Beslutningsprotokol

onsdag den 4. december 2013 kl. 16:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Tove Larsen, Povl Kylling Petersen, Svend Hansen Tarp, Helga Nørgaard, Karsten Meyer Olesen, Poul Solberg Hansen, Christian Panbo, Dorte Ballhorn Soll, Jan Toft Jensen, Signe Bekker, Jørgen Witte, Else Gehrke Hansen, Folke G. Kryger, Frede Rahr Petersen, Gert Nordklitgaard, Jørn Ulrik Larsen, Susanne Beier, Hans Henrik Philippsen, Gert Larsen, Tim Wulff, Thomas Andresen, Hans Philip Tietje, Kirsten Nørgård Christensen, Karina T. Rogat, Philip Tietje, Mette Hørlück, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Erwin Andresen, Kurt Andresen, Jan Riber Jakobsen
Bemærkninger: Afbud: Jan Toft Jensen, Gert Larsen, Kirsten N. Christensen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28289, Sagsinitialer: kmst

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte 27. november 2013 at oversende forslag om ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune til 2. behandling.

  Forslaget om ny styrelsesvedtægt skyldes den nye udvalgsstruktur fra 1. januar 2014.

  Denne dagsorden er udsendt inden udløbet af fristen for at indsende forslag til ændring af den nye styrelsesvedtægt. De ændringer som Byrådssekretariatet modtager inden udløbet af fristen vil  fremgå af e-dagsordenssystemet tirsdag.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at forslag til ny styrelsesvedtægt gældende  fra 1. januar 2014 godkendes.

  Beslutning Byrådet den 04-12-2013

  Godkendt inkl. de foreslåede ændringer af 2. december 2013.