Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Miljø og Natur

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Afgørelse om ikke-VVM pligt -  Etablering af et nedsivningsbassin til nedsivning af overfladevand ved Fladhøj i Rødekro.

Arwos har søgt om tilladelse til etablering af et nedsivningsbassin til nedsivning af tag og overfladevand fra fremtidigt boligområde ved Fladhøj og Hærvejsskolen.
Aabenraa Kommune har screenet projektet og afgjort, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse.
Denne afgørelse kan påklages jf. klagevejledning, se afgørelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggøres af denne afgørelse dvs. 3. oktober 2018.

Tilladelse til nedsivning i regnvandsbassin

 

Beskyttet dige

Dispensation til gennembrud af dige nr. D00.094.469 mellem matr. nr. 1450 og 1442 Bov ejerlav, Bov
(Klagefristen udløber den 11. oktober 2018)

 

Forslag til Spildevandsplan 2018-2022.

Aabenraa Kommune har udarbejdet et Forslag til Spildevandsplan 2018-2022.
Du har mulighed for at komme med bemærkninger til planen.
Bemærkningerne skal sendes til spildevand@aabenraa.dk så vi har dem senest den 17. oktober 2018.

Se mere om Forslag til Spildevandsplan 2018-2022 her

 

Afgørelse om ikke-VVM pligt - Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2014-2017

Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2014-2017 ikke er omfattet af kravet til miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
En klage skal være indsendt senest den 19. oktober 2018.

Se Screeningsafgørelse her


Afgørelse om ikke-VVM pligt - Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2010-2018

Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2010-2018 ikke er omfattet af kravet til miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
En klage skal være indsendt senest den 19. oktober 2018.

Se Screeningsafgørelse her

 

Industri 

Miljøgodkendelse af FKS Slamson A/S, Bjolderupvej 5, 6392 Bolderslev, matr.nr. 708 Bolderslev, Bjolderup
(Klagefristen udløber den 25. september 2018)

Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg - Tillæg til miljøgodkendelse - Afholdelse af et vedgørenhedsarrangement i 2018
(Klagefristen udløber den 27. september 2018)

Miljøgodkendelse af Marius Pedersen A/S, Malmøvej 3, 6230 Rødekro, matr.nr. 616 m.fl. Rise ejerlav
(Klagefristen udløber den 28. september 2018)

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid