Beslutningsprotokol

onsdag den 8. januar 2014 kl. 15:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Kåre Solhøj Dahle, Dorte Soll, Gert Nordklitgaard, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41916, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  I henhold til lov om kommunernes styrelse vælger udvalget selv sin formand.

  Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22, stk. 1.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der vælges en formand.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-01-2014

  Kirsten N. Christensen blev valgt.

  Gert Nordklitgaard undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41916, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Lovgrundlag

  Bemærkninger til styrelseslovens § 22.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der vælges en næstformand.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-01-2014

  Dorte Soll blev valgt.

  Gert Nordklitgaard undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41940, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan for 2014:

  8. januar

  22.januar

  5. februar

  19. februar

  11. marts

  8. april

  13. maj

  11. juni

  12. august

  26. august

  2. september

  23. september

  1. oktober

  11. november

  25. november

  2. december.

  Alle møder starter kl. 15.00.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at mødeplanen for 2014 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-01-2014

  Mødeplanen blev godkendt med ændring af mødetidspunkt til kl. 15.30.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/30895, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget introduceres til forvaltningsområdet Børn og Skole herunder;

  • Kerneopgaver og fagområder
  • Økonomi
  • Sund Opvækst – den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik

  Chefgruppen for Børn og Skole fremlægger.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-01-2014

  Taget til efterretning.

  Anbringelsesområdet genoptages på næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-01-2014

  -