Beslutningsprotokol

onsdag den 31. januar 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed Metze, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Jens Bundgaard Nielsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Erik Uldall Hansen, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1127, Sagsinitialer: mhpo

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34027, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling) samt opgørelsen af valget.

  Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 af byrådets medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at der vælges 7 medlemmer til valgbestyrelsen – heriblandt borgmesteren - ved kommunale valg samt 7 personlige stedfortrædere, og
  at Byrådet vælger en næstformand for valgbestyrelsen blandt de øvrige 6 medlemmer af valgbestyrelsen.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen (Philip Tietje)

  Kirsten Nørgaard Christensen (Bent Sørensen)

  Ejler Schütt (næstformand) (Arne Leyh Petersen)

  Erwin Andresen (Kurt Andresen)

  Egon Madsen (Karsten Meyer Olesen)

  Povl Kylling Petersen (Erik Uldall Hansen)

  Dorrit Knudsen (Jonas Haase)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34031, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

  Der skal vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds. Aabenraa Kommune alene udgør en opstillingskreds. Til valgbestyrelsen for en opstillingskreds, der kun består af én kommune, skal der vælges 5 medlemmer.

  Valgbestyrelsens medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer ved forholdstalsvalg. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen og udgør dermed det ene af de medlemmer, der skal vælges til valgbestyrelsen.

  Den gruppe i byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder, der også skal være byrådsmedlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at der vælges 5 medlemmer – heriblandt borgmesteren - som valgbestyrelse til Folketingsvalg, Europa-parlamentsvalg og folkeafstemninger samt tilsvarende antal stedfortrædere.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen (Lars Kristensen)

  Kirsten Nørgaard Christensen (Bent Sørensen)

  Ejler Schütt (Arne Leyh Petersen)

  Egon Madsen (Karsten Meyer Olesen)

  Povl Kylling Petersen (Erik Uldall Hansen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31918, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg blev etableret i 2006, og har som formål at drøfte sager af fælles interesse. Koordinationsudvalget tager udgangspunkt i den sønderjyske sammenhængskraft og det historiske interessefællesskab.

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg består af to repræsentanter fra hver af de fire kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

  Borgmestrene er selvskrevne til at sidde i udvalget. Derudover skal hver kommune udpege yderligere ét byrådsmedlem.

  Der afholdes fire årlige møder.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 2 byrådsmedlemmer – heriblandt borgmesteren - til Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen og Karsten Meyer Olesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31923, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  I 2009 indgik Aabenraa og Sønderborg Kommuner og Flensborg by et samarbejde, kaldet Grænsetrekanten.

  Formålet med samarbejdet er at styrke regionen og løse de opgaver i fællesskab, hvor et grænseoverskridende samarbejde giver god mening.

  De samarbejdsemner der p.t. arbejdes med er erhverv, klima, turisme og delvis infrastruktur.

  Der afholdes to møder om året.

  Sammensætning:

  Hver kommune skal udpege tre byrådsmedlemmer samt borgmesteren. Det tilstræbes, at der udpeges minimum én repræsentant for mindretallet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 4 byrådsmedlemmer – heriblandt borgmesteren - til den politiske styregruppe for Grænsetrekanten.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen, Philip Tietje, Kim Brandt og Erwin Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32955, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Udviklingsråd Sønderjylland (URS) har til formål i et samarbejde mellem offentlige og private partnere at skabe en dynamisk udvikling, således at

  • Sønderjylland er et attraktivt sted at bo, arbejde og uddanne sig.
  • Sønderjylland er et attraktivt sted at drive virksomhed, hvor der er fokus på at skabe sunde og udviklende arbejdspladser.

  URS består af 26 medlemmer, der udpeges af følgende parter: Kommuner, erhverv, erhvervsforeninger, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner.

  Der udpeges én repræsentant fra hver af de fire sønderjyske kommuner. Det er normalt kommunens borgmester, der udpeges.

  URS ledes af et formandskab bestående af en formand og en næstformand. Formanden udpeges af og blandt repræsentanterne fra private virksomheder. Næstformanden udpeges af og blandt kommunernes repræsentanter.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til Udviklingsråd Sønderjylland.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev: Thomas Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32957, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Region Sønderjylland-Schleswig er et forum for grænseoverskridende samarbejde. I samarbejdet indgår Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Region Syddanmark, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Kommune skal udpege ét medlem og én suppleant til bestyrelsen. Kommunens borgmester har indtil nu været udpeget som medlem, med et byrådsmedlem som suppleant.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at der udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen (Kim Brandt).

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32958, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig varetager opgaver indenfor kultur, skole, sprog, ungdom og sport.

  Aabenraa Kommune skal udpege to medlemmer til udvalget. Den ene skal være formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. Den anden skal være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Desuden skal der udpeges en fælles suppleant for de to medlemmer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget udpeges som medlem af Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig,
  at et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget udpeges som medlem af Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig, og
  at der udpeges en fælles suppleant til Kulturudvalget for Region Sønderjylland-Schleswig.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Lars Kristensen

  Christian Panbo

  Signe Bekker Dhiman (Fællessuppleant)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2780, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget for Region Sønderjylland – Schleswig varetager opgaverne inden for grænseoverskridende arbejdsmarkedsspørgsmål, arbejdskraftens frie mobilitet, samarbejde på arbejdsmarkedsområdet og mobilitetsbarrierer.

  Udvalget påhviler især følgende opgaver:

  • Gensidig udveksling af information vedrørende relevant udvikling på arbejdsmarkedsområdet;
  • Diskussion og stillingtagen til arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger af grænseoverskridende relevans;
  • Drøftelse af initiativer til fremme af arbejdsmarkedet på tværs af grænsen;
  • Regelmæssig faglig sparring med bestyrelsens formandskab.

  Byrådet skal udpege et byrådsmedlem og en suppleant til Arbejdsmarkedsudvalget for Region Sønderjylland – Schleswig. Jf. aftalegrundlaget er det Arbejdsmarkedsudvalgets formand, der er politisk repræsentant.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at arbejdsmarkedsudvalgets formand udpeges til udvalget, og

  at der vælges en suppleant.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Ejler Schütt (Kim Brandt).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2782, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Udvalg for grænseregional udvikling, Region Sønderjylland-Schleswig løser opgaver indenfor udvikling i det grænsenære område, – her defineret som Region Sønderjylland-Schleswigs geografiske område.

  Udvalg har følgende opgaver:

  • Gensidig informationsudveksling omkring relevante emner
  • Diskussioner og stillingtagen til relevante problemstillinger i den grænseregionale udvikling
  • Identificering og bearbejdelse af relevante initiativer og projekter
  • Regelmæssig faglig udveksling med bestyrelsen

  Aabenraa Kommune skal udpege et byrådsmedlem og en suppleant til udvalget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at byrådet udpeger en politisk repræsentant og stedfortræder til det Grænsenære Udviklingsudvalg.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Philip Tietje (Eivind Underbjerg Hansen).

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39982, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  GroNet er en forening bestående af private virksomheder og Tønder, Sønderborg og Aabenraa Kommuner.

  Foreningens formål er at medvirke til at øge regionens bæredygtighed og vækst ved at sætte fokus på miljø, arbejdsmiljø, ledelse og social ansvarlighed som vigtige konkurrenceparametre.

  Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen, fortrinsvis borgmester eller udvalgsformand.

  Foreningen har både fokus på miljø og på vækst/erhverv. Økonomisk hører foreningen under Teknik- og Miljøudvalget, og det har tidligere været formanden for Teknik- og Miljøudvalget, der har været udpeget. Men formanden for Vækstudvalget for Land og By eller formanden for Økonomiudvalget kunne også være relevante medlemmer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til bestyrelsen for groNet.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32959, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S formål er at varetage opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald. Selskabet ejes af 14 kommuner og ligger i Fredericia Kommune.

  Hver kommune skal udpege en repræsentant og en suppleant til repræsentantskabet. Der skal udpeges byrådsmedlemmer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at der udpeges en repræsentant og en suppleant til repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark I/S blandt byrådets medlemmer.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Bent Sørensen (Arne Leyh Petersen).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2062, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  KL og Miljøministeriet indgik i 2009 en aftale om styringsmodeller for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen.

  Kommuner, som indgår i et vandopland, nedsætter en vandoplandsstyregruppe med repræsentanter fra alle kommunerne. Styregruppen skal identificere mulige og sandsynlige projekter i vandoplandet samt godkende disse.

  Aabenraa Kommune deltager i to politiske vandoplandsstyregrupper:

  • VOS-gruppen for Lillebælt Jylland
  • VOS-gruppen for Vidå-Kruså opland

  Der skal udpeges et byrådsmedlem til vandoplandsstyregrupperne. Tidligere har formanden for Teknik- og Miljøudvalget været udpeget.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at der udpeges et byrådsmedlem til vandoplandsstyregrupperne.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40463, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Kommissionens opgave er at behandle og afgøre sager vedr. vandløb og søer, der danner grænsen mellem Danmark og Tyskland. Kommissionen vælges for seks år ad gangen.

  Kommissionen ledes af et af den danske regering udpeget kommissionsmedlem og et af den tyske regering udpeget kommissionsmedlem, som hver fungerer i tre år som formand. På nuværende tidspunkt er formanden danske Nils-Jørgen Kaj Petersen. De næste tre år er det tyske Rolf-Oliver Schwemer.

  Der skal udpeges et medlem og en suppleant til kommissionen. Medlemmerne skal være neutrale og have et vist kendskab til sammenhænge i vandforvaltningen. Men medlemmerne skal ikke til daglig beskæftige sig med opgaver vedrørende grænsevandløb.

  Byrådet traf på sit møde 31. maj 2017 beslutning om fremover at udpege et byrådsmedlem som repræsentant til den dansk-tyske Grænsevandløbskommission af hensyn til politisk interessevaretagelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til Den Dansk/Tyske Grænsevandløbskommission.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40457, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Formålet med brugerrådet er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovens drift og brug.

  Der skal udpeges en politisk og en administrativ repræsentant til brugerrådet. Alle medlemmer af brugerrådet skal have lokal tilknytning.

  Tine Fricke, teamleder ved KME’s Team Natur & GIS, har udtrykt ønske om at fortsætte som administrativ repræsentant.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges en politisk repræsentant blandt byrådsmedlemmerne, og

  at Tine Fricke udpeges som administrativ repræsentant.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34040, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Business Aabenraa S/I (oprindeligt Erhvervenes Hus Aabenraa) er en selvejende institution, stiftet af Lundtoft Erhvervsforening, Padborg Udviklingscenter, Rødekro Erhvervsråd, Tinglevegnens Erhvervsråd og Aabenraa Erhvervsforening. Disse fusionerede i 2011 til Aabenraa Erhvervsforening.

  Formålet med Business Aabenraa er at varetage den samlede erhvervsfremmeindsats og fokusere på dels de oplagte erhvervsmæssige styrkepositioner, dels på værdiskabende tiltag, der styrker Aabenraa Kommunes konkurrenceevne i forhold til jobskabelse og bosætning i bred forstand.

  Business Aabenraa ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Fra Aabenraa Byråd udpeges 3 medlemmer, hvoraf den ene er borgmesteren. Fra Aabenraas Erhvervsforening udpeges ligeledes 3 medlemmer. Bestyrelsen supplerer sig med yderligere 3 medlemmer, som sikrer, at indsatsområderne så vidt muligt er præsenteret gennem aktører fra områderne.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 3 medlemmer – herunder borgmesteren – blandt byrådsmedlemmerne til bestyrelsen for Business Aabenraa.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen, Erwin Andresen og Karsten Meyer Olesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39964, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Folkehjem ledes af en bestyrelse på syv. Bestyrelsen sammensættes således:

  • Formanden for Sprogforeningen
  • Formanden for Sønderjysk Skoleforening
  • Borgmesteren i Aabenraa Kommune
  • 2 medlemmer udpeget af Aabenraa Byråd uden for Byrådets midte
  • 1 medlem udpeget af Business Aabenraa Kommune
  • 1 medlem udpeget af Sprogforeningen

  Borgmesteren i Aabenraa Kommune er født formand for bestyrelsen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 2 medlemmer uden for Byrådets midte til bestyrelsen for den selvejende institution Folkehjem.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Kaj Dam Rasmussen og Theis Kylling Hommeltoft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38823, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Fondens formål er at stille Sønderjyllandshallen til rådighed for arrangører af teater, opera, ballet, kongresser, koncerter, mødevirksomhed, udstillinger m.v.

  Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 -7 medlemmer fra følgende steder:

  1. Sønderjyllands Symfoniorkester

  2. Aabenraa Kommune

  3. Teaterforeningen Folkeligt Samfund

  4. Handelsstandsforeningen

  5. Reserveret et arrangement selskab

  6. Kultursamvirket

  Byrådet skal udpege 1 medlem. Der må gerne udpeges en person, der ikke er byrådsmedlem.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Fonden Sønderjyllandshallen.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38780, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Museum Sønderjylland dækker kommunerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder og har til formål at virke for indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for natur-, kultur- og kunsthistorie i overensstemmelse med museets geografiske og faglige ansvarsområde.

  Museets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer, der udpeges således:

  • 1 medlem udpeget af Haderslev Kommune blandt byrådets medlemmer
  • 1 medlem udpeget af Sønderborg Kommune blandt byrådets medlemmer
  • 1 medlem udpeget af Tønder Kommune blandt byrådets medlemmer
  • 1 medlem udpeget af Aabenraa Kommune blandt byrådets medlemmer
  • 1 medlem med indsigt i statsanerkendte museer og museumsdrift (valg udenfor regionen)
  • 1 medlem med indsigt i turisme, oplevelsesøkonomi eller kommunikation
  • 1 medlem med indsigt i forskning
  • 1 medlem med bred indsigt i Sønderjyllands udvikling
  • 1 medlem udpeget af museets medarbejdere

  Der skal udpeges personlige suppleanter for byrådsmedlemmerne.

  Bestyrelsens kommunalt udpegede medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Perioden løber fra d. 1. februar i året efter afholdelsen af kommunale valg. Genudpegning kan finde sted for yderligere én valgperiode.

  Museet indstiller til kommunerne, at det så vidt muligt er kulturudvalgsformænd, der udpeges til bestyrelsen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Museum Sønderjylland.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Lars Kristensen (Christian Panbo).

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38718, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Den selvejende Institution Frøslevlejren har som formål at drive lejren, danne ansvarlig ramme om de aktiviteter, som institutionens bestyrelse beslutter skal være i lejren, og at bevare Frøslevlejren som et historisk mindesmærke fra 2. verdenskrig.

  Institutionen ledes af en bestyrelse på højst 5 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer. Der vælges suppleanter for samtlige medlemmer.

  Valgene gælder normalt for 4 år og følger den kommunale funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.

  Til at deltage i bestyrelsens møder - uden stemmeret - kan bestyrelsen udpege observatører blandt lejrens brugere og andre interesserede.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at Byrådet vælger 5 byrådsmedlemmer og 5 personlige suppleanter til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Frøslevlejren.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen (Kirsten Nørgaard Christensen)

  Jette Julius Kristiansen (Ida Smed Metze)

  Jan Riber Jakobsen (Rasmus Elkjær Larsen)

  Christian Panbo (Signe Bekker Dhiman)

  Michael Christensen (Jonas Haase)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34238, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Lokale aktionsgrupper (LAG) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Aabenraa Byråd skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for LAG Aabenraa. Lokale aktionsgrupper er etableret med henblik på at administrere dele af landdistriktsprogrammet og er organiseret som foreninger, der – i samspil med lokale borgere og foreninger – skal skabe økonomisk udvikling og attraktive levevilkår i landdistrikter og fiskeriområder.

  Tilskudsmidler tilgår aktionsgrupperne fra statslige puljer og fra EU.

  Der er udpeget lokale aktionsgrupper i områder af Danmark, der betegnes som land- eller yderområder.

  Medlemmer – der udpeges af Byrådet – behøver ikke at være medlemmer af Byrådet.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at Byrådet udpeger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for LAG Aabenraa.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Søren Frederiksen (Ditte Vennits Nielsen).

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38338, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsskolen Syd er en selvejende institution. Skolens formål er at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.

  Skolen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer med stemmeret. Bestyrelsen sammensættes således:

  • 1 medlem udpeget af Aabenraa Byråd, blandt byrådets medlemmer,
  • 1 repræsentant fra de faglige organisationer udpeget af de sønderjyske FOA-afdelinger,
  • 1 repræsentant med kendskab til social- sundhedsområder udpeget af Region Syddanmark,
  • 2 medlemmer med kendskab til uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse og økonomi udpeges af bestyrelsen,
  • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt elever, og
  • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

  Ebbe Lilliendal har tidligere været udpeget som kommunens repræsentant og er p.t. formand for bestyrelsen. Ebbe Lilliendal ønsker at fortsætte.

  Den nye bestyrelse tiltræder pr. 1. maj 2018.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Ebbe Lilliendal.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38360, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Statsskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aabenraa Kommune.

  Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret, herunder 1 medlem, der skal udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

  KKR Syddanmark har imidlertid meddelt, at udpegning til VUC, HF, gymnasium og andre uddannelsesinstitutioner skal foretages med udgangspunkt i den pågældende institutions beliggenhedskommune.

  Funktionsperioden er 4 år løbende fra 1. maj efter valg til kommunalbestyrelsen har fundet sted.

  Bestyrelsen sammensættes således:

  • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, jf. ovenfor
  • 1 medlem udpeges af Skolelederne Sønderjylland
  • 1 medlem udpeges af Syddansk Universitet
  • 1 medlem udpeges af Erhvervenes Hus, Aabenraa
  • 1 medlem udpeges af Region Syddanmark
  • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen
  • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Aabenraa Statsskole.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Ejler Schütt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38788, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 31. maj 2017 at ophøre med at udpege byrådsmedlemmer til blandt andet Produktionshøjskolen Merittens bestyrelse fra den kommende valgperiode. Baggrunden herfor var blandt andet et ønske om at reducere arbejdsbyrden for byrådsmedlemmer og undgå inhabilitet. Aabenraa Kommune har derfor bedt Produktionshøjskolen Meritten om at gennemføre vedtægtsændringer.

  Produktionshøjskolen Meritten har den 30. oktober 2017 ansøgt om dispensation for vedtægtsændringer. De ønsker fortsat udpeget tre byrådsmedlemmer. Ansøgningen er vedhæftet som bilag. Samtidig med dispensationen ansøgte Meritten om et ekstraordinært driftstilskud. Det blev aftalt med Merittens formandskab, at dette spørgsmål skulle afklares før stillingtagen til bestyrelses-spørgsmålet.

  Etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU) med virkning fra 1. august 2019 betyder, at produktionsskolen nedlægges, og der etableres nye FGU institutioner, hvor produktionsskolens aktiviteter anses for at kunne indgå. For at understøtte denne proces for produktionsskolen, kan det være hensigtsmæssigt at bevare medlemmer i bestyrelsen, indtil de nye institutioner er etableret.

  Produktionshøjskolen Merittens bestyrelse består på nuværende tidspunkt af 7 medlemmer og sammensættes således:

  • 3 medlemmer udpeges af det siddende Byråd. Medlemmerne vælges fra det udvalg, som Produktionshøjskolen Meritten hører ind under.
  • 1 medlem udpeges af LO i lokalområdet.
  • 1 medlem udpeges af DI i lokalområdet.
  • 1 medlem udpeges af Aabenraa Erhvervsforening.
  • 1 medlem udpeges af skolens ansatte.

  Forvaltningen anbefaler, at Aabenraa Kommune udpeger medlemmer til Merittens bestyrelse med henblik på at sikre en så hensigtsmæssig overgang til FGU som muligt.

  Forvaltningen ser to modeller for at tilgodese dette ønske. Model 1, hvor der udpeges 1-3 politikere, f.eks. med afsæt i Arbejdsmarkedsudvalget, KKR eller i Børne- og Uddannelsesudvalget. For denne model taler, at etableringen af de nye FGU’er i forvejen er en politisk præget proces. Imod taler hensynet til byrådsmedlemmernes arbejdsbyrde og habilitet. Alternativt Model 2, hvor der udpeges to administrative medarbejdere, fra hhv. jobcentret og Børn- og Skoleforvaltningen.

  Forvaltningen kan ikke anbefale en kombination af disse to modeller.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at ansøgningen imødekommes i forhold til, at der udpeges medlemmer til bestyrelsen for produktionshøjskolen Meritten,

  at det er model 1 eller 2 der vælges,

  at såfremt model 1 vælges, at det så besluttes, hvor mange der udpeges, og

  at der udpeges konkrete personer med afsæt i ovenstående.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Anbefales godkendt med udgangspunkt i model 1 med udpegning af 2 politikere.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Ejler Schütt og Povl Kylling Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38700, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Fjordskolen er Aabenraa kommunes skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning.

  Der skal udpeges et byrådsmedlem til skolebestyrelsen for Fjordskolen. Byrådsmedlemmet skal sidde i Børne- og Uddannelsesudvalget. Byrådsmedlemmet skal deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

  Bestyrelsen er en af dem, hvor byrådet på sit møde 31. maj 2017 besluttede at ophøre udpegning af byrådsmedlemmer. Det blev dog besluttet, at der fortsat skal sidde et byrådsmedlem i bestyrelsen frem til afslutning af flytning af Fjordskolen.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at der udpeges et byrådsmedlem med sæde i Børne- og Uddannelsesudvalget til bestyrelsen for Fjordskolen indtil Fjordskolen er flyttet, herefter bortfalder udpegningen.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Rasmus Elkjær Larsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2893, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  4. maj Kollegiet er en selvejende institution.

  Bestyrelsen for 4. Maj Kollegiet har ændret sine vedtægter. De ændrede vedtægter er vedlagt, og det fremgår af de gule markeringer, hvad der er ændret i forhold til tidligere.

  Ændringerne er en fravigelse af normalvedtægten for en ungdomsbolig med baggrund i den særregel, som 4. Maj Kollegierne har fået via Lov nr. 402 af 28/4-2014, § 67 b.

  Ændringen har bl.a. den betydning, at Byrådet kun skal udpege 1 medlem til bestyrelsen frem for hidtil 2.

  Kollegiets formål er på ejendommen matr. nr. 2610 at etablere og drive et kollegium for unge under uddannelse.

  Kollegiet ledes af en bestyrelse, der er sammensat således:

  · 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen

  · 2 medlemmer udpeget af kollegianerrådet

  · 2 medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionerne

  Medlemmet, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlem af Byrådet. Forvaltningen forslår udpegning af en administrativ medarbejder fra Staben.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at vedtægterne godkendes, og

  at der udpeges en medarbejder fra Staben.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Anne Lillholdt Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2916, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Klinkbjerg, Søndergade, Nybro Kollegiet er en selvejende ungdomsboliginstitution, som i efteråret 2012 er dannet ved en sammenlægning af Klinkbjerg Kollegiet med Søndergade/Nybro Kollegiet.

  Institutionen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere selvejende almene ungdomsboliger i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

  Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af tre medlemmer:

  • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
  • 1 medlem valgt af beboerne på et ordinært afdelingsmøde
  • 1 medlem valgt af ledelsen for de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i boligerne.

  Medlemmer, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlemmer af Byrådet. Forvaltningen anbefaler at udpege et medlem fra Vækstudvalget for Land og By for at have et strategisk fokus på kollegiets drift.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et medlem fra Vækstudvalget for Land og By.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Erik Uldall Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2878, Sagsinitialer: hlp

  Sagsfremstilling

  Aabenraa-Kollegiet er en selvejende ungdomsboliginstitution.

  Kollegiets formål er at etablere og drive en institution for unge under uddannelse og andre unge med et særligt behov derfor, efter de regler, der gælder for selvejende ungdomsboliginstitutioner med offentlig støtte.

  Institutionen ledes af en bestyrelse, der er sammensat således:

  · 2 medlemmer udpeget af byrådet

  · 2 medlemmer indstillet af uddannelsesinstitutionernes ledelse

  · 2 medlemmer indstillet af beboerne på et beboermøde

  Medlemmer, der udpeges af Byrådet, behøver ikke at være medlemmer af Byrådet. Forvaltningen forslår, at der udpeges en medarbejder fra Staben samt et medlem fra Vækstudvalget for Land og By for at have et strategisk fokus på kollegiets drift.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeget et medlem fra Vækstudvalget for Land og By, og

  at der udpeges en medarbejder fra Staben.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Egon Madsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40084, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  ”Fonden til bevarelse af Postmestergården” har som formål at sikre offentlighedens adgang til den fredede have beliggende Søndergade 20, Aabenraa. Fonden har ansvar for havens vedligeholdelse.

  Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Borgmesteren er født formand for bestyrelsen. De øvrige 4 medlemmer udpeges af Aabenraa Byråd. Det behøver ikke være byrådsmedlemmer.

  Fondens nuværende fundats er godkendt af Civilstyrelsen i 2004 efter at ejendommen blev solgt til et ejendomsaktieselskab, men med brugsret for fonden over ejendommens stueetage. Efterfølgende har Fonden afgivet brugsretten, og der er i dag således kun havens vedligeholdelse at varetage.

  NB: Bestyrelsen for ”Fonden til bevarelse af Postmestergården” er en af de bestyrelser, som det jf. byrådets beslutning 31. maj 2017 er besluttet at ophøre udpegning af byrådsmedlemmer til. Af hensyn til den væsentlige reducering i bestyrelsens sammensætning samt udsigt til at skulle overdrage haven til Stenbjerg Ejendomme er det vurderet, at de administrative ressourcer forbundet med ophøret, herunder civilstyrelsens godkendelse af en ny fundats, ikke står mål med formålet med ophøret.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges 5 medlemmer – heriblandt borgmesteren - til bestyrelsen for ”Fonden til bevarelse af Postmestergården”.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Thomas Andresen

  Ditte Vennits Nielsen

  Jette Julius Kristiansen

  Jette Harrild

  Frank Søgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2867, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Legatet er oprettet i 1956. Legatets formue består af beboelsesejendomme. Ejendommenes lejligheder tildeles enlige, hæderlige dansksindede kvinder eller ægtepar over 55 år som fribolig.

  Legatet bestyres af den danske sognepræst ved Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa, et dansksindet medlem af Aabenraa Byråd, samt et medlem af stifterens slægt.

  NB: Bestyrelsen hører blandt dem, som Byrådet 31. maj 2017 besluttede at ophøre med politisk at udpege byrådsmedlemmer til. I henhold til Byrådets beslutning er det dog kun i tilfælde, hvor de administrative ressourcer forbundet med gennemførelsen af ophøret står mål med formålet, at beslutningen skal eksekveres, hvilket ikke er fundet gældende i nærværende tilfælde.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at der udpeges et byrådsmedlem til legatets bestyrelse.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Dorrit Knudsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2143, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Legatet ledes af en bestyrelse på tre medlemmer:

  • Borgmesteren i Aabenraa Kommune,
  • Social- og sundhedsudvalgsformanden i Aabenraa Kommune og
  • Bestyreren for Sydbank A/S, Rødekro afdeling.

  Legatportionerne uddeles hvert år i december måned. Legatets midler anvendes til fordel for:

  1. Familier med sukkersyge børn op til 18 år

  2. Familier med gangbesværede børn op til 18 år

  3. Familier med andre sygdomsramte eller handicappede børn.

  Midlerne skal kun anvendes indenfor tidligere Rødekro Kommune.

  NB: Bestyrelsen hører blandt dem, som Byrådet 31. maj 2017 besluttede at ophøre med politisk at udpege byrådsmedlemmer til. I henhold til Byrådets beslutning er det dog kun i tilfælde, hvor de administrative ressourcer forbundet med gennemførelsen af ophøret står mål med formålet, at beslutningen skal eksekveres, hvilket ikke er fundet gældende i nærværende tilfælde jf. høringssvaret.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at borgmesteren og social- og sundhedsudvalgsformanden udpeges til legatbestyrelsen.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev: Thomas Andresen og Karsten Meyer Olesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2889, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  EUC Syd ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat således:

  • 8 medlemmer repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere
  • 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg i forening. Det udpegede medlem skal så vidt muligt være borgmester i en af de nævnte kommuner eller medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser
  • 2 medarbejderrepræsentanter (1 med og 1 uden stemmeret)
  • 2 elevrepræsentanter (1 med og 1 uden stemmeret)

  EUC Syds bestyrelse skal bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med medlemmernes erfaring og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at byrådet indstiller en kandidat til bestyrelsen for EUC Syd.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2881, Sagsinitialer: SRPO

  Sagsfremstilling

  Skatte- og Vurderingsankenævnet er et uafhængigt klageorgan, hvor borgerne kan få bedømt SKAT’s afgørelser. Nævnet dækker Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner.

  Skatteministeren udpeger medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne. Aabenraa Byråd skal indstille to kandidater og to suppleanter. Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til byrådet. Der må gerne indstilles kandidater, der ikke er byrådsmedlemmer.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
  at der indstilles to kandidater og to suppleanter til Skatte- og Vurderingsankenævnet.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Udpeget blev:

  Gunnar Petersen (Jens Wistoft)

  Torben Laursen (Jan Nielsen)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10519, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal en ny forretningsorden og regler for spørgetid behandles.

  Forretningsorden:

  Forretningsordenen skal opdateres, primært som en konsekvens af, at byrådet går over til elektronisk afstemning.

  Herudover foreslås små justeringer, så forretningsordenen følger styrelsesloven og normalforretningsordenen, herunder med tydeliggørelse i forhold til materiale der er udsendt efter deadline.

  Forslag til spørgetid:

  Forvaltningen foreslår, at reglerne for spørgetid fastholdes.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at forslag til ændring af byrådets forretningsorden oversendes til 2. behandling, og

  at reglerne for spørgetid i Aabenraa Byråd godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Udsættes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt idet 2. at er udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36721, Sagsinitialer: jfh

  Sagsfremstilling

  Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealerne og parcelhusgrunde, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

  Erhvervsarealer:

  Det foreslås, at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg til samme priser som i 2017. Se bilag – der indeholder salgspriser for erhverv 2018.

  Storparceller:

  Storparcellerne udbydes til salg til samme priser som i 2017. Se bilag – der indeholder salgspriser for storparceller 2018.

  Parcelhusgrunde:

  Parcelhusgrunde foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2017. Se bilag – der indeholder forslag til salgspriser for parcelhusgrunde 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg i 2018 til samme priser som i 2017,

  at kommunens storparceller udbydes til salg i 2018 til samme priser som i 2017, og

  at kommunens parcelhusgrunde udbydes til salg i 2018 til samme priser som i 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36791, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune overtog den 1. september 2017 ejendommen Dr. Margrethes Vej 13 efter køb.

  Ejendommen er besluttet benyttet til campusrelateret formål, og anvendelsesmulighederne er reguleret af lokalplan nr. M1. Forvaltningen arbejder derfor aktuelt med at finde funktioner, der med fordel kan placeres i ejendommen.

  Kultur, Miljø og Erhverv ønsker at påbegynde renoveringen af vinduer og døre i facaden samt opstarte tagrenoveringsarbejdet på bygningen. Tagrenoveringen udarbejdes og planlægges i etaper over budgetårene 2018 til 2021.

  For at fremtidige brugere i mindst muligt omfang vil blive berørt af særligt facade- og vinduesrenoveringsarbejde, ønsker Kommunale Ejendomme at få disse gennemført hurtigt, og helst inden bygningen tages i anvendelse med nye brugere. Der er tale om arbejder, der er uafhængige af bygningens fremtidige brug og derfor ikke påvirkes af dette hensyn.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2017-2021 afsat 13,8 mio. kr. i rådighedsbeløb i årerne 2018-2021. I
  De 3 mio. kr. ønskes frigivet til renovering af vinduer og døre på den ældre del af ejendommen fra 1968 samt opstart på en handleplan for tagrenovering.   

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til projektet ”Klargøring Dr. Margrethes Vej”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

  at rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Anbefales godkendt, idet alene de 3 mio. kr. af rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35896, Sagsinitialer: HRM

  Sagsfremstilling

  I bevillingskontrollen den 30. september 2017 blev et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. afsat til en evt. delvis nedbrydning af Uge Allégade 3-9, det tidligere Uge Asylcenter.
  I denne sag skal der derfor tages beslutning om anlægsbevillingen.

  Uge Allégade 3-9:

  I perioden 1. december 2014 og frem til slut 2017 har ejendommen været udlejet til Udlændingestyrelsen til asylcenter. Lejemålet er ophørt ved årets udgang.

  Ejendommen fremstår i dag nedslidt og har begrænset restlevetid på de væsentlige bygningselementer.

  Den tidligere skole, undervisningslokaler, værelsesfløje, køkken og administration har et samlet etageareal på 3092 m² fordelt på 7 primære bygninger (BBR) og 4 mindre sekundære bygninger (udhuse).

  Aabenraavej 106:
  Aabenraavej 106, særskilt matrikel bestående af tre sammenbyggede bygninger på i alt 746 m2 (BBR). Har tidligere været anvendt til musikefterskole, men har i en længere periode stået ubenyttet. Bygningerne bærer generelt præg af stor nedslidning.

  Grundsalgsudvalget anbefalede på møde den 20. december 2017, at Aabenraavej 106 udbydes særskilt til salg, og at Uge Allégade 5 nedrives som etape 1. Uge Allégade 3, 7 og 9 forsøges solgt under nedrivningen. Lykkes det ikke, nedrives Uge Allégade 3, 7 og 9 som etape 2.

  Nedbrydningen af Uge Allégade 3-9 forventes udbudt i hovedentreprise i begrænset licitation. Der indbydes 5 entreprenører med erfaring i nedbrydning.

  Planmæssige forhold

  Ejendommene er udlagt til følgende formål: Landsbybebyggelse, blandet bolig og erhverv jævnfør kommuneplanrammen 4.8002.L.

  Området ligger i landzone. Der kan etableres erhverv og anlæg, som ikke er til gene for nærliggende beboelser.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr., afsat ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2017, ønskes frigivet til opstart på Etape 1 - nedbrydning af Uge Allégade 5.

  På baggrund af de seneste erfaringer på nedbrydningsentrepriser vurderes det fulde nedrivningsprojekt at beløbe sig til ca. 2,8 mio. kr.

  På baggrund af prisniveauet for etape 1, estimeres en tillægsbevilling for gennemførsel af en evt. etape 2.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med at Udlændingestyrelsen har opsagt lejemålet med Asylcenter på ejendommen,  har Aabenraa Kommune overvejet ejendommenes fremtid. I den forbindelse blev der i september 2017 afholdt et borgermøde, hvor lokale erhvervsdrivende og private har haft mulighed for at foreslå udviklingstiltag for ejendommene.

  Der har i perioden 27. september til 1. november 2017 været mulighed for indsendelse af forslag til tiltag. For uddybning af indkomne forslag henvises til særskilt bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,
  at Aabenraavej 106 udbydes til salg,

  at Uge Allégade 5 nedrives,

  at Uge Allégade 3, 7 og 9 sættes til salg,

  at Uge Allégade 3, 7 og 9 nedrives i etape 2, såfremt de ikke bliver solgt,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektet ”Nedbrydning af Uge Allégade 3-9”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

  at rådighedsbeløbet frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2772, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  På vegne af Aabenraa Andelsboligforening ansøger Salus Boligadministration om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af tag for afdeling 5, beliggende Farversmøllevej 1-79, 6200 Aabenraa.

  Lånet er på hovedstol 10,801 mio. kr.

  Projektet og huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 27. april 2016 med en samlet huslejestigning på 129,75 kr. m2, svarende til i alt ca. 24,0% .

  For en gennemsnitlig bolig i afdelingen på 100m2 vil huslejen for 2017-niveau herefter udgøre 5.585 kr. pr. mdr.

  Der ansøges om kommunegaranti på 55,04 % af lånet.

  Økonomi og afledt drift

  Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om lånoptagelse godkendes,

  at kommunegaranti godkendes, og
  at huslejestigning godkendes.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  1. at godkendt,
  2. at anbefales godkendt,
  3. at godkendt, for stemte Philip Tietje (V), Søren Frederiksen (V), Erwin Andresen (S), Egon Madsen (A), Erik Uldall Hansen (A) og Michael Christensen (F). Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O), med bemærkning om at huslejestigningen på 24% er for høj.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018

  Anbefales godkendt. For stemte Thomas Andresen (V), Kirsten Nørgård Christensen (V), Philip Tietje (V), Lars Kristensen (V), Erwin Andresen (S), Karsten Meyer Olesen (A), Povl Kylling Petersen (A), Kim Brandt (A) og Jan Riber Jakobsen (C).

  Ejler Schütt (O) og Arne Leyh Petersen (O) undlod at stemme.  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/14087, Sagsinitialer: dms

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 4 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014–2017 -  Udvidelse af oplandet til Stenneskær Renseanlæg - er udarbejdet i forbindelse med, at Aabenraa Kommune ønsker at udlægge et område vest for Damms Gård i Felsted til boliger.

  Området ønskes separatkloakeret, dvs. spildevandet og overfladevandet tilsluttes det offentlige kloaksystem og afledes i to forskellige ledningssystemer.

  Spildevandet afledes via ledning til Stenneskær Renseanlæg. Den mindre tilførsel af spildevand til Stenneskær Renseanlæg vurderes at være af mindre betydning for miljøet.

  Regnvandet afledes via ledning til regnvandsbassin, hvorfra det løber videre til det rørlagte kommunevandløb nr. 11.1 Bjiselbæk.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 20. september 2017 at sende forslaget i offentlig høring.

  Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 5. december 2017. Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget, og planen er derfor ikke blevet ændret.

  Planmæssige forhold

  Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2017 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10310, Sagsinitialer: MJESS

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges et forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Østerskovvej, Kollund.

  Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsætning af lokalplanlægning for området på mødet den 10. august 2017.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere åben-lav boliger.

  Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til,

  Delområde 1: Boligformål i form af tre åben-lav boliger.

  Delområde 2: Fastholdes som åbent grønt areal til afgræsning samt én eksisterende bolig med tilhørende haveareal samt mindre bygninger, der er nødvendig for driften.

  Området er ikke i forvejen underlagt en lokalplan. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt.

  Lovgrundlag

  LBK. nr. 1529 af 23. november 2015 – Lov om planlægning.

  LBK. nr. 448 af 10. maj 2017 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Planmæssige forhold

  Ramme og zoneforhold:

  Lokalplan området er beliggende i kommuneplanramme nr. 3.2.025.B. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

  Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

  Lokalplan området ligger i landzone, og et delområde vil med lokalplanen blive overført til byzone. Det resterende areal forbliver i landzone.

  Miljøvurdering:

  Der er foretaget screening af planforslaget jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport i forbindelse med planerne.

  Økonomi og afledt drift

  Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Lokalplan nr. 110 vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger, og

  at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne, og at denne afgørelse offentliggøres sammen med planforslagene.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/4748, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 25. oktober 2017 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 112 Skolerne ved Forstalle og et kommuneplantillæg nr. 12 i 4 uger. Planforslagene har været offentligt fremlagt fra den 1. november til den 29. november 2017.

  Lokalplan nr. 112 giver blandt andet mulighed for at udvide statsskolens aula samt generelt mulighed for udvidelse af de øvrige skoler i området ved Forstalle, som er det tyske gymnasium og den tyske skole ved Svinget.

  I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 2 høringssvar. Resumé af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 11. december 2017.

  Forvaltningen indstiller, at lokalplanen kun ændres i begrænset omfang, idet den maksimale højde på aulaen efter aftale med bygherre reduceres fra maks. 12,5 meter til maks. 10,5 meter. Dette imødekommer delvist et af høringssvarene.

  Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning - lov nr. 668 af 8. juni 2017.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter – lov nr. 448 af 10. maj 2017.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 112 er i overensstemmelse med de ændrede planbestemmelser i kommuneplantillæg nr. 12 for rammeområde 1.1.031.D i Kommuneplan 2015.

  Med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 inddrages 2 arealer til offentlige formål og dermed den faktiske anvendelse af disse arealer. Derudover øges bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde for den del af rammeområdet, der omfatter de tre skoler i området.

  I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 112 aflyses nuværende lokalplan M88 for statsskolen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt, og

  at lokalplan nr. 112 Skolerne ved Forstalle vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af notat af 11. december 2017.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 15-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1566, Sagsinitialer: jfh

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018

  Anbefales godkendt idet beløbet frigives.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35553, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018

  Anbefales godkendt idet de 3.200 m2 indgår i salget imod en tilbagekøbsklausul og under forudsætning af at udvalget for Teknik og Miljø godkender den udsatte sag nr. 8 på mødet den 7. februar 2018.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/661, Sagsinitialer: eka

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2018

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Godkendt.

  Ditte Vennits Nielsen deltog ikke i sagen pga. inhabilitet.