Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Dispensation fra regulativ

Aabenraa Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning om dispensation fra afstandskravet til bebyggelse i regulativet for Møllevejs Bæk (lun 06.1.2) ved matrikel nr. 351 Bovrup, Varnæs.

Projektet er i høring i perioden 12. april 2019 til og med 10. maj 2019.

Har du kommentarer eller indsigelser imod projektet, er du velkommen til at kontakte Rikke Klindt Matthiesen på  rkm@aabenraa.dk.

Efter endt høringsperiode vil afgørelsen blive truffet efter Vandløbslovens § 69 stk. 3.

Dispensation fra regulativ

 

Tilladelse til regulering af det offentlige vandløb Brudesø Bæk (ens 11)

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til regulering af Brudesø Bæk i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt.

Klagefristen udløber d. 1 maj 2019

Tilladelse

 

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til delvis rørlægning af privat vandløb ved matrikel nr. 147 Bredevad, Bylderup.

Afgørelsen kan påklages frem til og med d. 25. april 2019.

Tilladelse

 

Vedtaget fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune

TMU i Sønderborg har d. 2. april 2019 og TMU i Aabenraa har d. 3. april 2019 endeligt vedtaget fællesregulativ for alle offentlige vandløb i Sønderborg Kommune og nogle enkelte grænsevandløb mod Aabenraa Kommune.

Fællesregulativ med bilag

Formålet med fællesregulativet er at samle og harmonisere fællesbestemmelserne for offentlige vandløb i kommunen. Forslaget indeholder, blandt andet, bestemmelser om kommunens og lodsejernes rettigheder og pligter.

Fællesregulativets vedtagelse kan påklages i fire uger fra offentliggørelsen som beskrevet i denne klagevejledning:

Klagevejledning

 

Tilladelse til etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Surbæk

Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune har besluttet, at meddele tilladelse til etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Surbæk.
Til grund for tilladelsen ligger den endelige projektbeskrivelse. Projektforslaget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 10. januar 2019 til og med den 7. marts 2019.
Der var efter høringsfristens udløb ikke indkommet indvendinger mod projektforslaget. Afgørelsen kan påklages i perioden 15. marts 2019 til og med 12. april 2019.
Der er i forbindelse med projektet truffet afgørelse om ikke-VVM pligt. Denne afgørelse kan påklages i samme periode 15. marts 2019 til og med 12. april 2019

Projektforslag om etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Surbæk

Afgørelse om ikke VVM pligt

Tilladelse til etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Surbæk

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid