Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Landbrug

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende landbrug.

Landbrug

Hellevadvej 53a, 6230 Rødekro - Afgørelse om accept af anmeldelse af møddingsplads
(Klagefristen udløber den 7. april 2020)

Hønsnapvej 3, 6340 Kruså - Afgørelse om at renovering af møddingspladsen er en bagatel
(Klagefristen udløber den 14. april 2020)

Frestrupskov 2, 6360 Tinglev - Miljøgodkendelse af IE-svinebruget
(Klagefristen udløber den 14. april 2020)

Vestergade 51, 6330 Padborg - Revurderingen af miljøgodkendelsen til IE-fjerkræbruget
(Klagefristen udløber den 14. april 2020)

Smedagervej 41, 6392 Bolderslev - Miljøtilladelse af husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 15. april 2020)

Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev - Revurderingen af miljøgodkendelsen til IE-soholdet
(Klagefristen udløber den 15. april 2020)

Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov - Afgørelse om etablering af ensilageplads på husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 16. april 2020)

Åbenråvej 145, 6360 Tinglev - Afgørelse om accept af skift mellem dyretyper på husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 16. april 2020)

Jyndevadgårdvej 6_Afgørelse om accept af skift mellem dyretyper og produktionstilpasning
(Klagefristen udløber den 21. april 2020)

Kristianshåbvej 4, 6372 Bylderup-Bov - Miljøtilladelse af husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 21. april 2020)

Blåkrogvej 7, 6200 Aabenraa - Aabenraa Kommune agter at tage miljøgodkendelsen af husdyrbruget op til revurdering
(Du kan anmode om materialet kommunen lægge til grund for revurdering indtil den 8. april 2020)

Bredevadvej 18, 6372 Bylderup-Bov - Udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen 
(Evt. kommentar skal være modtaget senest den 14. april 2020)

Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev - Afgørelse om etablering af maskinhus
(Klagefristen udløber den 27. april 2020)

Hokkerup Gade 4a, 6340 Kruså - Afgørelse om etablering af 3 kornsiloer
(Klagefristen udløber den 27. april 2020)

Skyttehusvej 6, 6330 Padborg - Afgørelse om etablering af maskinhus
(Klagefristen udløber den 27. april 2020)

Kassøvej 58, 6230 Rødekro - Miljøtilladelsen til husdyrbruget
(Klagefristen udløber den 1. maj 2020)

Kontaktinfo

Landbrug

Telefon: 7376 7864
Mail: landbrug@aabenraa.dk