Beslutningsprotokol

fredag den 5. december 2014 kl. 08:00

Mødested: Lokale 120, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kaare Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Soll, Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8465, Sagsinitialer: MPJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har hidtil indgået en årlig resultatkontrakt med Turistforeningen Aabenraa og Grænselandet. Turistforeningen har været Aabenraa Kommunes operatør i turismesamarbejdet.

  Siden efteråret 2012 har de fire sønderjyske kommuner været med i et destinationsudviklingsprojekt indenfor turismen, der har til formål at få udviklet og markedsført Sønderjylland i fællesskab og som samlet destination. Projektet ophører med udgangen af 2014 men forventes at blive videreført når ”Destinationsudvikling Sønderjylland” bliver stiftet i starten af 2015.

  På Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 11. september 2014 blev det besluttet at støtte en Destination Management Organisation (Destinationsudvikling Sønderjylland), hvilket betyder, at de opgaver turistforeningen har løst for Aabenraa Kommune fremadrettet bliver varetaget af ”Destinationsudvikling Sønderjylland”.  For at sikre en smidig overdragelse af opgaver, turismeprodukter, hjemmeside og viden til ”Destinationsudvikling Sønderjylland” foreslås det at forlænge kontrakten med turistforeningen i et halvt år således at opgaver og produkter kan videregives til ”Destinationen”, at turistforeningen kan overholde sine medarbejderforpligtelser og opsige kontrakter.

  Resultatkontrakten er vedlagt som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  For første halvår 2015 er der afsat 0,800 mio. kr. til resultatkontrakten med Turistforeningen.

  Høring/udtalelse

  Turistchefen har bidraget med udkast til indhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at resultatkontrakt  med Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet godkendes.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 27-11-2014

  For stemte: og Erwin Andresen (S), Philip Tietje (V), Martin Ugilt Thomsen(V), Jens Nicolai Wistoft (V) og Rasmus Lyngbak Bøgen(V).

  Imod stemte: Helga Nørgaard (A), Erik Uldall Hansen (A)

  Herefter begærede Erik Uldall Hansen sagen i Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 05-12-2014

  Ændringsforslag – (A):

  Socialdemokratiet stiller forslag om, at der indgås en 1-årig resultatkontrakt mellem Aabenraa Kommune og Turistforeningen Aabenraa og Grænselandet, finansieret af rammen til erhverv og turisme.

  Begrundelsen er, at der skal være tid til at planlægge den fremtidige turismeservice samt at få tænkt de to indsatser sammen og få tilpasset driften.

  10 stemte for – (Ø, F, A).

  20 stemte imod – (S, O, V).

  1 undlod at stemme – (C).

  Ændringsforslag (C):

  Konservative stiller forslag om, at kontrakten forlænges til 1. oktober 2015.

  11 stemte for – (C, Ø, F, A).

  20 stemte imod (S, O, V).

  Ændringsforslag (V):

  Venstre anbefaler forvaltningens indstilling om, at resultatkontrakten godkendes, med den ændring i kontraktens pkt. 6, at de tre rater udbetales uden vurdering af kontraktens opfyldelse.

  20 stemte for – (S, O, V).

  1 stemte imod – (Ø).

  10 undlod at stemme (C, F, A).