Tilskud til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. For hver stemme kandidatlisten har fået ved valget til kommunalbestyrelsen i 2017 udløses et tilskud.

Støttebeløbet for 2021 på baggrund af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalg er 7,75 kr. pr. stemme.
Det er vigtigt, at der påføres CVR-nummer på blanketten, for at få beløbet udbetalt til NEM-konto.

Ansøgningen om tilskud for 2021 skal vi have inden udgangen af 2021. Det skal præciseres, at det politiske arbejde i kommunen skal finde sted i 2021.

Det er ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om partistøtte. Ansøgningsskemaet indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes. Ansøgningen kan indgives til kommunen/regionen ved personlig henvendelse, pr. post og e-mail.


For at skabe øget åbenhed om den private økonomiske støtte, som kandidaterne modtager fra privatpersoner, virksomheder m.v., er partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017 blevet ændret. Dette medfører følgende ændringer:

  • Indberetninger af bidrag, som overstiger en fastsat beløbsgrænse offentliggøres på kommunens hjemmeside. Bidrag til enkeltkandidater, der overstiger beløbsgrænsen er desuden omfattet af en indberetnings- og offentliggørelsespligt. Offentliggørelse på kommunens hjemmeside sker senest en måned efter modtagelsen af indberetningen.
  • Der er forbud mod at modtage anonyme bidrag, der overstiger beløbsgrænsen. Ved anonyme bidrag forstås i den forbindelse bidrag, hvor kandidatlisten ikke er bekendt med bidragsyderens identitet. Modtages sådanne bidrag, skal disse returneres til bidragsyderen.

Beløbsgrænsen som regulerer de private og anonyme bidrag, reguleres fra 1. januar 2018 årligt. 
2019: 20.900 kr.
2020: 21.400 kr.
2021: 21.900 kr.

Enhedslisten har i 2019 modtaget et privat bidrag over beløbsgrænsen på 20.900 kr., der var beløbsgrænsen for 2019.
Derudover er der ingen partier, der i 2019 har modtaget bidrag over beløbsgrænsen.

Kontaktperson

Thomas Christian Otzen Kruse, sekretariatschef
Tlf.: 7376 6260 - tck@aabenraa.dk