Kommuneplan og lokalplan

Indkaldelse af idéer og forslag:

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning på Lykkevej, Løjt Kirkeby
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af områder ved Lykkevej og Løjt Skolegade, Løjt Kirkeby.
I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 22. september 2021.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af Vestergade 14, Rødekro
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af ejendommen på Vestergade 14, Rødekro. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er onsdag den 16. juni 2021.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af solenergianlæg nord for Fogderup
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et solenergianlæg på 118 ha nord for Fogderup. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende idéer og forslag er tirsdag den 27. juli 2021.
Der udarbejdes en miljøvurdering for planlægningen.
Forslag til afgrænsningsrapporten for hvilke miljøparametre, som skal indgå, sendes i høring til tirsdag 27. juli 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet mandag den 21. juni 2021, kl. 16:30 i Hjordkærhallen.
Tilmelding sker her.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et solenergianlæg på 320 ha ved Svejlund, vest for Hellevad. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er tirsdag den 27. juli 2021.
Der udarbejdes en miljøvurdering for planlægningen.
Forslag til afgrænsningsrapporten for hvilke miljøparametre, som skal indgå, sendes i høring til tirsdag 27. juli 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet mandag den 28. juni 2021, kl. 16:30 i Hjordkærhallen.
Tilmelding sker her.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af solenergianlæg vest for Ravsted
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et solenergianlæg på 141 ha vest for Ravsted. I den forbindelse indkalder Aabenraa Kommune ideer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende ideer og forslag er tirsdag den 27. juli 2021.
Der udarbejdes en miljøvurdering for planlægningen.
Forslag til afgrænsningsrapporten for hvilke miljøparametre, som skal indgå, sendes i høring til tirsdag 27. juli 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet mandag den 28. juni 2021, kl. 19:00 i Hjordkærhallen.
Tilmelding sker her.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for ny planlægning af solenergianlæg nordvest for Torp
Aabenraa Kommune påbegynder planlægning af et solenergianlæg på 36 ha nordvest for Torp. I den forbindelse indkalder Aabenraa kommune idéer og forslag mv. til det videre planlægningsarbejde.
Frist for at indsende idéer og forslag er tirsdag den 14. september 2021.

Der udarbejdes en miljøvurdering for planlægningen. Forslag til afgrænsningsrapporten for hvilke miljøparametre, som skal indgå, sendes i høring til tirsdag 14. september 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet den 31. august kl 17:00 på Aabenraa Rådhus. Tilmelding sker her.

Forslag til kommuneplantillæg:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 - Vestvejen
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 - Vestvejen (nyt rammeområde 1.1.239.M), i offentlig høring i 8 uger fra den 5. oktober 2021 til den 30. november 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Se screeningsafgørelse.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 - "Udsigten"
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 besluttet at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 i offentlig høring i 8 uger fra den 29. september 2021 til den 24. november 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 27. oktober 2021.
Se screeningsafgørelse.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 - Stubbæk Bymidte
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 for Stubbæk Bymidte i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 – 3. marts 2021.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget
Kommunen har efterfølgende besluttet at forlænge høringen af kommuneplantillægget med 6 uger til den 14. april 2021.

 

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg:

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 20 - Krusmølle
Aabenraa Byråd har den 24. februar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle endeligt.
Planen er offentliggjort d. 10. marts 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 39 - Teknisk anlæg ved Bjerndrup, samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 - Teknisk anlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Kommuneplantillæg nr. 23 for et teknisk anlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11. november 2020.

 

Lokalplaner 


Forslag til lokalplan:

Forslag til Lokalplan nr. 1.15.a-1 - Erhvervsområde Nordøst, Tinglev
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 1.15.a-1 - Erhvervsområde Nordøst, Tinglev i offentlig høring i 4 uger fra den 6. oktober 2021 til den 3. november 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering er den 3. november 2021.

Forslag til Lokalplan nr. 148 - Område til erhverv, idræts- og fritidsformål ved Vestvejen
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 besluttet at sende et forslag til Lokalplan 148 – Område ved Vestvejen, i offentlig høring i 8 uger fra den 5. oktober 2021 til den 30. november 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Se screeningsafgørelse.

Forslag til Lokalplan nr. 138 - ”Udsigten” et nyt boligområde i Aabenraa
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 138 i offentlig høring i 8 uger fra den 29. september 2021 til den 24. november 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er den 27. oktober 2021.
Se screeningsafgørelse.

Forslag til Lokalplan nr. 140 - Boligområde ved Dimen
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 besluttet at sende et forslag til Lokalplan nr. 140 - Boligområde ved Dimen i offentlig høring i 6 uger fra den 16. juni 2021 til den 28. juli 2021.
Byrådet har besluttet, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.
Klagefrist i forhold til byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering er 14. juli 2021.
Se screeningsafgørelse.

Forslag til Lokalplan nr. 135 - Stubbæk Bymidte
Aabenraa Byråd har den 16. december 2020 besluttet, at sende et forslag til Lokalplan nr. 135 - Stubbæk Bymidte i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2021 – 3. marts 2021.
Det er besluttet ikke at udarbejde miljøvurdering af planforslaget.
Kommunen har efterfølgende besluttet at forlænge høringen af lokalplanforslaget med 6 uger til den 14. april 2021.
Der afholdes virtuelt borgermøde om lokalplanen den 7. april 2021, kl. 19:00.

Forslag til Lokalplan nr. 115 Boligområde ved Vennersminde
Aabenraa Byråd har den 13. oktober 2021 besluttet at sende et forslag til Lokalplan 115 – Boligområde ved Vennersminde, i offentlig høring i 4 uger fra den 15. oktober 2021 til den 12. november 2021. Der fremlægges en miljøvurdering sammen med lokalplanforslaget. Se miljøvurderingen.Endelig vedtagelse af lokalplan:

Endelig vedtagelse af Lokalplan M90-1 - Sønderstrand
Aabenraa Byråd har den 22. september 2021 vedtaget Lokalplan M90-1 Sønderstrand endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 5. oktober 2021.

Endelig vedtagelse Lokalplan nr. 143 – Boligområde ved Kempesteens Vej, Bov
Aabenraa Byråd har den 25. august 2021 vedtaget Lokalplan nr. 143 - Boligområde ved Kempesteens Vej, Bov endeligt.
Lokalplanen er offentliggjort den 7. september 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 134 – Biogasanlæg på Tågholmvej
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 134 – Biogasanlæg på Tågholmvej med tilhørende sammenfattende redegørelse af miljøvurdering endeligt.
Planen er offentliggjort den 8. juni 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 136 – Solenergianlæg ved Bjerndrup 
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at vedtage Lokalplan nr. 136 - Solenergianlæg ved Bjerndrup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, endeligt.
Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen findes i forlængelse af lokalplanen.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. februar 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 121 – Solenergianlæg ved Hjolderup
Aabenraa Byråd har den 28. oktober 2020 besluttet at vedtage Lokalplan nr. 121 for et solenergianlæg ved Hjolderup samt den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen endeligt.
Lokalplanen og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 11 november 2020.

 

Ophævelse af lokalplan

Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 16-08 - Landzoneområde til skole ved Bjerndrup
Aabenraa Kommune har den 9. maj 2021 modtaget anmodning fra grundejer om ophævelse af Lokalplan nr. 16-08. Kommunalbestyrelsen kan ophæve en lokalplan, når planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Ved en eventuel ophævelse vil de almindelige landzoneregler regulere mulighederne for ejendommens udvikling. Forud for beslutning om ophævelse af lokalplanen, bedes eventuelle høringssvar sendt til Aabenraa Kommune senest den 14. juli 2021 til plan@aabenraa.dk.

 

Ophævelse af Lokalplan nr. 3.08
Vækstudvalget for Land og By har den 3. juni 2021 besluttet, at ophæve Lokalplan nr. 3.08 - Idræts- og fritidsfaciliteter Bovvej, Bylderup-Bov lokalplan.