Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af ideer og forslag til Stubbæk Midtby
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning for sikring af landsbymiljøet i Stubbæk. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.
I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag m.v. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er den 15. juli 2020.

Indkaldelse af ideer og forslag for udvidelse af Biogasanlæg Tågholm
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning vedrørende udvidelse af det tekniske anlæg, Tågholm biogasanlæg, beliggende mellem Kassø, Hjolderup og Fogderup. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. I forbindelse med kommuneplantillægget indkalder Aabenraa Kommune i medfør af Planlovens § 23c ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er den 29. juni 2020.

Indkaldelse af ideer og forslag for nyt boligområde ved Posekærvej i Aabenraa
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et nyt boligområde ved Posekærvej. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.
I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag m.v. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 24. juni 2020.

Indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 39, Teknisk anlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning for et teknisk anlæg til solenergi nord for Bjerndrup.
I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune i medfør af Planlovens § 23c ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde.
Der er endvidere udarbejdet et udkast til afgrænsningsrapport for miljøkonsekvensvurderingen. Rapporten er udsendt i offentlig høring til den 29. april 2020. Læs udkast til afgrænsningsrapport for miljøkonsekvensvurderingen for teknisk anlæg ved Bjerndrup. 
Frist for at indsende idéer og forslag er den 29. april 2020.

 

Forslag til kommuneplantillæg:

Fornyet høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 24. juni 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantil-læg nr. 7 – Ensted Havn i fornyet offentlig høring i 10 uger fra den 2. september 2020 til den 11. november 2020.
Der er udarbejdet en miljøvurdering, der er fremlagt sammen med Kommuneplantillæg nr. 7.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 24. juni 2020 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund i offentlig høring i 6 uger fra den 1. juli 2020 til den 12. august 2020.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 29. juli 2020.


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, Teknisk anlæg ved Hjolderup og Fogderup
Aabenraa Byråd har den 25. marts 2020 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 - Teknisk anlæg ved Hjolderup og Fogderup, i offentlig høring i 8 uger. Høringen varer fra den 15. april 2020 – 10. juni 2020. Høringsperioden er forlænget til den 1. juli 2020, på grund af Covid-19.
Der afholdes tre borgermøder i Hjordkær Forsamlingshus den 16. og 17. juni 2020.
Tilmelding er nødvendig på https://aabenraa.nemtilmeld.dk/ eller på telefon 7376 7316.
Mødet den 16. juni kl 19.00 live-streames på kommunens facebook-profil: https://www.facebook.com/aabenraakommune
Der er udarbejdet miljøvurdering af planerne, der ligeledes er i høring i denne periode.
Miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport Læs Miljøkonsekvensrapport.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20, Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen blev forlænget til den 1. september 2019 og afventer nu dialog med Erhvervsstyrelsen. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

 

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 32 - Aabæk Efterskole
Aabenraa Byråd har den 26. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole, endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 9. september 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 35 – Favsbjerg
Forvaltningen, Plan, Teknik & Miljø har den 19. august 2020 på vegne af Aabenraa Byråd vedtaget Kommuneplantillæg nr. 35 – Favsbjerg endeligt.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 26. august 2020.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 - Kirkevej, Bov
Forvaltningen Kultur, Miljø og Erhverv har den 19. maj 2020 på vegne af Aabenraa Byråd vedtaget Kommuneplantillæg nr. 24 - Kirkevej, endeligt. Kommuneplantillægget er offentliggjort den 19. maj 2020.

 

Lokalplaner  

Forslag til lokalplan:

Fornyet høring af forslag til lokalplan nr. 96 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 24. juni 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 96 – Ensted Havn i fornyet offentlig høring i 10 uger fra den 2. september 2020 til den 11. november 2020.
Der er udarbejdet en miljøvurdering, der er fremlagt sammen med lokalplan nr. 96.

Forslag til Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund
Aabenraa Byråd har den 24. juni 2020 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til Lokalplan nr. 130 - Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund i offentlig høring i 6 uger fra den 1. juli 2020 til den 12. august 2020.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 29. juli 2020.

Forslag til Lokalplan nr. 121, Solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup
Aabenraa Byråd har den 25. marts 2020 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 121 - Solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup i offentlig høring i 8 uger.
Høringen varer fra den 15. april 2020 – 10. juni 2020. Høringsperioden er forlænget til den 1. juli 2020, på grund af Covid-19. Der afholdes borgermøde i Hjordkær Forsamlingshus den 16. og 17. juni 2020. Tilmelding er nødvendig på https://aabenraa.nemtilmeld.dk/ eller på telefon 7376 7316. Mødet d. 16. juni kl. 19.00 live-streames på kommunens facebook-profil: https://www.facebook.com/aabenraakommune
I forbindelse med forslag til Lokalplan nr. 121 er der udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 samt miljøvurdering af planerne, der ligeledes er i høring i denne periode.
Miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Læs miljøkonksekvensrapport for Solenergianlæg ved Hjolderup og Foged.

Forslag til lokalplan nr. 21, Krusmølle, for rekreative formål
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål, i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen blev forlænget til den 1. september 2019 og afventer nu dialog med Erhvervsstyrelsen. 
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. 
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole
Aabenraa Byråd har den 26. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan nr. 129 - Aabæk Efterskole, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 9. september 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 115 - Boligområde ved Vennersminde
Aabenraa Byråd har den 29. april 2020 vedtaget Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 17. juni 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan M 24-1 - Område til regional service vest for Amtsgården
Plan, Teknik & Miljø har på vegne af Aabenraa Byråd den 28. maj 2020 vedtaget Lokalplan M24-1 - Område til regional service vest for Amtsgården, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 10. juni 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 127 - Dagligvarebutik ved Løgumklostervej
Aabenraa Byråd har den 25. marts 2020 vedtaget Lokalplan nr. 127 - Dagligvarebutik ved Løgumklostervej, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. april 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 118 – Område ved Arnsbjerg
Aabenraa Byråd har den 25. marts 2020 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 118 - område ved Arnsbjerg, endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 14. april 2020.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 124 - Integreret daginstitution og Lyreskovskolen i Bov
Forvaltningen Kultur, Miljø og Erhverv har den 19. maj 2020 på vegne af Aabenraa Byråd vedtaget Lokalplan nr. 124 - Integreret daginstitution og Lyreskovskolen i Bov, endeligt. Lokalplanen er offentliggjort den 19. maj 2020.