Beslutningsprotokol

onsdag den 8. december 2021 kl. 19:00

Mødested: Rådhuset, Skelbækvej 2
Udvalg: Konstituerende møde Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer:
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36692, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Konstituerende møde Arbejdsmarkedsudvalget den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36692, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I henhold til lov om kommunernes styrelse vælger udvalget selv sin formand.

   

  Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der vælges en formand.

   

  Beslutning Konstituerende møde Arbejdsmarkedsudvalget den 08-12-2021

  Dorrit Knudsen (A) blev valgt som formand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36692, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

   

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der vælges en næstformand.

   

  Beslutning Konstituerende møde Arbejdsmarkedsudvalget den 08-12-2021

  Hans-Christian Gjerlevsen (D) blev valgt som næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36692, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødedatoer i 2022 for Arbejdsmarkedsudvalget:

   

  10. januar

  7. februar

  7. marts

  4. april

  2. maj

  13. juni

  8. august

  12. september

  3. oktober

  7. november

  5. december

   

  Alle møder afholdes kl. 15.30.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødeplanen godkendes

  Beslutning Konstituerende møde Arbejdsmarkedsudvalget den 08-12-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/36692, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

  Beslutning Konstituerende møde Arbejdsmarkedsudvalget den 08-12-2021

  Protokol godkendt.