Landbrug

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende landbrug.

Landbrug

Flensborglandevej 65, 6360 Tinglev - Miljøtilladelse til husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 3. december 2019)

Vollerupvej 26, 6360 Tinglev - Miljøgodkendelse af kvægbruget
(Klagefristen udløber den 3. december 2019)

Grønnebækvej 5, 6230 Rødekro - Miljøgodkendelse af IE-svinebruget
(Klagefristen udløber den 4. december 2019)

Simondysvej 11, 6330 Padborg - Udkast til miljøgodkendelse af IE-svinebruget
(Evt. kommentar skal være modtaget senest den 16. december 2019)

Kontaktinfo

Landbrug

Telefon: 7376 7864
Mail: landbrug@aabenraa.dk