Tyske bekendtgørelser

Tysk vindmølleplan for Schleswig-Holstein

Kommunen gør opmærksom på at de tyske myndigheder har vedtaget delvis opdatering af vindmølleplan inkl. miljørapport for Schleswig-Holstein. Planen omfatter bl.a. områder umiddelbart syd for grænsen. Projektet har grænseoverskridende påvirkning og er omfattet af Espoo regler.
Der henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside under annoncering og Espoo, hvor miljørapporter etc. kan ses på dansk og tysk.
Spørgsmål i sagen kan rettes til Plan, Rådhuset i Aabenraa.


Opdatering af delstatsudviklingsplan 2010 for Schleswig-Holstein

Kommunen gør opmærksom på at de tyske myndigheder gennemfører en opdatering af Delstatsudviklingsplanen 2010 Schleswig-Holstein (herunder havområdet ud for kysten) med tilhørende miljøvurdering. Der gennemføres en høring af den danske offentlighed, berørte myndigheder og interesseorganisationer. Planen kan potentielt have grænseoverskridende miljøpåvirkning og er omfattet af Espoo regler.
Der henvises til Miljøstyrelsen hjemmeside under annonceringer og Espoo, hvor der er dokumenter på dansk og tysk.
Såfremt man ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger skal det være Miljøstyrelsen i hænde senest den 19. februar 2021.
Spørgsmål i sagen kan rettes til Plan, Rådhuset i Aabenraa.

 

Tysk regional plan / vindmøller Bramstedtlund syd for Pebersmark/Lille Jyndevad

Kommunen gør opmærksom på, at der er offentlig høring i forbindelse revideret udkast af Regionalplan for vindkraft for Slesvig-Holstein. Et planområde (NFL 406) umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse foreslås udvidet mod øst.

Miljøstyrelsen er den danske Espoo-myndighed, pga. grænseoverskridende påvirkning. Flere oplysninger kan ses på Miljøstyrelsen hjemmeside https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2020/sep/espoo-revideret-regionalplan-i-til-iii-for-vindenergi-i-Slesvig-Holsten/

Der er høringsfrist den 23. oktober 2020.

Miljøstyrelsen opgave i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.