Beslutningsprotokol

onsdag den 26. august 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Ole Junker Strandlyst, Gert Nordklitgaard, Dorte Ballhorn Soll
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26406, Sagsinitialer: SBOE

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Jens Bundgaard Nielsen har oplyst, at han ikke vil være i stand til at varetage sine kommunale hverv fra den 20. august 2020 og i en periode på to måneder på grund af sin helbredstilstand.

   

  Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

   

  Fraværet er sygdomsbetinget, og er dermed en lovlig forfaldsgrund.

   

  Gert Nordklitgaard er indkaldt som stedfortræder, og varetager de kommunale hverv indtil Jens Bundgaard Nielsen på ny varetager sine kommunale hverv.

   

  Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

   

  Jens Bundgaard Nielsen er medlem af Børn- og Uddannelsesudvalget og af Arbejdsmarkedsudvalget, og Gert Nordklitgaard indtræder i de samme udvalg, som Jens Bundgaard Nielsen er udpeget til, så længe hindringen varer.

   

  Der henvises til § 15, stk. 2, og til § 28, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

  Indstilling

  Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

  at Gert Nordklitgaard indtræder som stedfortræder for Jens Bundgaard Nielsen i to måneder, og

  at Byrådet tager til efterretning, at Gert Nordklitgaard indtræder i de samme udvalg, som Jens Bundgaard Nielsen er medlem af.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø).