Markvanding

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Stormsgårdevej. Matr. nr. 200 Havsted, Ravsted
Klagefristen udløber d. 4. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Tøndervej øst. Matr. nr. 14 Kragelund, Bov
Klagefristen udløber d. 4. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Tøndervej vest. Matr. nr. 14 Kragelund, Bov
Klagefristen udløber d. 4. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Nørremarken. Matr. nr. 1713 Tinglev ejerlav, Tinglev
Klagefristen udløber d. 4. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Uge Vesterballe. Matr. nr. 11b Uge ejerlav, Uge
Klagefristen udløber d. 5. februar 2020 

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Kådnergade. Matr. nr. 10 Kassø, Hjordkær
Klagefristen udløber d. 7. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Saksborgvej. Matr. nr. 8 Kravlund, Tinglev
Klagefristen udløber d. 10. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Saksborgvej. Matr. nr. 15 Burkal Ejerlav, Burkal
Klagefristen udløber d. 10. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Tøndervej 64. Matr. nr. 233 Vejbæk, Bov
Klagefristen udløber d. 12. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Flensborgvej 80. Matr. nr. 221 Eggebæk, Tinglev
Klagefristen udløber d. 14. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Gerrebækvej. Matr. nr. 30 Tinglev Ejerlav
Klagefristen udløber d. 18. februar 2020

Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding - Gerrebækvej. Matr. nr. 1665 Tinglev Ejerlav
Klagefristen udløber d. 18. februar 2020