæg nr. 35 – Favsbjerg endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 26. august 2020.

 

Lokalplaner 

Ophævelse af lokalplan

Ophævelse af Lokalplan nr. 111 - Bøgelund ved Gl. Tøndervej 
Planklagenævnet har den 10. februar 2021 truffet afgørelse i klage over at Lokalplan nr. 111 - Bøgelund ved Gl. Tøndervej, er endelig vedtaget og at der ikke er foretaget miljøvurdering. Lokalplanen gav mulighed for etablering af et nyt boligområde i Aabenraa.

Planklagenævnet har ophævet lokalplanen.

Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 16-08 - Landzoneområde til skole ved Bjerndrup

Aabenraa Kommune har den 9. maj 2021 modtaget anmodning fra grundejer om ophævelse af Lokalplan nr. 16-08. Kommunalbestyrelsen kan ophæve en lokalplan, når planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Ved en eventuel ophævelse vil de almindelige landzoneregler regulere mulighederne for ejendommens udvikling. Forud for beslutning om ophævelse af lokalplanen, bedes eventuelle høringssvar sendt til Aabenraa Kommune senest den 14. juli 2021 til plan@aabenraa.dk.

Ophævelse af Lokalplan nr. 3.08

Vækstudvalget for Land og By har den 3. juni 2021 besluttet, at ophæve Lokalplan nr. 3.08 - Idræts- og fritidsfaciliteter Bovvej, Bylderup-Bov lokalplan.

 

Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan M90-1 - Sønderstrand 
Aabenraa Byråd har den 23. juni 2021 besluttet at sende et forslag til Lokalplan M90-1 - Sønderstrand i offentlig høring i 4 uger fra den 14. juli 2021 til den 11. august 2021. Lokalplanforslaget er et tillæg nr. 1 til Lokalplan M90 Sønderstrand. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. 
Se screeningsafgørelse. 
Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 11. august 2021.

Forslag til Lokalplan nr. 140 - Boligområde ved Dimen
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 140 - Boligområde ved Dimen i offentlig høring i 6 uger fra den 16. juni 2021 til den 28. juli 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er 14. juli 2021.
Se screeningsafgørelse.

Forslag til Lokalplan nr. 143 - Boligområde ved Kempesteensvej, Bov
Aabenraa Byråd har den 31. marts 2021 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 143 - Boligområde Kempesteensvej, Bov i offentlig høring i 4 uger fra den 21. april 2021 til den 19. maj 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er 19. maj 2021.

Forslag til Lokalplan 1-2 - Udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at sende et forslag til tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 1 – udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær (Lokalplan nr. 1-2) i offentlig høring. Forslag til Lokalplan nr. 1-2 sendes i offentlig høring i 2 uger fra den 3. marts 2021 til den 17. marts 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Forslag til Lokalplan nr. 135 - Stubbæk Bymidte
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 135 - Stubbæk Bymidte i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 – 3. marts 2021.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget.
Kommunen har efterfølgende besluttet at forlænge høringen af lokalplanforslaget med 6 uger til den 14. april 2021.
Der afholdes virtuelt borgermøde om lokalplanen den 7. april 2021, kl. 19:00.
Tilmelding er nødvendig og foregår på https://aabenraa.nemtilmeld.dk/500/

 

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1-2 – Udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær, Løjt
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 vedtaget Lokalplan nr. 1-2 endeligt.
Lokalplanen er et tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 1-1 - Udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær.
Lokalplanen er offentliggjort den 14. juli 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 98-1 - Sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 vedtaget Lokalplan nr. 98-1 endeligt.
Lokalplanen er et tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 98 Skibbroen/ Sønderjyllandskajen.
Lokalplanen er offentliggjort den 9. juni 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 134 – Biogasanlæg på Tågholmvej
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 134 – Biogasanlæg på Tågholmvej med tilhørende sammenfattende redegørelse af miljøvurdering endeligt.
Planen er offentliggjort den 8. juni 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 137 - Del af Rødekro Bymidte
Aabenraa Byråd har den 28. april 2021 vedtaget Lokalplan nr. 137 endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 12. maj 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 21 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 24. februar 2021 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 21 - Krusmølle endeligt.
Planen er offentliggjort d. 10. marts 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 96 - Ensted havn, endeligt.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 136 – Solenergianlæg ved Bjerndrup 
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at vedtage Lokalplan nr. 136 - Solenergianlæg ved Bjerndrup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 131 - Boliger ved Vibevej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 25. november 2020 vedtaget Lokalplan nr. 131 – Boliger ved Vibevej, Kollund, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 13. januar 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 121 – Solenergianlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 121 for et solenergianlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11 november 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 33 og Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 4. november 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 115 - Boligområde ved Vennersminde
Aabenraa Byråd har den 29. april 2020 vedtaget Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 17. juni 2020.