Landzone­tilladelser

Her kan du se de landzonetilladelser Aabenraa Kommune har meddelt efter Planlovens § 35, stk. 1:

Uge 15

Matrikel nr. 104 Hønkys, Egvad. Accept af terrænregulering

Klagefristen udløber den 11. maj 2021

 

Uge 13

Rønshovedvej 8, 6340 Kruså. Opførelse af læskur til heste

Klagefristen udløber den 28. april 2021

 

Dambækvej 10, 6360 Tinglev. Opførelse af stuehus

Klagefristen udløber den 27. april 2021

 

Smedagervej 44, 6392 Bolderslev. Opført carport

Klagefristen udløber den 27. april 2021

 

Uge 12

Matrikel nr. 257 Rise-Hjarup, Rise. Afgørelse om terrænregulering

Klagefristen udløber den 19. april 2021

 

Burkal Kirkevej. Etablering af cykelsti

Klagefristen udløber den. 19. april 2021

 

Uge 11

Jørgensgård Skovvej 101, 6200 Aabenraa. Afgørelse om terrænregulering

Klagefristen udløber den 16. april 2021

 

Søgaards Mark 15, 6200 Aabenraa. Udstykning af vindmølleparcel

Klagefristen udløber den 13. april 2021

 

Søgaards Mark 17, 6200 Aabenraa. Udstykning af vindmølleparcel

Klagefristen udløber den 13. april 2021

 

Havstedvej 99, 6392 Bolderslev. Opførelse af gyllebeholder med teltdug

Klagefristen udløber den 13. april 2021

 

Ravsted Nørregade 21, 6372 Bylderup-Bov. Opførelse af garage

Klagefristen udløber den 13. april 2021

 

Sønderhavvej 8 E, 6340 Kruså. Opførelse af enfamiliehus med carport og udhus

Klagefristen udløber den 12. april 2021

 

Matrikel nr. 8 Kliplev ejerlav, Kliplev. Lovliggørende landzonetilladelse til ny ridebane

Klagefristen udløber den 12. april 2021