Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Miljø og Natur

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt – etablering af en padeltennisbane ved det eksisterende tennisbane-anlæg ved Rødekro Tennisklub, Skovbrynet 4a, 6230 Rødekro. 

Rødekro Tennisklub har søgt om tilladelse til at etablere en padeltennisbane ved det eksisterende baneanlæg. Aabenraa Kommune har foretaget screening af projektet, idet der er tale om en udvidelse af det eksisterende anlæg. Aabenraa Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse.
Denne afgørelse kan påklages jf. klagevejledning, se afgørelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af denne afgørelse, dvs. den 28. oktober 2019.

Screeningsafgørelse (VVM)

 

Spildevandsplanlægning

Offentlig høring af Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2022 – Etablering af regnvandsbassin og offentlige ledninger samt tilretning af kloakoplandet SKl22 i Kliplev.
Plantillægget beskriver placering af regnvandsbassin og offentlige ledninger til separatkloakeringen af den nordlige del af Kliplev Erhvervspark.
Høringssvar sendes til spildevand@aabenraa.dk.
(Høringsfrist 6. december 2019)

Afgørelse om ikke VVM-pligt for plantillægget Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2022.
Denne afgørelse kan påklages jf. klagevejledning i afgørelsen. (Klagefristen udløber 8. november 2019)

Offentlig høring af Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2022 – Etablering af offentlige ledninger i forbindelse med spildevandskloakering af Strandgade.
Plantillægget beskriver offentlige ledninger til kloakeringen af området ved og nær Strandgade.
Høringssvar sendes til spildevand@aabenraa.dk
(Høringsfrist 6. december 2019)

Afgørelse om ikke VVM-pligt for plantillægget Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2022.
Denne afgørelse kan påklages jf. klagevejledning i afgørelsen. (Klagefristen udløber 8. november 2019)

 

Spildevand

Matr. nr. 588, Genner, Ø.Løgum - Afgørelse om at etablering af regnvandsbassin ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM-pligt)
(Klagefristen udøber den 24. oktober 2019)

Østergade 40B og 40C, 6230 Rødekro, matr. nr. 263, Brunde, Rise - Nedsivningstilladelse til beach-boldbaner
(Klagefristen udløber den 29. oktober 2019)

Afgørelse om  etablering af regnvandsbassin, Langhus, Aabenraa, matr. nr. 1942 og 2780 Kolstrup under Aabenraa ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM-pligt).
Denne afgørelse kan påklages jf. klagevejledning, se afgørelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse af denne afgørelse, dvs. den 6. november 2019.

 

Industri

Kilen 15,6200 Aabenraa - Miljøgodkendelsen af Arwos karteringsplads
(Klagefristen udløber den 29. oktober 2019)

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid