Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Tilladelse til regulering af det offentlige vandløb Majkærgrøften (Rav 03)

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til lovliggørende flytning af det offentlige vandløb Majkærgrøften på matr. nr. 206, 228 og 193 Foverup, Ravsted. Afgørelsen har været i høring i perioden 17. august til og med 14. september 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet. Klagefristen udløber d. 13. oktober 2022.

Tilladelse

 

Afgørelse om regulering af en rørlagt vandløbsstrækning.

Reguleringen består i en udskiftning af rørene i det offentlige vandløb Bjiselbæk mellem station 1.760 meter og station 2.320 meter. Reguleringen er nødvendig for en acceptabel sikkerhed for rørledningens fortsatte funktion.
Afgørelsen kan påklages i en periode på 4 uger fra 1. september 2022 til og med 29. september 2022.

Tilladelse

Udgiftsfordeling

Projektbeskrivelse

 

Høring: Tilladelse til regulering af det offentlige vandløb Majkærgrøften (Rav 03)

Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til lovliggørende flytning af det offentlige vandløb Majkærgrøften på matr. nr. 206, 228 og 193 Foverup, Ravsted.
Afgørelsen er i høring i perioden 17. august 2022 til og med 14. september 2022.
Der er truffet afgørelse om, at projektet ikke afkaster VVM pligt. Denne afgørelse er offentliggjort sideløbende med høringsmaterialet. Klagefristen for afgørelsen om ikke-VVM pligt udløber d. 14. september 2022

Tilladelse

Screeningsafgørelse (VVM)

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Simon Rosenhøj Leth tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.