Markvanding

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Hellevad-Bovvej 22, matr. nr. 108 Lovtrup, Uge
Klagefristen udløber d. 5. august 2021

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Kragelundvej 28, matr. nr. 26 Kragelund, Bov
Klagefristen udløber d. 5. august 2021

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Hjolderupmarkvej 10, matr. nr. 128 Hjolderup, Bjolderup 
Klagefristen udløber d. 9. august 2021

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Broderup Byvej matr. nr. 100 Broderup, Tinglev Ejerlav
Klagefristen udløber d. 10. august 2021

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Søndervej 8. matr. nr. 69 Perbøl, Kliplev
Klagefristen udløber d. 10. august 2021 

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Julianehåbvej 9, matr. nr. 215 Kravlund, Tinglev
Klagefristen udløber d. 12. august 2021​

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Julianehåbvej 9, matr. nr. 27 Kravlund, Tinglev
Klagefristen udløber d. 12. august 2021​

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Parallelvej, matr. nr. 144 Terkelsbøl, Tinglev
Klagefristen udløber d. 13. august 2021

Tilladelse til etablering af ny boring til markvanding - Søndervej, matr. nr. 70b Perbøl, Kliplev
Klagefristen udløber d. 16. august 2021

Tilladelse til etablering af ny boring til markvanding - Perbølvej, matr. nr. 87 Perbøl, Kliplev
Klagefristen udløber d. 16. august 2021

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Nefeskovvej 5, matr. nr. 7. Hydevad, Hellevad
Klagefristen udløber d. 30. august 2021