Borgmesterens træffetider

Læs om borgmester Jan Riber Jakobsens træffetider her.

Foreninger, virksomheder og borgere kan efter forudgående aftale mødes med borgmesteren for at drøfte forslag, udfordringer/problemer eller udvikling, som man mener bør have Aabenraa Kommunes bevågenhed.

Omhandler henvendelsen derimod en konkret kommunal afgørelse, spørgsmål til en sag eller klagesag, skal du i stedet henvende dig direkte til den relevante forvaltning eller til kommunens borgerrådgiver.

Ønsker du at høre, hvornår der næste gang er mulighed for at træffe borgester Jan Riber Jakobsen, kan du kontakte Jenny Grundahl på mail jgru@aabenraa.dk med oplysning om emnet, som du ønsker drøftet.
Her kan du også aftale en tid.