Landzone­tilladelser

Her kan du se de landzonetilladelser Aabenraa Kommune har meddelt efter Planlovens § 35, stk. 1:

Uge 21

Etablering af motorikbane. Avbækvigvej 50, 6200 Aabenraa

Klagefristen udløber den 20. juni 2022

 

Fogderupvej 19, 6372 Bylderup-Bov. Opførelse af antennemast

klagefristen udløber den 20. juni 2022

 

Uge 20

Bodumvej 213, 6200 Aabenraa. Opførelse af stuehus, garage og garagebygning

Klagefristen udløber den 13. juni 2022

 

Uge 19

Sønderballevej 35, Genner Strand, 6230 Rødekro. Genopførelse af institutionsbygning

Klagefristen udløber den 8. juni 2022

 

Bajstrup Bygade 78, 6360 Tinglev. Etablering af ridebane

Klagefristen udløber den 7. juni 2022

 

Stadionvej (Sportspladsen), 6392 Bolderslev. Udskiftning af lysmaster

Klagefristen udløber den 7. juni 2022

 

Flensborgvej 9 B, 6340 Kruså. Etablering af legeplads

Klagefristen udløber den 7. juni 2022

 

Sdr. Hostrup Bygade 52, 6200. Etablering af minivådområde

Klagefristen udløber den 6. juni 2022

 

Uge 18

Eskeldalvej 5, 6200 Aabenraa. Genopførelse af enfamiliehus med garage

Klagefristen udløber den 3. juni 2022

 

Uge 17

Kristiansmindevej 1, 6330 Padborg. Solceller på tagflade

Klagefristen udløber den 27. maj 2022

 

Fjordvejen 29 A, Kollund, 6340 Kruså. Opstilling af 2 sheltere og 3 hytter

Klagefristen udløber den 25. maj 2022