Miljø­konsekvens­rapporter

Afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering for Uge Aktivitetslandskab på Friisvej 11, 6392 Bolderslev.
Norrecco Uge ApS har anmodet om en miljøvurderingsproces af projektet og Aabenraa Kommune sender en afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering for projektet i offentlig høring i 4 uger.
Høringen varer fra den 25. august 2021 til den 22. september 2021.

Afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering for et solenergianlæg nord for Fogderup
Vækstudvalget for land og by har den 3. juni 2021 besluttet at sende forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) for et solenergianlæg vest for Ravsted i offentlig høring i 6 uger.
Høringen varer fra den 15. juni 2021 til den 27. juli 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet mandag den 21. juni 2021, kl. 16:30 i Hjordkærhallen.
Tilmelding sker her.

Afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering for et solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad
Vækstudvalget for Land og By har den 3. juni 2021 besluttet at sende forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) for et solenergianlæg ved Svejlund, vest for Hellevad i offentlig høring i 6 uger.
Høringen varer fra den 15. juni 2021 til den 27. juli 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet mandag den 28. juni 2021, kl. 16:30 i Hjordkærhallen.
Tilmelding sker her.

Afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering for et solenergianlæg vest for Ravsted
Vækstudvalget for Land og By har den 3. juni 2021 besluttet at sende forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) for et solenergianlæg vest for Ravsted i offentlig høring i 6 uger.
Høringen varer fra den 15. juni 2021 til den 27. juli 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet mandag den 28. juni 2021, kl.19:00 i Hjordkærhallen.
Tilmelding sker her.

Udstedelse af § 25-tilladelse til Biogasanlæg på Tågholmvej
Aabenraa Byråd har den 26. maj 2021 besluttet at udstede tilladelse til udvidelse af biogasanlægget på Tågholmvej efter miljøvurderingslovens §25.
Afgørelsen er offentliggjort den 8. juni 2021.

§ 25-tilladelse til solenergianlæg ved Hjolderup
Vækstudvalget for land og by har den 4. marts 2021 besluttet, at udstede tilladelse til etablering og drift af et solenergianlæg ved Hjolderup efter miljøvurderingslovens §25.
Afgørelsen er offentliggjort den 9. marts 2021.

§ 25-tilladelse til solenergianlæg ved Bjerndrup
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet at udstede tilladelse til etablering af et solenergianlæg ved Bjerndrup efter miljøvurderingslovens §25.
Afgørelsen er offentliggjort den 10. februar 2021.

Miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tilladelse for Biogasanlægget på Tågholmvej
Aabenraa Byråd har den 27. januar 2021 besluttet, at sende en miljøkonsekvensrapport og tilhørende udkast til §25-tilladelse for Biogasanlægget på Tågholmvej i offentlig høring i 8 uger fra den 10. februar 2021 til den 7. april 2021.
Udkast til §25-tilladelse findes i forlængelse af miljøkonsekvensrapporten.


Miljøkonsekvensrapport for solenergianlæg ved Hjolderup

Vækstudvalget for land og by har den 3. december 2020 besluttet at sende miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) samt udkast til §25-tilladelse for et solenergianlæg ved Hjolderup i offentlig høring i 8 uger.
Høringen varer fra den 16. december 2020 til den 10. februar 2021.
Udkast til §25-tilladelse findes i forlængelse af miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapport af solenergianlæg ved Bjerndrup

Aabenraa Byråd har den 16. september 2020 besluttet at sende miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) af et solenergianlæg ved Bjerndrup samt udkast til §25-tilladelse i offentlig høring i 8 uger.
Høringen varer fra den 30. september 2020 til den 25. november 2020.

Afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering for et solenergianlæg nordvest for Torp
Vækstudvalget for land og by har den 12. august 2021 besluttet at sende forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) for et solenergianlæg nordvest for Torp i offentlig høring i 3 uger.
Høringen varer fra den 24. august 2021 til den 14. september 2021.
Der afholdes borgermøde om projektet den 31. august kl 17:00 på Aabenraa Rådhus. Tilmelding sker her.