Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af ideer og forslag – Parkeringspladser nær Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

På udvalgsmødet den 17. januar besluttede Vækstudvalget for Land og By, at påbegynde det forbedrende planlægningsarbejde for udlæg til parkering nær Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune jf. Planlovens § 23c ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Du kan læse mere om dette og spørgsmålene til den kommende planlægning ved at klikke på overskriften. . 

Frist for at indsende ideer og forslag er tirsdag den 31. januar 2019.

Indkaldelse af ideer og forslag samt borgermøde – Etablering af hjemmeplejen og sygeplejen i Nygadebygningerne, Aabenraa 

Aabenraa Kommune påbegynder lokalplanplanlægning af området omkring Nygadebygningerne i forbindelse med etablering af hjemmeplejen og sygeplejen i 10. Aabenraas tidligere lokaler. På den baggrund indkalder Aabenraa Kommune i medfør af Planlovens § 23c ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Læs mere på kommunens hjemmeside under Aktuelle høringer.

Der afholdes borgermøde om projektet i foredragssalen på VUC Syd Aabenraa, Lavgade 30, Aabenraa, tirsdag den 27. november 2018, kl 17.00. Alle er velkomne.

Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag, den 5. december 2018.

 

Indkaldelse af ideer og forslag samt borgermøde - Solenergianlæg ved Kassø, Hjolderup
På mødet den 11. oktober 2018 besluttede Vækstudvalget for Land og By, at igangsætte planlægningsarbejde for et solenergianlæg vest for Hjordkær. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune i medfør af Planlovens § 23c ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Du kan læse mere om dette og spørgsmålene til den kommende planlægning ved at klikke på overskriften.
Der afholdes borgermøde om projektet i Hjordkær Forsamlingshus, Aabenraavej 10, tirsdag den 20. november 2018, kl 18.30.
Alle er velkomne.

Frist for at indsende ideer og forslag er tirsdag den 27. november 2018.

 

Indkaldelse af ideer og forslag – Loddenhøj/ Barsø Landing – placering af jollehavn
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et område ved Loddenhøj/ Barsø Landing i forbindelse med placering af en ny jollehavn i området. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune i medfør af Planlovens § 23c ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde.
Du kan læse mere om dette og spørgsmålene til den kommende planlægning ved at klikke på overskriften.
Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 3. oktober 2018.

 

Indkaldelse af ideer og forslag - Ny daginstitution nær Lyreskovskolen

På mødet den 6. september besluttede Vækstudvalget for Land og By, at påbegynde det forbedrende planlægningsarbejde for placering af en ny daginstitution nær Lyreskovskolen i Bov. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune i medfør af Planlovens § 23c ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Du kan læse mere om dette og spørgsmålene til den kommende planlægning ved at klikke på overskriften. 

Frist for at indsende ideer og forslag er tirsdag den 2. oktober kl. 24:00 2018.

 

Forslag til kommuneplantillæg:

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til kommuneplan-tillæg nr. 25 i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 20. marts 2019.
Der afholdes borgermøde om planerne den 6. marts 2019 kl. 16.00 – 17.00 på Aabenraa Rådhus, lokale 412. Alle er velkommen.


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18

Aabenraa byråd har den 29. november 2018 besluttet, at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 offentligt i 4 uger fra den 12. december 2018 til den 9. januar 2019.
Byrådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Påklage af beslutningen skal ske inden 4 uger.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11

Aabenraa Byråd har den 31. oktober 2018 besluttet, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring i 8 uger fra den 14. november 2018 til den 9. januar 2019.
Forslaget til kommuneplantillægget kan ses ved at klikke på overskriften.
Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med kommuneplantillægget og forslag til Lokalplan nr. 107.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9
Byråd har den 30. maj 2018 besluttet, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 i offentlig høring i 8 uger fra den 26. juni til den 22. august 2018. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 24. juli 2018.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 - Kommuneplanramme nr. 1.1.106.B (Stolligvej) 
Byrådet har den 25. april 2018 besluttet, at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 for Kommuneplanramme nr. 1.1.106.B (Stolligvej) i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj til den 3. juli 2018.

Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.
Klagefrist i forhold denne afgørelse er den 5. juni 2018.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22

Aabenraa Byråd har den 19. september 2018 besluttet, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 22 i offentlig høring i 8 uger fra den 26. september til den 22. november 2018. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med kommuneplantillægget og forslag til lokalplan nr. 119.

  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Kommuneplantillæg nr. 21
Byrådet har den 31. oktober 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 21. Beslutningen er blevet offentliggjort den 28. november 2018.

Kommuneplan tillæg nr. 10
Aabenraa Kommune har 1. marts 2018 vedtaget Kommuneplan tillæg nr. 10 vedr. boliger ved Gammel Tinglevvej/Sejsbjerg, Stubbæk endeligt.

Kommuneplan tillæg nr. 14
Aabenraa Kommune har 1. marts 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 14 - Kollund Naturunivers vedr. et rekreativt område nær Nørrevej i Kollund endeligt.

 

 Lokalplaner  

Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 20. marts 2019.
Der afholdes borgermøde om planerne den 6. marts 2019 kl. 16.00 – 17.00 på Aabenraa Rådhus, lokale 412. Alle er velkommen.

Forslag til lokalplan nr. 123 – Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet at sende forslag til lokalplan nr. 123 – Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadebygningerne i offentlig høring i 5 uger fra den 8. februar til den 15. marts 2019. Byrådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Påklage af beslutningen skal ske inden 4 uger.

Forslag til Lokalplan nr. 1-1 - Sommerhusområde ved Sandskær
Aabenraa byråd har den 29. november 2018 besluttet, at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 1-1 - Sommerhusområde ved Sandskær offentligt i 4 uger fra den 12. december 2018 til den 9. januar 2019.
Byrådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Påklage af beslutningen skal ske inden 4 uger.

Forslag til Lokalplan nr. 107 – Padborg Transportcenter
Aabenraa Byråd har den 31. oktober 2018 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 107 – Padborg Transportcenter i offentlig høring i 8 uger fra den 14. november 2018 til den 9. januar 2019.
Lokalplanforslaget kan ses ved at klikke på overskriften.
Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 11.

OBS: Udover bemærkninger til selve lokalplanforslaget, opfordrer byrådet endvidere til, at borgere og erhvervsliv ytrer sig om, hvorvidt det vil være en god ide, at give mulighed for, at skaterbanen på Lejrvejen 8b bevares.

Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 90 – Hærvejsskolen
Aabenraa Byråd har den 25. april 2018 besluttet, at sende forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 90 – Hærvejsskolen i offentlig høring i 4 uger. Høringen er fra den onsdag den 24. oktober til den 21. november 2018. Tillægget omhandler en mindre ændring af byggefelter og deres anvendelse. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 21. november 2018.

Forslag til lokalplan nr. 104 – Boligområde ved Visøvej, Løjt Kirkeby
Aabenraa Byråd har den 30. maj 2018 besluttet, at sende forslag til lokalplan nr. 104 – Boligområde ved Visøvej i offentlig høring i 8 uger fra den 26. juni til den 22. august 2018. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 24. juli 2018

Forslag til lokalplan nr. 56 – Boligområde ved Stolligvej
Aabenraa Byråd har den 25. april 2018 besluttet, at sende forslag til lokalplan nr. 56 – boligområde ved Stolligvej i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj til den 3. juli 2018.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2018.

Forslag til lokalplan nr. 111 - Boligområde ved Gamle Tøndervej 
Aabenraa Byråd har den 27. juni 2018 besluttet, at sende forslag til lokalplan nr. 111 - boligområde ved Gamle Tøndervej i høring i 8 uger fra den 10. juli til den 4. september 2018. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Klagefrist i forholdt til, at der ikke udarbejdes miljøvurdering er den 7. august 2018

Forslag til lokalplan nr.119 - Erhvervsområde ved Skandinavienvej, Padborg

Aabenraa Byråd har den 19. september 2018 besluttet, at sende forslag til lokalplan nr. 119 – Erhvervsområde ved Skandinavienvej, Padborg i offentlig høring i 8 uger fra den 26. september til den 22. november 2018. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 22.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Lokalplan nr. 33-1 – Boligområde ved Gammel Flensborgvej, Aabenraa
Byrådet har den 31. oktober 2018 vedtaget Lokalplan nr. 33-1 – Boligområde Gl. Flensborgvej, Aabenraa.
Beslutningen er blevet offentliggjort den 28. november 2018.

Lokalplan nr. 106 – Boligområde ved Gammel Tinglevvej/Sejsbjerg, Stubbæk
Aabenraa Kommune har 1. marts 2018 vedtaget Lokalplan nr. 106 for et boligområde ved Gammel Tinglevvej/Sejsbjerg, Stubbæk endeligt.

Lokalplan nr. 110 – Østerskovvej, Kollund
Byrådet har den 30. maj 2018 besluttet, at vedtage Lokalplan nr. 110 – Østerskovvej, Kollund endeligt.   

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid