Landzone­tilladelser

Her kan du se de landzonetilladelser Aabenraa Kommune har meddelt efter Planlovens § 35, stk. 1:

Uge 39

Alslevvej 3, 6230 Rødekro. Opstilling af solceller på terræn

Klagefristen udløber den 24. oktober 2022

 

Sommervej 6, 6360 Tinglev. Genopførelse af stuehus og maskinhal

Klagefristen udløber den 24. oktober 2022

 

Uge 38

Goldbækvej 12A, 6230 Rødekro. Opførelse af stuehus

Klagefristen udløber den 19. oktober 2022

 

Uge 37

Etablering af sø på matrikel nr. 16 Rens, Burkal

Klagefristen udløber den 13. oktober 2022

 

Uge 36

Søndervej 8, 6200 Aabenraa. Opførelse af stuehus

Klagefristen udløber den 6. oktober 2022

 

Uge 35

Lundtoftvej 26 A, 6200 Aabenraa. Opførelse af hestestald, depot mm. og ridebane

Klagefristen udløber den 26. september 2022