Beslutningsprotokol

tirsdag den 28. april 2020 kl. 15:30

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.50
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-04-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-04-2020

  • Henvendelse fra bestyrelsen på Kongehøjskolen
  • Henvendelse fra Mads Lund (DLF)
  • Henvendelse fra Hellevad Børneunivers
  • Henvendelse fra Løjt Børnehus
  • Henvendelse fra Lyreskovskolen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10644, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er i marts 2020 truffet to formandsbeslutninger

   

  • Vedr. lukning og nødpasning
  • Vedr. dispensation for indmeldelsesdato - dagtilbud

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-04-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10644, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Cheferne orienterer om status på de forskellige fagområder

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-04-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: ABJOH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 28-04-2020

  -