Landzone­tilladelser

Her kan du se de landzonetilladelser Aabenraa Kommune har meddelt efter Planlovens § 35, stk. 1:

Uge 5

Hinderupvej 8, 6230 Rødekro. Opsatte solceller på tag af driftsbygning

Klagefristen udløber den 1. marts 2023

 

Undelevvej 16, 6340 Kruså. Opsætning af solceller på tag af driftbygning

Klagefristen udløber den 1. marts 2023

 

Bøndervej (Engarealer), 6200 Aabenraa. Udstykning af markareal

Klagefristen udløber den 27. februar 2023

 

Uge 3

Stoltelundvej 52, 6330 Padborg. Opførelse af offentligt tilgængeligt shelter

Klagefristen udløber den 17. februar 2023

 

Uge 2

Sønderborgvej 21 A - 21 C, 6340 Kruså. Udvidet garage

Klagefristen udløber den 9. februar 2023

 

Fjordvejen 45, 6340 Kruså. Indretning af gårdbutik

Klagefristen udløber den 7. februar 2023

 

Krusmøllevej 10 A, 6200 Aabenraa. Solceller på tagflade, overdækning og kontorindretning

Klagefristen udløber den 7. februar 2023

 

Uge 1

Vejbækvej 7, 6330 Padborg. Etablering af privat solcelleanlæg på terræn

Klagefristen udløber den 1. februar 2023

 

Matr. nr. 558 Bovrup, Varnæs, Etablering af regnvandsbassin

Klagefristen udløber den 31. januar 2023