Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Miljø og Natur

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Industri

Østre Havnevej 53, 6200 Aabenraa - Miljøgodkendelse af Dansk Pelsdyr Foder A.M.B.A.
(Klagefristen udløber den 21. marts 2019)

 

Tilladelser til indvinding af grundvand og overfladevand til Hellevad Mølles Dambrug, Vandmøllevej 11B, 6230 Rødekro

Aabenraa Kommune har den 25. januar 2019 meddelt tilladelse til indvinding af grundvand fra 2 boringer samt til indvinding af overfladevand fra Surbæk til dambrugsdrift på Hellevad Mølles Dambrug, Vandmøllevej 11B, 6230 Rødekro, matr. nr. 190 af Klovtoft, Hellevad. Tilladelserne er meddelt samtidig med revurdering af dambrugets miljøgodkendelse.

Klagefristen er 4 uger. Eventuelle klager skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 22. februar 2019.

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af overfladevand


Revurdering af miljøgodkendelse for Hellevad Mølles Dambrug, Vandmøllevej 11B, 6230 Rødekro

Aabenraa Kommune har den 25. januar 2019 meddelt revurdering af miljøgodkendelsen for Hellevad Mølles Dambrug, Vandmøllevej 11B, 6230 Rødekro, jf. § 41b i Miljøbeskyttelsesloven .

Klagefristen er 4 uger. Eventuelle klager skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 22. februar 2019.

Revurdering af miljøgodkendelse

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid