Landzone­tilladelser

Her kan du se de landzonetilladelser Aabenraa Kommune har meddelt efter Planlovens § 35, stk. 1:

Uge 48

Matrikel nr. 27 Undelev, Holbøl. Etablering af søer

Klagefristen udløber den 29. december 2021

 

Uge 47

Fjordvejen 69, 6340 Kruså. Opstillet tidsbegrænset antennemast

Klagefristen udløber den 27. december 2021

 

Dubjergvej 5 A, 6340 Kruså. Udgravning af kulflyveaske

Klagefristen udløber den 23. december 2021

 

Flensborglandvej 83, 6360 Tinglev. Retablering af indhegnet plads

Klagefristen udløber den 21. december 2021

 

Uge 46

Bajstrupvej 8, 6200 Aabenraa. Solceller på lagertag, ridebane, høhæk og stald

Klagefristen udløber den 14. december 2021

 

Løjt Kloster 12, 6200 Aabenraa. Opførelse af bålhytte og shelter

Klagefristen udløber den 14. december 2021

 

Uge 45

Matr. nr. 1017 Felsted Ejerlav, Felsted. Etablering af minivådområde

Klagefristen udløber den 8. december 2021

 

Uge 44

Brundlund Slot, 6200 Aabenraa. Afholdelse af lysfestival

Klagefristen udløber den 2. december 2021

 

Uge 43

Fogderup Bygade 6, 6372 Bylderup-Bov. Udstykning landbrugsejendom

Klagefristen udløber den 26. november 2021

 

Genner Bygade 94, 6230 Rødekro. Opførte udhuse og opførelse af hønsehus

Klagefristen udløber den 24. november 2021

 

Matr. 57 Sottrup, Bylderup. Landzonetilladelse til etablering af sø.

Klagefristen udløber den 23. november 2021

 

Matr.nr 191 Kliplev ejerlav, Kliplev. Landzonetilladelse til etablering af sø.

Klagefristen udløber den 23. november 2021

 

Matr.nr. 32 Kliplev ejerlav, Kliplev. Landzonetilladelse og dispensation til etablering af tre søer.

Klagefristen udløber den 23. november 2021

 

Gejlåvej 1, 6340 Kruså. Opførelse af solceller privat brug

Klagefristen udløber den 22. november 2021