Miljø­konsekvens­rapporter

Miljøkonsekvensrapport af solenergianlæg ved Bjerndrup

Aabenraa Byråd har den 16. september 2020 besluttet at sende miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) af et solenergianlæg ved Bjerndrup samt udkast til §25-tilladelse i offentlig høring i 8 uger.
Høringen varer fra den 30. september 2020 til den 25. november 2020.


Afgrænsningsrapport for miljøkonsekvensrapporten for Biogas Tågholm P/S samt tilhørende pumpeledning

Aabenraa Kommune har påbegyndt planlægningen vedrørende udvidelse af det tekniske anlæg, Biogas Tågholm P/S, beliggende mellem Kassø, Hjolderup og Fogderup. Projektet inkluderer ud over udvidelsen af biogasanlægget også en pumpeledning til gylle mellem biogasanlægget og Kassøvej 54, 6230 Rødekro.
Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Byrådet har besluttet at projektet skal miljøvurderes. I forbindelse med miljøkonsekvensvurdering af projektet sender Aabenraa Kommune afgrænsningsrapporten for miljøkonsekvensvurderingen af projektet i 2 ugers høring hos offentligheden og berørte myndigheder jævnfør miljøvurderingslovens § 35 stk. 1, nr. 2.

Frist for at indsende høringssvar er den 21. september 2020.


Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for solenergianlæg ved Bjerndrup

Aabenraa Kommune har modtaget ansøgning om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for et solenergianlæg ved Bjerndrup.
Forud for udarbejdelsen sendes afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring indtil den 29. april 2020.

Miljøkonsekvensrapport af solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup

Aabenraa Byråd har den 25. marts 2020 besluttet at sende miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM) af et solenergianlæg ved Hjolderup og Fogderup i offentlig høring i 8 uger. Høringen varer fra den 15. april 2020 – 10. juni 2020.