Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten og forretningsordenen samler retningslinjerne for byrådets arbejde.

Styrelsesvedtægten viser, hvilke områder de enkelte politiske udvalg har ansvar for:

Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune

Forretningsordenen bestemmer, hvordan byrådsmøderne skal forløbe:

Forretningsorden for Byrådet, Aabenraa Kommune

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk