Referat

tirsdag den 17. december 2019 kl. 16:15

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: § 17, stk. 4 vedr. integration
Medlemmer: Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Thomas Juhl, Ida Smed, Vivi Sprenger , Helle Dantoft, Leif Poulsen, Finn Bruun, Erik Uldall Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Forvaltningen havde på baggrund af de input og drøftelser, der har været på udvalgsmøderne og temamøderne og den vedtagne skabelon udarbejdet et 1. udkast til en integrationspolitik til drøftelse. Udkastet blev drøftet på mødet den 11. november, hvor der kom en række bemærkninger, der er blevet indarbejdet i det vedlagte 2. udkast til en integrationspolitik. Ændringerne er markeret med rødt eller ved overstregning, så man kan se, hvori ændringer og tilføjelserne består.

   

   

  Integrationspolitikken skal efter endt behandling i 17,4 udvalget behandles i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og endelig godkendes i Byrådet.

   

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at vedlagte udkast til integrationspolitik videresendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 17-12-2019

   

  Det vedlagte udkast til integrationspolitikken blev drøftet og finpudset. Udkastet vil blive konsekvensrettet i forhold til lovgivningen. Integrationspolitikken vil blive forelagt på Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 13. januar 2020, hvor Erik Uldall Hansen vil deltage. Efterfølgende skal den behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Beslutning § 17, stk. 4 vedr. integration den 17-12-2019

   

  Intet til referat.