Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af idéer og forslag forud for udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 32 - Aabæk Efterskole

Aabenraa Kommune indkalder til idéer og forslag forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg for Aabæk Efterskole. Der kan indsendes forslag fra 12. november 2019 - 26. november 2019.

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med nyt boligområde på Østerskovvej, Kollund Østerskov

Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af ejendommen på Østerskovvej 36-38, Kollund Østerskov i forbindelse med et nyt boligområde for seniorer. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde. Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 18. december 2019.

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 - Søndertorv - Nyvej
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 i offentlig høring i 4 uger fra den 9. oktober 2019 til den 6. november 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 6.november 2019.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 7, i høring i 8 uger fra den 2. oktober 2019 til den 27. november 2019. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter samme område som forslag til Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn.
Der er fremlagt en miljøvurdering af forslag til kommuneplan nr. 7.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 samt miljøvurdering

Aabenraa Byråd har 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli 2019 til den 3. september 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med forslaget til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan nr. 109 - Ejendom ved Storetorv, Aabenraa.

FORLÆNGET HØRING: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen er forlænget til den 1. september. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til kommuneplan-tillæg nr. 25 i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.

 

 

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26
Aabenraa Byråd har den 30. oktober 2019 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 26 med tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvurdering. Kommuneplantillægget er offentliggjort den 12. november 2019.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19
Aabenraa Byråd har den 30. oktober 2019 vedtaget tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2015 endeligt. 
Kommuneplantillæg nr. 19 samler eksisterende rammeområder i forbindelse med Lokalplan nr. 100 - Nygade- og Pottergadekvarteret. Kommuneplantillæg nr. 19 er offentliggjort den 5. november 2019.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11
Aabenraa Byråd har den 28. august 2019 vedtaget tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2015 endeligt.
Kommuneplantillæg nr. 11 omhandler ændrede rammeområder og an-vendelsesbestemmelser for disse i forbindelse med Lokalplan nr. 107 - Padborg Transportcenter. Kommuneplantillæg nr. 11 er offentliggjort den 25. september 2019.

Kommuneplantillæg nr. 29 - Erhverv vest for Hjordkær
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 29 - Erhverv vest for Hjordkær med tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvurdering endeligt. Lokalplanen er offentliggjort den 24. september 2019.

Kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2015 - udvidelse af rammeområde 1.1.124.D Birkelund
Forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv besluttede på vegne af Aabenraa byråd den 18. juni 2019 at vedtage kommuneplantillæg nr. 28.
Kommuneplantillægget angår alene udvidelse af rammeområde 1.1.124.D Birkelund.
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 25. juni 2019.

Kommuneplantillæg nr. 18 – Sandskær
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 18 endeligt (rammeområde 1.7.002.S).
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 15. maj 2019.

 

Lokalplaner  

Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 126 - Fiskergade 7, i offentlig høring i 4 uger fra den 9. oktober 2019 til den 6. november 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 6.november 2019.

Forslag til Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget, at sende forslag til Lokalplan nr. 96 - Ensted Havn, i høring i 8 uger fra den 2. oktober 2019 til den 27. november 2019.
Der er fremlagt en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 96.
Der afholdes borgermøde om lokalplanen i byrådssalen den 22. oktober 2019, kl. 18.00-19.00. Alle er velkommen.

Forslag til Lokalplan nr. 120 - Tinglev Midt
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget, at sende forslag til Lokalplan nr. 120 - Tinglev Midt, i høring i 4 uger fra den 2. oktober 2019 til den 30. oktober 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 30. oktober 2019.

Forslag til Lokalplan nr. 109 - Ejendom ved Storetorv, Aabenraa samt miljøvurdering

Aabenraa Byråd har 26. juni 2019 besluttet at sende forslag til Lokalplan nr. 109 i offentlig høring i 8 uger fra den 9. juli 2019 til den 3. september 2019. Der er udarbejdet en miljøvurdering, som er fremlagt sammen med forslaget til Lokalplan nr. 109 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 30. 

FORLÆNGET HØRING: Forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 21 Krusmølle – for rekreative formål, i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2019 til den 3. juli 2019. Høringen er forlænget til den 1. september. 
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. 
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 5. juni 2019.

Forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen
Aabenraa Byråd har den 30. januar 2019 besluttet, at sende forslag til Lokalplan nr. 115 – Boligområde ved Vennersminde, Dimen i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar til den 20. marts 2019.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 20. marts 2019.
Der afholdes borgermøde om planerne den 6. marts 2019 kl. 16.00 – 17.00 på Aabenraa Rådhus, lokale 412. Alle er velkommen.

Forslag til Lokalplan nr. 118 For et område ved Arnsbjerg

Aabenraa Byråd har den 27. november 2019 vedtaget, at sende et forslag til Lokalplan nr. 118 For et område ved Arnsbjerg i høring i 5 uger fra den 3. december 2019 til den 7. januar 2020. Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene. Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 31. december 2019.

Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 122 - Jollehavn og strand ved Loddenhøj
Aabenraa Byråd har den 30. oktober 2019 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 122 – Jollehavn og strand ved Loddenhøj, med tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvurdering.
Lokalplanen er offentliggjort den 12. november 2019.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 100 - Nygade- og Pottergadekvarteret
Aabenraa Byråd har den 30. oktober 2019 vedtaget Lokalplan nr. 100 Nygade- og Pottergadekvarteret - Bevaring og udvikling endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 5. november 2019.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 107 - Padborg Transportcenter
Aabenraa Byråd har den 28. august 2019 vedtaget Lokalplan nr. 107 Padborg Transportcenter endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 25. september 2019.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 125 - Erhverv vest for Hjordkær
Aabenraa Byråd har den 18. september 2019 vedtaget Lokalplan nr. 125 - Erhverv vest for Hjordkær med tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvurdering endeligt. Lokalplanen er offentliggjort den 24. september 2019.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 90-1 Hærvejsskolen
Aabenraa Byråd har den 26. juni 2019 vedtaget lokalplan nr. 90-1 Hærvejsskolen endeligt. Lokalplanen er offentliggjort den 23. juli 2019.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 39-1 - Sygehusområdet i Aabenraa
Forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv besluttede på vegne af Aabenraa byråd den 18. juni 2019 at vedtage Lokalplan nr. 39-1 (Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 39). Lokalplantillægget angår alene udvidelse af lokalplanområdet med mulighed for anvendelse af det inddragede areal til parkering.
Lokalplanen er offentliggjort den 25. juni 2019.

Lokalplan nr. 123 – Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadehuset
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Lokalplan nr. 123 – Offentlig service og kulturfunktioner i Nygadehuset endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. maj 2019.

Lokalplan nr. 88-1 Erhvervsområde nord for Hjordkær
Vækstudvalget for Land og By har den 14. juni 2019 vedtaget Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 88-1 endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 19. juni 2019.

Lokalplan 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. maj 2019.

Lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gamle Tøndervej, Aabenraa Kommune
Aabenraa Byråd har den 24. april 2019 vedtaget Lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gamle Tøndervej endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 15. maj 2019.