Landzone­tilladelser

Her kan du se de landzonetilladelser Aabenraa Kommune har meddelt efter Planlovens § 35, stk. 1:

Uge 40

Bjerndrupvej 10, 6200 Aabenraa. Opsætning af kommunal skiltepylon

Klagefristen udløber den 27. oktober 2020

 

Flensborgvej 353A, 6200 Aabenraa. Opførelse af aflæssebygning og etablering af rangerplads

Klagefristen udløber den 26. oktober 2020

 

Uge 39

Fjordvejen 49 A, 6340 Kruså. Genopførelse af enfamiliehus og garage/udhus

Klagefristen udløber den 21. oktober 2020

 

Jens P. L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg. Opstilling af testvogne på asfaltplads

Klagefristen udløber den 20. oktober 2020

 

Matrikel nr. 949 Kliplev Ejerlav, Kliplev. Accept af terrænregulering

Klagefristen udløber den 20. oktober 2020

 


Matrikel nr. 115 Vilsbæk, Holbøl. Accept af terrænregulering

Klagefristen udløber den 20. oktober 2020

 


Matrikel nr. 152 Frøslev, Bov. Accept af terrænregulering

Klagefristen udløber den 20. oktober 2020

 


Matrikel nr. 445 Hokkerup, Holbøl, Bov. Accept af terrænregulering

Klagefristen udløber den 20. oktober 2020

 


Matrikel nr. 33 Hinderup, Hellevad. Accept af terrænregulering

Klagefristen udløber den 20. oktober 2020

 

Uge 38

Fladbjergvej 2, 6200 Aabenraa. Opførelse af garagebygning

Klagefristen udløber den 15. oktober 2020

 

Olmersvej 10, 6360 Tinglev. Etablering af del af Olgerdiget

Klagefristen udløber den 15. oktober 2020

 

Perbølvej 10, 6200 Aabenraa. Etablering af vandhul

Klagefristen udløber den 13. oktober 2020

 

Uge 37

Matrikel nr. 1499 og 1450 Løjt Kirkeby, Løjt. Accept af terrænregulering

Klagefristen udløber den 6. oktober 2020

 

Uge 36

Ravsted Skolegade 18, 6372 Bylderup-Bov. Opførelse af tilbygning samt ændring af tagkonstruktion

Klagefristen udløber den 2. oktober 2020