Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Høring: Tilladelse til regulering af Vandløb i Genner By

Vandløbsmyndigheden agter at meddele tilladelse til udskiftning af en 58 meter lang rørlagt strækning af det offentlige vandløb Vandløb i Genner By (Øløg 25) på matr. nr. 588 Genner, Ø. Løgum.

Tilladelsen er i høring i fra d. 25. juni 2019 til og med d. 23. juli 2019.

I forbindelse med projektet er der også truffet afgørelse om ikke-VVM pligt. Afgørelsen kan påklages til og med d. 23. juli 2019.

Udkast til afgørelse

Afgørelse om ikke VVM pligt

Høring: Rørlagt vandløb kan ikke længere vedligeholdes

Vandløbsmyndigheden agter at træffe afgørelse om, at en rørlagt strækning af Gadekær Bæk er i så dårlig forfatning, at en udskiftning af rørene er nødvendig for en acceptabel sikkerhed mod akutte sammenbrud i ledningen.  Afgørelsen er i høring i perioden 24. juni 2019 til og med 22. juli 2019.

Udkast til afgørelse

 

Hørring: Etablering af sandfang og udlægning af gydegrus i Lundbæk

Aabenraa Kommune ønsker at udlægge gydegrus på to strækninger á hver 50 m samt etablere to sandfang i Lundbæk (vandløb 4243) matr. nr. 6 og 22 Hornse, Ravsted samt 17, 28, 43 og 105 Bredevad, Bylderup.

Projektforslaget er i høring fra d. 11. juni 2019 til og med d. 6. august 2019.

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du velkommen til at kontakte Rikke Klindt Matthiesen på e-mail rkm@aabenraa.dk.

I forbindelse med projektet er der også truffet afgørelse om ikke-VVM pligt. Afgørelsen kan påklages til og med d. 9. juli 2019.

Projektforslag - etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Afgørelse om ikke-VVM pligt

 

Høring ang. vandløbsrestaurering i Slogså

I forbindelse med statens vandområdeplaner ønsker Aabenraa Kommune at gennemføre et restaureringsprojekt i Slogså for at forbedre de fysiske forhold og opnå en god økologisk tilstand. Indsatsen, der ønskes gennemført, er forslag 1-5 i vedlagte projektbeskrivelse. Indsatsen indebærer en udskiftning af vandløbsbunden samt etablering af gydebanker på udvalgte delstrækninger.

Lodsejerne i området er orienteret og har vist sig positive overfor projektet.

Forslaget til projektet er derfor fremlagt offentligheden i 8 uger.  Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag kan indgives skriftligt senest den 28. juni 2019 til: Aabenraa Kommune, Byg Natur & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller mail adresse: vandloeb@aabenraa.dk.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Torben Hansen på tlf. 73 76 73 58 eller mail tha@aabenraa.dk.

Projektbeskrivelse - forundersøgelse - restaturering

Bilag 1 - forundersøgelse

Bilag 2 - forundersøgelse

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854

Borgerservice - bestil tid