Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Etablering af omløbsstryg i Hvirlå ved stemmeværket i Ravsted vinterokkersø. (Kommunevandløb 4232)

Aabenraa Kommune ønsker at etablere et omløbsstryg ved stemmeværket i Ravsted vinterokkersø i Hvirvlå (kommunevandløb 4232). Ravsted vinterokkersø blev etableret i 2002 af Sønderjyllands Amt. Af ukendte årsager blev det planlagte omløbsstryg til sikring af faunapassage i opstemningsperioden aldrig etableret.
Projektet har derfor til hovedformål at forbedre passagemulighederne for faunaen i Hvirlå i den periode af vinterhalvåret, hvor stemmeværket er i brug, for at aflaste Hvirlå for okkerudvaskninger.

Forslaget til projektet er derfor fremlagt for offentligheden i 8 uger. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag kan indgives skriftligt senest d. 3. august 2018 til:
Aabenraa Kommune, Byg, Natur & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller mail adresse: vandloeb@aabenraa.dk

Spørgsmål kan rettes til Torben Hansen, tlf. 73 76 73 58.

Se projektforslag her

 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer