Landzone­tilladelser

Her kan du se de landzonetilladelser Aabenraa Kommune har meddelt efter Planlovens § 35, stk. 1:

Uge 28

Kelstrupgårdvej, 6340 Kruså. Etablering af motorikbane og opførelse af hytte

Klagefristen udløber den 10. august 2021

 

Uge 27

Hellevadvej 58, 6230 Rødekro. Opførelse af udhus

Klagefristen udløber den 5. august 2021

 

Kromai 238, 6200 Aabenraa. Tilladelse til udstykning af matrikler

Klagefristen udløber den 5. august 2021

 

Klattrupvej. Matrikel nr. 956 Stubbæk, Ensted. Etablering af vandhuller

Klagefristen udløber den 5. august 2021

 

Uge 25

Egvadvej 5A, 6230 Rødekro. Udstykning til og opførelse af bolig og lade/stald

Klagefristen udløber den 22. juli 2021

 

Østerskovvej 52, 6340 Kruså. Genopførelse af fritidshus

Klagefristen udløber den 21. juli 2021

 

Uge 24

Tornhøjvej 33, 6200 Aabenraa. Opførelse af kombineret garage og læskur

Klagefristen udløber den 14. juli 2021

 

Kandrupvej 6, 6200 Aabenraa. Opførelse af enfamiliehus med garage

Klagefristen udløber den 13. juli 2021

 

Gerrebækvej 24, 6360 Tinglev. Opførelse af tilbygninger, etablering af ny overkørsel og jordvold

Klagefristen udløber den 13. juli 2021

 

Matrikel nr. 47 Hønkys, Egvad. Etablering af sø

Klagefristen udløber den 12. juli 2021

 

Etablering af sandfang i Uge bæk

Klagefristen udløber den. 12. juli 2021