Miljø­konsekvens­rapporter

Miljøkonsekvensrapport for solenergianlæg ved Hjolderup

Vækstudvalget for land og by har den 3. december 2020 besluttet at sende miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) samt udkast til §25-tilladelse for et solenergianlæg ved Hjolderup i offentlig høring i 8 uger.
Høringen varer fra den 16. december 2020 til den 10. februar 2021.
Udkast til §25-tilladelse findes i forlængelse af miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapport af solenergianlæg ved Bjerndrup

Aabenraa Byråd har den 16. september 2020 besluttet at sende miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) af et solenergianlæg ved Bjerndrup samt udkast til §25-tilladelse i offentlig høring i 8 uger.
Høringen varer fra den 30. september 2020 til den 25. november 2020.


Afgrænsningsrapport for miljøkonsekvensrapporten for Biogas Tågholm P/S samt tilhørende pumpeledning

Aabenraa Kommune har påbegyndt planlægningen vedrørende udvidelse af det tekniske anlæg, Biogas Tågholm P/S, beliggende mellem Kassø, Hjolderup og Fogderup. Projektet inkluderer ud over udvidelsen af biogasanlægget også en pumpeledning til gylle mellem biogasanlægget og Kassøvej 54, 6230 Rødekro.
Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Byrådet har besluttet at projektet skal miljøvurderes. I forbindelse med miljøkonsekvensvurdering af projektet sender Aabenraa Kommune afgrænsningsrapporten for miljøkonsekvensvurderingen af projektet i 2 ugers høring hos offentligheden og berørte myndigheder jævnfør miljøvurderingslovens § 35 stk. 1, nr. 2.

Frist for at indsende høringssvar er den 21. september 2020.


Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for solenergianlæg ved Bjerndrup

Aabenraa Kommune har modtaget ansøgning om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for et solenergianlæg ved Bjerndrup.
Forud for udarbejdelsen sendes afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring indtil den 29. april 2020