Landbrug

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende landbrug.

Landbrug

Søderupvej 20, 6230 Rødekro - Høring af udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget
(Evt. kommentar skal være modtaget senest den 6. juni 2023)

Hokkerupvej 29, 6340 Kruså - Afgørelse om skift i dyretype
(Klagefristen udløber den 13. juni 2023)

Bygaden 15, 6340 Kruså - Afgørelse om skift i dyretype
(Klagefristen udløber den 21. juni 2023)

Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev - Høring af udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget
(Evt. kommentar skal være modtaget senest den 29. juni 2023)

Øbeningvej 8, 6230 Rødekro - Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 22. juni 2023)

Smedagervej 23, 6360 Tinglev - Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget
(Du har mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til det ansøgte indtil den 15. juni 2023)

Kontaktinfo

Landbrug

Telefon: 7376 7864
Mail: landbrug@aabenraa.dk