Miljø og Natur

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende miljø og natur.

Svømmebade

Godkendelse af renovering af eksisterende svømmebassin/børnebassin på Kruså Camping og Hytter, Aabenraavej 7, 6340 Kruså, matr.nr. 415 Kruså, Bov

 

Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse på Varnæsvej 91, 99A og 99B, 6200 Aabenraa

Aabenraa Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt om kystbeskyttelse på ejendommene Varnæsvej nr. 91, 99A og 99B, 6200 Aabenraa
Der træffes samtidig afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt.
Begge afgørelser kan påklages i fire uger. Seneste dato for rettidig klage er således d. 29. juli 2020. Klager indgives som beskrevet i afgørelsen og dennes klagevejledning.

Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse

Ansøgning om kystsikring

Screeningsafgørelse i forbindelse med projekt om kystbeskyttelse

 

Høring kystbeskyttelse

Aabenraa Kommune behandler en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse på ejendommene Varnæsvej nr. 75 og 79.
Ansøgningsmaterialet fremmes ved offentliggørelse. Grundet nært forestående ferieperiode forlænges høringsfristen fra fire til seks uger.
Eventuelle kommentarer eller indvendinger mod projektet skal således være Aabenraa Kommune i hænde senest d. 12. august 2020.

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Projekt om kystbeskyttelse

 

Industri

Miljøgodkendelse af Rødekro Autohandel, Oslovej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 633a og 633b, Rise Ejerlav, Rise
(Klagefristen udløber den 29. juli 2020)

Miljøgodkendelse af P. Meldgaard Ejendomme A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa, matr.nr. 270 og 437 Rise-Hjarup, Rise
(Klagefristen udløber den 15. juli 2020)

VVM-screening af varmepumpe ved Genner Varmeværk, Øster Løgumvej 31, 6230 Rødekro. Matr.nr. 754 Genner, Ø. Løgum.
(Klagefristen udløber den 10. juli 2020)

 

Skovrejsning

Afgørelse om at skovetablering på matr. 509 Ravsted Ejerlav, Ravsted ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)
(Klagefristen udløber den 29. juli 2020)

Afgørelse om at skovetablering på matr. 143 Ø. Løgum Ejerlav, Ø. Løgum ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)
(Klagefristen udløber den 22. juli 2020)

Afgørelse om at skovetablering på matr. 374 Bjerndrup, Kliplev ikke er om-fattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)
(Klagefristen udløber den 21. juli 2020)

Afgørelse om at skovetablering på matr. 167 Ravsted Ejerlav, Ravsted ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM pligt)
(Klagefristen udløber den 17. juli 2020)

Afgørelse om at skovrejsning på matr. 171 Ravsted Ejerlav, Ravsted ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM-pligt)
(Klagefristen udløber den 17. juli 2020)

 

Bade- og Bådebroer

Matr. nr. 624 Barsmark, Løjt - Afslag på bade- og bådebro
(Klagefristen udløber den 15. juli 2020)