Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Trafik

Nedlæggelse af gammelt vejforløb / stamspor på matr. nr. 1824 Tinglev Ejerlav, Tinglev
Aabenraa Kommune påtænker at nedlægge et gammelt vejforløb og tidligere stamsporsareal på matr. nr. 1824 Tinglev Ejerlav, Tinglev.
Arealet er markeret på kortet og strækker sig fra Mads Clausens Vej mod øst i retning mod banearealet.

Inden arealet nedlægges endeligt, skal Aabenraa Kommune offentliggøre den påtænkte nedlæggelse, jf. privatvejslovens § 73.
Aabenraa Kommune er ikke bekendt med om der findes ejere af andre ejendomme, som måtte have vejret til denne vejstrækning.
Der gives en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag skal være Aabenraa Kommune i hænde inden onsdag den 25. marts 2020, på mailadressen trafik@aabenraa.dk.

Du kan se mere her.