Landzone­tilladelser

Her kan du se de landzonetilladelser Aabenraa Kommune har meddelt efter Planlovens § 35, stk. 1:

2021

Uge 2

Lovtrup Vestermark 25, 6330 Tinglev. Etablering af vandhul

Klagefristen udløber den 11. februar 2021

 

Egvadvej 7, 6230 Rødekro. Opførelse af udhusbygning

Klagefristen udløber den 9. februar 2021

 

Matr. nr. 138 Stollig, Løjt. Etablering af regnvandsbassin og adgangsvej

Klagefristen udløber den 9. februar 2021

 

Matr. nr. 24 Kiskelund, Bov. Terrænregulering

Klagefristen udløber den 9. februar 2021

 

Tinglevvej 256, 6200 Aabenraa. Opstilling af beboelsespavillon

Klagefristen udløber den 8. februar 2021

 

Uge 1

Lendemark 119, 6372 Bylderup-Bov. Opførelse af tilbygning til udhus/garagebygninger

Klagefristen udløber den 1. februar 2021

 

Matriklerne 20 og 21a Skovbølgård, Felsted. Landzonetilladelse til ny sø

Klagefristen udløber den 1. februar 2021

 

2020

Uge 52

Vilsbækvej 10, 6330 Padborg. Opsætning af solceller på eksisterende tag

Klagefristen udløber den 20. januar 2021

 

Rens Damager 2, 6372 Bylderup-Bov. Opstilling af filtercontainer

Klagefristen udløber den 18. januar 2021

 

Uge 51

Teglgård 12, 6330 Padborg. Etablering af sø

Klagefristen udløber den 12. januar 2021

 

Natura2000-området Hostrup sø. Etablering af 4 søer samt restaurering af en sø

Klagefristen udløber den 11. januar 2021