Beslutningsprotokol

mandag den 6. januar 2014 kl. 15:00

Mødested: Lokale N7, Kallemosen 20, Aabenraa
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Kim Brandt, Erik Uldall Hansen, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41085, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I henhold til lov om kommunernes styrelse vælger udvalget selv sin formand.

  Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der vælges en formand.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-01-2014

  Ejler Schütt blev valgt.

  Gert Nordklitgaard undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41085, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der vælges en næstformand.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-01-2014

  Kim Brandt blev valgt.

  Gert Nordklitgaard undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41123, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2014:

  • Mandag den 06. januar
  • Mandag den 17. februar
  • Mandag den 10. marts
  • Mandag den 07. april
  • Mandag den 12. maj
  • Tirsdag den 10. juni
  • Mandag den 11. august
  • Mandag den 08. september
  • Mandag den 06. oktober
  • Mandag den 10. november
  • Mandag den 01. december

  Alle møder foreslås afholdt kl. 15.00.

  Hovedparten af møderne foreslås afholdt på Skelbækvej af hensyn til forplejning.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødeplanen for 2014 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-01-2014

  Mødeplanen godkendt med ændring af mødetidspunkt til kl. 16.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41128, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Jf. Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune fra 1. januar 2014 har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder

  · sygedagpenge,

  · kontanthjælp,

  · dagpenge,

  · førtidspension,

  · ressourceforløb,

  · revalidering,

  · integrationspolitik, herunder danskundervisning for voksne, og

  · gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

  · politikker og beskæftigelsesplaner inden for udvalgets område,

  · anlægsplaner,

  · projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt

  · takster inden for udvalgets område.

  Der vil på mødet blive fremlagt forslag til arbejdsprogram med afsæt i styrelsesvedtægten.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgaverne drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-01-2014

  Drøftet.