Chat med os Chatten er lukket
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vandløb

Her kan du læse bekendtgørelser vedrørende vandløb

Afgørelse om regulering af Kirkebæk

Vandløbsmyndigheden agter at træffe afgørelse om, at en rørlagt strækning af Kirkebæk reguleres ved gen-rørlægning.
Vedhæftede afgørelse er i høring til og med 28. september 2018.

Høringsmateriale - Afgørelse om regulering af Kirkebæk

 

Tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 290 Tråsbøl, Felsted

Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning om etablering af minivådområde på matr. nr. 290 Tråsbøl, Felsted.
Projektet er i høring i perioden 4. september 2018 til og med 2. oktober 2018.
Har du kommentarer eller indsigelser mod projektet er du velkommen til at kontakte Mette Juhl på majuh@aabenraa.dk. Efter endt høringsperiode vil afgørelsen blive truffet efter vandløbslovens § 17.
Der er i forbindelse med projektet truffet afgørelse om ikke-VVM pligt. Denne afgørelse kan påklages i samme periode 4. september 2018 til og med 2. oktober 2018. Dette sker via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal jf. klagevejledningen i afgørelsen.

Tilladelse til etablering af minivådområde

Afgørelse om ikke - VVM pligt i forbindelse med projekt om regulering

Projektbeskrivelse: Minivådområde Kiding

 

Tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 56 Øbening, Egvad

Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning om etablering af minivådområde på matr. nr. 56 Øbening, Egvad.
Projektet er i høring i perioden 7. september 2018 til og med 5. oktober 2018.
Har du kommentarer eller indsigelser mod projektet er du velkommen til at kontakte Mette Juhl på majuh@aabenraa.dk. Efter endt høringsperiode vil afgørelsen blive truffet efter vandløbslovens § 17.
Der er i forbindelse med projektet truffet afgørelse om ikke-VVM pligt. Denne afgørelse kan påklages i samme periode 7. september 2018 til og med 5. oktober 2018. Dette sker via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal jf. klagevejledningen i afgørelsen.

Tilladelse til etablering af minivådområde

Afgørelse om ikke - VVM pligt

Ansøgning om etablering af minivådområde

 

Afgørelse om regulering af Kirkebæk Bæk

Aabenraa Kommune træffer hermed afgørelse om, at en rørlagt strækning af Kirkebæk som reguleres ved gen-rørlægning ikke afkaster VVM-pligt.
Afgørelse er i høring til og med 15. oktober 2018.

Screeningsafgørelse i forbindelse med projekt om regulering af Kirkebæk

 

Afgørelse om regulering af Hvirlå

Vandløbsmyndigheden har truffet afgørelse om, at gennemføre et restaureringsprojekt om etablering af sandfang og brinksikring i Hvirlå.
Afgørelse kan påklages til og med 19. oktober 2018.

Godkendelse af projekt om etablering af sandfang og brinksikring i Hvirlå

Projektbeskrivelse - Etablering af sandfang og brinksikring i Hvirlå


Afgørelse om regulering af rørlagt vandløb

Vandløbsmyndigheden agter at træffe afgørelse om, at en rørlagt strækning af et privat vandløb på Brunbjergvej 82, 6200 Aabenraa reguleres ved forlægning.
Afgørelse er i høring til og med 19. oktober 2018.


Høring: forlægning af privat rørlagt vandløb

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tobias Knudsen tlf. 73 76 73 59 eller Søren Byskov Nielsen, tlf. 73 76 78 28.

Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer

Borgerservice - bestil tid