Tillægsdagsorden

mandag den 6. december 2021 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37104, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Udlændingestyrelsen opjusterer landstallet for flygtninge for 2022.

   

  Den 29. april 2021 meddelte Udlændingestyrelsen, at de vurderede, at der i 2022 ville blive visiteret 500 personer til boligplacering i kommunerne på landsplan.

   

  I forbindelse med at lovforslaget om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. blev vedtaget af Folketinget den 11. november 2021 og er trådt i kraft den 18. november 2021, kommer Udlændingestyrelsen med et nyt skøn for det forventede antal visiteringer.

   

  Skønnet er erfaringsmæssigt vanskeligt for Udlændingestyrelsen at foretage, men på baggrund af vedtagelsen af den nye lov forventes det, at op mod 900 evakuerede afghanske statsborgere skal boligplaceres på landsplan. Heraf forventer styrelsen at op mod 1/3 vil få deres sag behandlet i indeværende år og skønner, at der i 2022 vil skulle visiteres 600 evakuerede afghanere, således der i 2022 vil blive visiteret i alt ca. 1100 personer til boligplacering på landsplan, svarende til de oprindelige 500 flygtninge + 600 evakuerede afghanere.

   

  I forlængelse af opjusteringen af landstallet har kommunerne mulighed for frivilligt at ønske flere visiterede til kommunen end den matematiske fordeling tilsiger.

   

  Udlændingestyrelsen gør opmærksom på, at fordelingen af de frivillige ønsker vil ske forud for den øvrige fastsættelse af ændrede regions- og kommunekvoter og vil blive meldt ud samtidig med det nye ændrede landstal og de nye ændrede kommunekvoter.

   

  Efter modtagelse af evt. frivillige ønsker, vil det samlede antal ønsker blive fratrukket det forhøjede antal på 600 og det resterende antal vil sammen med de oprindelige 500 flygtninge på ny blive fordelt på regioner og kommuner efter den almindelige matematiske model.

   

  Hvis der eksempelvis meldes samlet ønsker ind om 200 flere flygtninge. Disse vil blive taget ud af regnestykket og de resterende 400 (af det forhøjede antal) + de oprindelige 500 = 900 vil hermed blive fordelt i en ny beregning. Herefter vil de enkelte kommuners frivillige ønsker blive lagt sammen med det antal, den matematiske model viser og det samlede antal forventede visiteringer vil fremgå af den fordeling, som Udlændingestyrelsen forventer at udsende ultimo december.

   

  Aabenraa Kommune anmodes på den baggrund at tilkendegive, om man ønsker frivilligt at modtage flere flygtninge i 2022 end den beregnede kvote.

   

  Indmeldelse herom skal ske til KKR (Kommunekontaktråd) inden 17. december 2021.

  Såfremt Udlændingestyrelsen via KKR ikke inden 17. december modtager meddelelse om frivillig fordeling, vil Aabenraa Kommune stå til at skulle modtage 14 kvoteflygtninge ifølge de beregnede kommunekvoter for 2022.

  Indstilling

  Jobcenter & Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommune ikke anmoder om at modtage et antal kvoteflygtninge frivilligt ud over kvoten.