Beslutningsprotokol

onsdag den 27. juni 2012 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Susanne Beier, Povl Kylling Petersen, Hans Henrik Philippsen, Svend Hansen Tarp, Gert Larsen, Helga Nørgaard, Tim Wulff, Karsten Meyer Olesen, Thomas Andresen, Poul Solberg Hansen, Hans Philip Tietje, Christian Panbo, Kirsten N. Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Karina T. Rogat, Jan Toft Jensen, Philip Tietje, Signe Bekker, Mette-Sophie Thomsen, Jørgen Witte, Bent Sørensen, Else Gehrke Hansen, Ejler Schütt, Folke G. Kryger, Erwin Andresen, Frede Rahr Petersen, Kurt Andresen, Gert Nordklitgaard, Jan Riber Jakobsen, Jørn Ulrik Larsen
Bemærkninger: Der er afbud fra Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/6473, Sagsinitialer: uro

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2012 afsat 0,8 mio. kr. til renovering af kunststofbelægninger på henholdsvis Aabenraa Stadion og Fladhøj Idrætscenter.

  Forvaltningen har fået udarbejdet en vurdering af kunststofbelægningen på begge anlæg.

  Vurderingen indeholder desuden et tilbud på anlægsarbejdet, som vil blive suppleret med et kontroltilbud.

  I 2009 blev revnedannelser på kunststofbelægningen på Fladhøj Idrætsanlæg udbedret for ca. 0,1 mio. kr. Udbedringen fra 2009 bevirkede, at der alene er behov for mindre renoveringsarbejder, for at belægningen fremstår intakt på dette anlæg.

  Det er entreprenørens opfattelse, at såfremt de nødvendige udbedringer på idrætsanlægget på Fladhøj udføres, har topbelægningen en fornyet levetid på omkring 6 år.

  Topbelægning på Aabenraa Stadion er i udpræget grad nedslidt, og det er nødvendigt, at der udføres en ny struktursprøjtning på anlægget.

  Det anbefales, at renoveringen af topbelægningen på Aabenraa Stadion iværksættes nu, såfremt en større og langt mere økonomisk krævende renovering skal undgås.

  Af hensyn til atletikstævner på Aabenraa Stadion anbefales, at anlægsarbejdet iværksættes primo juni måned 2012.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2012 afsat 1 mio. kr. til renovering af kunststofbelægninger på atletik stadions.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 19. december 2011, at omprioritere 0,2 mio. kr. fra Kunststofbelægninger på Atletik Stadions til udbygning af Kunstmuseet Brundlund Slot. Der resterer således et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr.

  Det forventes, at renoveringen af kunststofbelægningerne på Aabenraa Stadion og Fladhøj Idrætsanlæg kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur og Borgerservice indstiller,

  at der gives en anlægsrammebevilling på 0,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2012,

  at der indhentes 2 tilbud på renovering af kunststofbanerne, og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte anlægsarbejdet indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. og efter kriteriet ”laveste pris”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 16-04-2012

  1.at anbefales godkendt.

  2. og 3. at godkendt som indstillet.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2012

  Godkendt.

  Afbud: Susanne Beier (V), Karsten Meyer Olesen (A) og Jørn Ulrik Larsen (F).