Beslutningsprotokol

onsdag den 19. februar 2014 kl. 17:00

Mødested: Loungen, Skelbækvej 2, Aabenraa
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Kaare Solhøj Dahle, Eivind Underbjerg Hansen, Dorte Soll, Gert Nordklitgaard, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Kaare S. Dahle
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-02-2014

  -

  Afbud: Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41444, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal sørge for, at der holdes valg til skolebestyrelserne. Det er Byrådet, som fastsætter reglerne for afholdelse af valg til skolebestyrelserne i Aabenraa Kommune.

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et forslag til regler for valg til skolebestyrelserne skal sendes til høring på skolerne.

  Reglerne skal blandt andet omfatte:

  • hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget
  • valgtidspunkt
  • afstemning -  herunder muligheden for elektronisk afstemning
  • muligheden for fredsvalg
  • opgørelse af valget
  • klager over valget
  • skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
  • suppleringsvalg
  • bekendtgørelsen/ formidling af valgets resultater

  Skole og Undervisning har udarbejdet et udkast til regler for valg til skolebestyrelserne, som tilgodeser ovennævnte krav.

  Hvis forslaget godkendes betyder det, at skolebestyrelserne har ansvaret for gennemførelsen af valget på egen skole.

  Inden kommunalbestyrelserne fastsætter regler for valg til skolebestyrelserne, skal disse have haft mulighed for at udtale sig.

  Reglerne for valg til skolebestyrelse indgår som bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udkast til regler for valg til skolebestyrelserne sendes til høring blandt skolebestyrelserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-02-2014

  Godkendt med de faldne bemærkninger.

  Afbud: Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-02-2014

  -

  Afbud: Kaare S. Dahle