Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Høring - Vandløbsrestaurering i Terkelsbøl Å

I forbindelse med statens vandområdeplaner ønsker Aabenraa Kommune at gennemføre et restaureringsprojekt i Terkelsbøl Å for at forbedre de fysiske forhold og opnå en god økologisk tilstand i vandløbet. Indsatsen indebærer en udskiftning af vandløbsbunden på udvalgte strækninger. Det forventes, at projektet vil skabe forbedrede gyde- og opvækstområder for ørred.

Forslaget til projektet er fremlagt offentligheden i 8 uger. Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag kan indgives skriftligt senest den 28. november 2019 til: Aabenraa Kommune, Byg Natur & Miljø, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller mailadresse: vandloeb@aabenraa.dk.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Torben Hansen på tlf. 73 76 73 58 eller mail tha@aabenraa.dk.

Projektbeskrivelse - Terkelsbøl Å

 

Høring: Tilladelse til etablering af minivådområde

Vandløbsmyndigheden agter at meddele tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 9 Bovrup, Varnæs.
Projektet er i høring i perioden 25. september 2019 til og med 23. oktober 2019.
Der er i forbindelse med projektet truffet en screeningsafgørelse. Denne afgørelse kan påklages i samme periode 25. september 2019 til og med 23. oktober 2019.

Tilladelse til etablering af minivådområde

Screeningsafgørelse


Tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 224 Skovbølgård, Felsted

Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 224 Skovbølgård, Felsted.
Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet ikke afkaster VVM-pligt.
Afgørelserne kan påklages frem til og med d. 23. oktober 2019.

Tilladelse til regulering af privat vandløb på matr. nr. 224 Skovbølgård

Screeningsafgørelse

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid