Beslutningsprotokol

mandag den 19. marts 2012 kl. 15:45

Mødested: Højskolen Østersøen, Flensborgvej 48-50, Aabenraa
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Povl Kylling Petersen, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Christian Panbo, Jan Toft Jensen, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Ejler Schütt, Gert Larsen, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Signe Bekker
Bemærkninger: Der var afbud fra Ejler Schütt og Mette Hørlück.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/12943, Sagsinitialer: eka

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den officielle åbning af motorvejen til Sønderborg den 31. marts 2012, foreslås det at Aabenraa Kommune bruger interessen for området til at få rettet fokus på de kommunale erhvervsarealer i Kliplev. Kommunen har ikke solgt et erhvervsareal i Kliplev erhvervsområde siden 2008. Priserne i området har været de samme siden 2008 – på enkelte arealer er priserne endog sat op - hvilket ikke afspejler den i samfundet generelle økonomiske situation/tendens.

  Det foreslås derfor, at alle de kommunale erhvervsgrunde i Kliplev udbydes til salg til en minimumspris på 75 kr./m2 + moms i 2012. Det være sig både de eksisterende erhvervsarealer samt arealerne i det nye lokalplanområde.

  De bestående erhvervsarealer udgør ca. 17,5 ha og er indtegnet med blåt på vedhæftede kort. De er i dag sat til salg til priser fra 65kr./m2 til 125 kr./m2 + moms.

  Det nye erhvervsområde er beliggende nord for Bjerndrupvej og omfattet af Lokalplanforslag nr. 55 – Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev.

  1. etape af det nye erhvervsområde er på ca. 20 ha og foreslås også udbudt til salg til en minimumspris på 75 kr./m2 + moms. 1. etape er indtegnet med rødt på vedhæftede kort.

  En forudsætning for køb af et af de udbudte erhvervsarealer til en minimumspris på 75 kr./m2 + moms er at køber ved købet fremlægger et skitseprojekt og tidsplan mv. for projektet. Det er endvidere en forudsætning at køber søger om byggetilladelse senest den 31.12.2012 samt at køber igangsætter byggeriet på grunden senest den 31.12.2013.

  Såfremt køber ikke overholder fristerne for henholdsvis byggetilladelse og byggepligt, kan Aabenraa kræve grunden tilbageskødet til samme pris, med fradrag af depositum på 5 % og uden godtgørelse eller erstatning af nogen art. Køber afholder samtlige udgifter ved tilbageskødningen, herunder retsafgifterne. Jf. Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser for erhvervsarealer.

  Lovgrundlag

  Bkg. nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Planmæssige forhold

  Erhvervsarealerne er beliggende i et område hvor

  Lokalplan nr. 14-08, Lokalplan nr. 14-14 og forslag til lokalplan nr. 55 – Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev-, er gældende.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller

  at erhvervsarealerne ved Kliplev udbydes offentligt til salg til en minimumspris på 75 kr./m2 + moms

  at køber ved afgivelse af købstilbud, foruden Aabenraa Kommunes generelle salgsbetingelser, skal opfylde nedenstående betingelser

  - køber skal søge om byggetilladelse senest den 31.12.2012

  - køber skal igangsætte byggeriet på grunden senest den 31.12.2013

  - køber ved købet fremlægger et skitseprojekt og tidsplan mv. for projektet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2012

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

  Beslutning Byrådet den 19-03-2012

  Godkendt.

  Afbud: Ejler Schütt og Mette Hørlück.