Tillægsdagsorden

onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten N. Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36465, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jørn Ulrik Larsen (F) har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 den 11. oktober 2013 fremsendt følgende beslutningsforslag:

  Aabenraa Byråd pålægger hermed forvaltningen sammen med de faglige organisationer at undersøge mulighederne for en lokalaftale på lærerområdet herunder lærernes arbejdstid 

  Begrundelse.

  KL´s stejle holdning, der førte til lockouten, har naturligvis sat sine psykiske spor, idet lærerne blev tromlet ned. Forslaget skal ses som et forsøg på at rette op på skaden. 

  På nuværende tidspunkt har Aabenraa Kommune en god aftale med Danmarks Lærerforening, en aftale som SF ønsker ført videre under den nye folkeskolelov, naturligvis under hensyn til lovens bestemmelser.