Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af et boligområde ved Rise Parkvej, Rise
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et område ved Rise Parkvej, ved siden af plejehjemmet Rise Parken. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende idéer og forslag er onsdag den 13. juli 2022.

Indkaldelse af ideer og forslag – et område ved Barsø Landing
Aabenraa Kommune ønsker at påbegynde planlægning af et område ved Barsø Landing (færgehavn for Barsøfærgen) med henblik på at åbne mulighed for parkeringsarealer og opstilling af en vinterbadervogn i vinterhalvåret. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende idéer og forslag er onsdag den 1. juni 2022.

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 52
Aabenraa Byråd har den 25. maj 2022 besluttet at offentliggøre et forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan nr. 2015 for et teknisk anlæg i form af et solenergianlæg nord for Fogderup. Planforslaget er i offentlig høring i 10 uger fra den 15. juni til 24. august 2022. Der er udarbejdet en miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt. Bemærkninger til planforslaget samt Miljøvurderingen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 24. august 2022.
Der afholdes et borgermøde om projektet den 28. juni 2022 kl. 16:30-18:00 i Hjordkær forsamlingshus, Aabenraavej 10, 6230 Rødekro.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 for et område ved Lykkevej og Løjt Skolegade, Løjt Kirkeby
Aabenraa Byråd har 25. maj 2022 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 for et område ved Lykkevej og Løjt Skolegade, Løjt Kirkeby i offentlig høring i ­otte uger fra den 15. juni 2022 til den 10. august 2022. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 13. juli 2022. Se screeningsafgørelse.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 for Møllegården 25, Kruså
Aabenraa Byråd har 25. maj 2022 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 61 for Møllegården 25, Kruså i offentlig høring i ­fire uger fra 8. juni 2022 til 6. juli 2022. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er 6. juli 2022. Se screeningsafgørelse.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55
Aabenraa Byråd har den 30. marts 2022 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 (nyt rammeområde 1.1.139.B) i offentlig høring i 8 uger fra den 6. april 2022 til den 1. juni 2022. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 27. april 2022. Se screeningsafgørelse.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 41 Udsigten – et nyt boligområde i Aabenraa
Aabenraa Byråd har den 27. april 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 41 endeligt. Planen er offentliggjort den 11. maj 2022.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 38
Aabenraa Byråd har den 30. marts 2022 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 38 endeligt.
Planen er offentliggjort den 27. april 2022.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 20 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 24. februar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle endeligt.
Planen er offentliggjort d. 10. marts 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup, samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 - Teknisk anlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 23 for et teknisk anlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11. november 2020.

 

Lokalplaner 


Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 147 - Solenergianlæg nord for Fogderup
Aabenraa Byråd har den 25. maj 2022 besluttet, at offentliggøre et forslag til Lokalplan nr. 147 i høring i 10 uger. Forslaget til lokalplanen giver mulighed for etablering af et solenergianlæg nord for Fogderup. Det er foretaget miljøvurdering af planer og programmer og af det konkrete projekt. Bemærkninger til planforslaget samt Miljøvurderingen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest den 24. august 2022.
Der afholdes borgermøde om projektet den 28. juni kl. 16:30-18:00 i Hjordkær forsamlingshus, Aabenraavej 10, 6230 Rødekro.

Forslag til Lokalplan nr. 141 for Hærvejshuset
Aabenraa Byråd har 25. maj 2022 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 141 Hærvejshuset i offentlig høring i ­otte uger fra d. 8. juni 2022 til d. 3. august 2022. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er d. 6. juli 2022. Se screeningsafgørelse.

Forslag til Lokalplan nr. 157 for Møllegården 25, Kruså
Aabenraa Byråd har 25. maj 2022 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 157 for Møllegården 25, Kruså i offentlig høring i ­fire uger fra 8. juni 2022 til 6. juli 2022. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er 6. juli 2022. Se screeningsafgørelse. 

Forslag til Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen
Aabenraa Byråd har den 27. april 2022 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 140 Boligområde ved Dimen i offentlig høring i 4 uger fra den 11. maj 2022 til den 8. juni 2022. Der er udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget. Denne er fremlagt sammen med lokalplanforslaget.

Forslag Lokalplan nr. 151 - Boliger ved Lergård
Aabenraa Byråd har den 30. marts 2022 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 151 Boliger ved Lergård i offentlig høring i 8 uger fra den 6. april 2022 til den 1. juni 2022. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 27. april 2022. Se screeningsafgørelse.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 138
Aabenraa Byråd har den 27. april 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 138 Boligområdet Udsigten endeligt. Planen er offentliggjort den 11. maj 2022.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 135 Stubbæk bymidte
Aabenraa Byråd har den 30. marts 2022 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 135 Stubbæk bymidte endeligt.
Planen er offentliggjort den 27. april 2022.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 136 – Solenergianlæg ved Bjerndrup 
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at vedtage Lokalplan nr. 136 - Solenergianlæg ved Bjerndrup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 121 – Solenergianlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 121 for et solenergianlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11 november 2020.

 

Ophævelse af lokalplan

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 39 for et område på Høje Kolstrup mellem stamvej 3 og Hovedstien
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 1. februar 2022 besluttet at ophæve Byplanvedtægt nr. 39 for den gamle fjernvarmecentral på Høje Kolstrup. Ophævelsen er offentliggjort den 15. februar 2022.