Har du brug for hjælp?
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Miljø og Natur

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Beskyttede diger

Dispensation til gennembrud af beskyttet dige nr. D00.092.683 på matr. nr. 11 Hønkys, Egvad
(Klagefristen udløber den 5. april 2018)

Afgørelse fra Aabenraa Kommune med dispensation til digegennembrud på to diger nr. D00.096.388 og D00.094.375 på hhv. matr. nr. 316 og 318 Kragelund, Bov.
(Klagefristen udløber den 9. april 2018)

 

Skovrejsning

Afgørelse om at skovrejsning på matr. 13 Brunde, Rise ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)
(Klagefristen udløber den 13. marts 2018)

 

Vandindvinding

Tilladelse til etablering af en grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted
(Klagefristen udløber den 27. marts 2018)

Endelig tilladelse til udtagning af vandprøver til analyse fra grundvandsovervågningsboring DGU.Nr. 168. xxx etableret på matr. nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted.
(Klagefristen udløber den 27. marts 2018)

VVM-screening af etablering af en grundvandsovervågningsboring og Endelig tilladelse til udtagning af vandprøver til analyse fra grundvandsovervågningsboring DGU.Nr. 168. xxx på matr. nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted

Tilladelse til overboring af indvindingsboring DGU. Nr. 174.187 på kildepladsen for Kollund vandværk. Reg. Nr.: 503-20-0003-00.
(Klagefristen udløber den 27. marts 2018)

VVM-sceening af overboring af indvindingsboring DGU. Nr. 174.187 på kildepladsen for Kollund vandværk. Reg. Nr.: 503-20-0003-00.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra råstof-sø til industriformål, grusgravning, Nr. Hostrup Grusgrav
(Klagefristen udløber den 17 april 2018)

VVM-redegørelse for udvidelse af Nr. Hostrup Grusgrav

 

Forslag til helhedsplan for naturen i Kassø-området

Aabenraa Kommune fremlægger hermed et forslag til en helhedsplan for naturen i et område mellem Kassø, Ravsted og Bolderslev.

Du er frem til 30. april 2018 velkommen til at indsende dine bemærkninger til forslaget.

Kommunen har et ønske om at forene udviklingen af et sundt erhvervsliv med sikring og forbedring af den biologiske mangfoldighed i lokalområdet.

Det er hensigten, at helhedsplanens anbefalinger kan indgå i de vilkår, som Aabenraa Kommune stiller i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende konkrete erhvervsudviklingsprojekter. Samtidig kan kommunen anvende planen til at fokusere egne indsatser i forhold til blandt andet vandområdeplanerne. Helhedsplanen vil derudover blive gennemført gennem frivillige aftaler og initiativer og kan anvendes af virksomheder, borgere og andre, som ønsker at gennemføre naturforbedrende tiltag, eller som vil reducere negative påvirkninger af naturværdier i området.

Helhedsplanen kan ses her.

Bilag 1 oversigtskort til helhedsplanen kan ses her.

Bemærkninger eller kommentarer til helhedsplanen kan sendes til natur@aabenraa.dk senest 30. april 2018.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer