Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Landzone­tilladelser

Her kan du se de landzonetilladelser Aabenraa Kommune har meddelt efter Planlovens § 35, stk. 1:

Uge 15

Søndervej 10, 6200 Aabenraa. Etablerede baner og en hytte

Klagefristen udløber 4. maj 2020

 

Uge 14

Nr. Hostrupvej 19 A, 6230 Rødekro. Udvidelse af legeplads med flere redskaber

Klagefristen udløber 29. april 2020

 

Matr. nr. 138b Lundtoft, Kliplev - Accept af terrænregulering

Klagefristen udløber den 27. april 2020

 

Uge 13

Frydendalvej 26 A, 6330 Padborg. Opførelse af og opførte bygninger, legeplads og baner

Klagefristen udløber 23. april 2020

 

Varnæsvej 205, 6200 Aabenraa. Genopførelse af fritidshus

Klagefristen udløber 22. april 2020

 

Fausbølvej 3, 6360 Tinglev. Anlæg af ny sø

Klagefristen udløber 21. april 2020

 

Todsbølvej 56, 6360 Tinglev. Anlæg af ny sø

Klagefristen udløber 21. april 2020

 

Teglgård 20, 6330 Padborg. Opførelse af garagebygning

Klagefristen udløber 21. april 2020

 

Store Okseø, 6340 Kruså. Opførelse af fire shelters og et muldtoilet

Klagefristen udløber 20. april 2020

 

Uge 12

Borrevad 9, 6230 Rødekro. Opførelse af stuehus

Klagefristen udløber 15. april 2020

 

Nørrevej 45D, 6340 Kruså. Etablering af bro

Klagefristen udløber 14. april 2020