Landbrug

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende landbrug.

Landbrug

Lundvej, matr. nr. 342b Lund, Burkal - Screeningsafgørelse (VVM) for gyllebeholder
(Klagefristen udløber den 16. september 2022)

Lunderup Markvej 16, 6230 Rødekro - Høring af udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget
(Evt. kommentar skal være modtaget senest den 18. oktober 2022)

Kontaktinfo

Landbrug

Telefon: 7376 7864
Mail: landbrug@aabenraa.dk