Landbrug

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende landbrug.

Landbrug

Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro  - Høring af udkast til miljøgodkendelse af IE-husdyrbruget
(Evt. kommentar skal være modtaget senest den 15. december 2021)

Tågholmvej 2, 6230 Rødekro - Miljøgodkendelse af IE-husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 13. december 2021)

Bodumvej 207, 6200 Aabenraa - Miljøtilladelse til husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 20. december 2021)

Østergårdsvej 4, 6230 Rødekro - Miljøtilladelse til husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 21. december 2021)

Bygaden 5A, 6340 Kruså - Miljøtilladelse til husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 27. december 2021)

Søndervej 8, 6200 Aabenraa - Miljøtilladelse til husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 31. december 2021)

Kontaktinfo

Landbrug

Telefon: 7376 7864
Mail: landbrug@aabenraa.dk