Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. januar 2018 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Poul Kylling Petersen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Rasmus Elkjær Larsen, Jens Bundgaard Nielsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32110, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelseslovens § 22 vælger de stående udvalg selv sin formand.

  Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der vælges en formand.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2018

  Kirsten Nørgård Christensen blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32110, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til lov om kommunernes styrelse kan et udvalg vælge en næstformand.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Lovgrundlag

  Bemærkninger til styrelseslovens § 22.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der vælges en næstformand.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2018

  Poul Kylling Petersen blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32067, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalgets møder er planlagt til tirsdage kl. 15.30 med undtagelse af møderne i maj og december, der starter kl. 9.00 på grund af Økonomiudvalgsmøde samme dag.

  Forslag til mødedatoer:

  Tirsdag, den 9. januar, kl. 15.30.

  Tirsdag, den 30. januar, kl. 15.30

  Tirsdag, den 27. februar, kl. 15.30

  Tirsdag, den 3. april, kl. 15.30

  Tirsdag, den 8. maj, kl. 9.00 (pga. ØK samme dag)

  Tirsdag, den 29. maj, kl. 15.30

  Tirsdag, den 7. august, kl. 15.30

  Tirsdag, den 18. september, kl. 15.30

  Tirsdag, den 9. oktober, kl. 15.30

  Tirsdag, den 13. november, kl. 15.30

  Tirsdag, den 4. december, kl. 9.00 (pga. ØK samme dag)

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at mødekalender 2018 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget gives en overordnet introduktion til udvalgsområdet, jf. Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune.

  Der orienteres bl.a. om:

  • Kerneopgaver og fagområder
  • Sund Opvækst
  • Økonomi

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2018

  Taget til efterretning.

  Introduktion til Skole og Undervisningsområdet sker på næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2018

  -