Tyske bekendtgørelser

Tysk vindmølleprojekt syd for Lydersholm

Aabenraa Kommune gør opmærksom på, at de tyske myndigheder har fremlagt tilladelse til opstilling og drift af 6 nye vindmøller ved Ellhöft og Westre. Projektet har grænseoverskridende påvirkning og er omfattet af Espoo regler. Tilladelse er offentligt til gennemsyn i perioden fra den 19. maj til den 2. juni 2020.

Der henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside

Tysk vindmølleprojekt syd for Pebersmark, Lille Jyndevad og Sofiedal

Kommunen gør opmærksom på, at der er offentlig høring i forbindelse Landudviklingsplan for Slesvig- Holstein vedrørende vindmølleplanområder i Tyskland, umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse.


Det tyske følgebrev, miljøvurderingen af de grænseoverskridende påvirkninger samt bilag offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der henvises til:

Åbnes via Internet Explorer: Miljøstyrelsens hjemmeside (IE) (OBS - linket kan kun åbnes via Google Chrome)

Åbnes via Google Chrome: Miljøstyrelsens hjemmeside (Chrome)

Der er høringsfrist den 9. marts 2020.

Miljøstyrelsen opgave i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.

Vindmøller - Bramstedtlund

Kommunen gør opmærksom på at Delstaten Slesvig-Holstein tilladelsen til opstilling og drift af 7 nye vindmøller ved Bramstedtlund fremlægges til offentlig gennemsyn fra den 28. januar 2020 til og med den 10. februar 2020.

Miljøstyrelsen er den danske Espoo-myndighed, pga. grænseoverskridende påvirkning.

Flere oplysninger kan ses på Miljøstyrelsen hjemmeside (OBS - linket kan kun åbnes via Google Chrome).

 

Tysk vindmølleprojekt syd for Lille Jyndevad

Kommunen gør opmærksom på, at der er offentlig høring i forbindelse med VVM for vindmølleprojekt i Tyskland ved Bramstedlund umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse.

Det tyske følgebrev, miljøvurderingen af de grænseoverskridende påvirkninger samt bilag offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside den 27. maj 2019.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der er høringsfrist den 21. juli 2019.

Miljøstyrelsens opgave i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.

 

Tysk vindmølleplan for Schleswig-Holstein

Kommunen gør opmærksom på at de tyske myndigheder har offentliggjort et forslag til vindmølleplan inkl. miljørapport for Schleswig-Holstein. Planen omfatter bl.a. områder umiddelbart syd for grænsen. Projektet har grænseoverskridende påvirkning og er omfattet af Espoo regler. Der henvises til Miljøstyrelsen hjemmeside om Tysklands vindenergiplanlægning i Schleswig  omkring  samt Espoo, hvor miljørapporter mv. kan ses på dansk og tysk.

Bemærkninger til sagen skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest den 3. januar 2019.
Spørgsmål i sagen kan rettes til Plan, Rådhuset i Aabenraa.

 

Tysk vindmølleprojekt syd for Lydersholm

Kommunen gør opmærksom på, at de tyske myndigheder har genfremlagt et omfattende miljørapport for konkret vindmølleprojekt i Tyskland ved Ellhöft og Westre umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse. Projektet er justeret i forhold til den høring der fandt sted i efteråret 2017. Projektet omhandler 6 nye vindmøller syd for grænsen Ellhöft/Westre. Projektet har grænseoverskridende påvirkning og er omfattet af Espoo regler. Der henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside samt Espoo, hvor miljørapporter mv. kan ses på dansk og tysk. 

Bemærkninger til sagen skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest den 9. november 2018. 
Spørgsmål i sagen kan rettes til Plan, Rådhuset i Aabenraa.