Beslutningsprotokol

onsdag den 6. december 2017 kl. 16:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen
Bemærkninger: Karsten Meyer Olesen var indkaldt som stedfortræder for Christian Panbo og Jens Bundgaard Nielsen var indkaldt som stedfortræder for Gert Nordklitgaard.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10519, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte 29. november 2017 at oversende forslag om ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune til 2. behandling.

  Der er indkommet i alt 8 ændringsforslag til styrelsesvedtægten fra Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

  Ændringsforslagene kan ses i vedhæftede bilag, hvor også forvaltningens bemærkninger til de enkelte ændringsforslag fremgår.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der tages stilling til de enkelte ændringsforslag  nr. 1-8, og

  at styrelsesvedtægten konsekvensrettes og  godkendes med de godkendte ændringsforslag med virkning fra 1. januar 2018.

  Beslutning Byrådet den 06-12-2017

  1. at ændringsforslag 1, 2, og 3 godkendt, 4, 5a, 5b, 6 og 7 udgik. 8 ikke godkendt, idet 1 stemte for (Ø) og 30 stemte imod.
  2. at godkendt.